หน้าหลัก >> ลำปาง >> วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม


 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ถนนสุชาดา ตำบลเวียงเหนือ เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 575 ปี เหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่า นางสุชาดา ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่า หมากเต้า) และนำมาถวายพระเถระรูปนั้นจึงจ้างช่างให้นำมรกตนั้นไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปซึ่งก็คือ พระแก้วดอนเต้า มีผู้ไปฟ้องเจ้าเมืองลำปางในขณะนั้นว่า พระเถระและนางสุชาดาเป็นชู้กัน เจ้าเมืองลำปางจึงให้จับนางสุชาดาไปประหารชีวิต ส่วนพระเถระองค์นั้นทราบข่าวก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปหนีไป โดยได้นำไปฝากไว้ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง และประดิษฐานอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบัน ส่วนสถานที่ตั้งบ้านของนางสุชาดาก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธาในคุณงามความดีของนาง บริจาคเงินสร้างวัดขึ้นชื่อวัดสุชาดาราม แต่มีบางสันนิษฐานบอกว่าเนื่องจากวัดพระแก้วดอนเต้า และ วัดสุชาดาราม นั้นร้างลง แต่บางที่ก็มีการสันนิษฐานเพิ่มว่า น่าจะเป็นเพราะย่านนี้เป็นสวนหมากเต้า และเป็นที่ดอน จึงชื่อพระธาตุว่า พระบรมธาตุดอนเต้า และชื่อวัดว่า วัดพระธาตุดอนเต้า และต่อมาเมื่อมีการประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระแก้วดอนเต้า กระทรวงศึกษาธิการ โดย กรมการศาสนา ประกาศรวมวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดสุชาดาราม เข้าเป็นวัดเดียวกัน ชื่อ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2527


    ปูชนียสถานที่สำคัญในวัดพระแก้วดอนเต้า ได้แก่ องค์พระบรมธาตุดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าแก่พอ ๆ กับวัดนี้ นอกจากนี้ยังมี วิหารหลวง ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วิหารพระเจ้าทองทิพย์ สร้างโดยพระนางจามเทวี อายุกว่า 1,000 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ ศิลปะสมัยเชียงแสน มณฑปหรือพญาธาตุ ศิลปะแบบพม่า วิหารลายคำสุชาดาราม ฝีมือช่างเชียงแสน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีลวดลายทองประดับตามส่วนต่าง ๆ งดงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน และยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา อันเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา เช่นสัตภัณฑ์ เครื่องถ้วยกระเบื้อง พระพุทธรูป เป็นต้น

    วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ 51 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา

    การเดินทาง ข้ามสะพานรัษฎาภิเษกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้วประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นยอดพระธาตุเด่นอยู่บนเนิน
ติดต่อสอบถาม:ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 6919, 0 5431 2254
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

การเดินทางไป วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
พระบรมรูป ร.๕

พระบรมรูป ร.๕ วันนี้ออกจากโรงแรมกลางเมืองลำปาง ข้ามสะพานเลามาตามถนนป่าไม้ แวะวัดมาบ้าง คือวัดประตูป่อง จากนั้นก็ขับมาเรื่อยๆ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาถึงถนนพระแก้วไปตามทางมาเจอวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลานจอดรถด้านหน้าใกล้กับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอันดับแรก

วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ถัดจากพระบรมรูป ก็จะมีวิหารหลังใหญ่ หน้าบันเป็นพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ด้านหลังมองเห็นพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัดพระแก้วดอนเต้า เดิมทีเดียววัดนี้ยังเคยมีชื่อว่าวัดพระธาตุดอนเต้า เนื่องด้วยมีพระธาตุเจดีย์องค์นี้อยู่ในวัด

advertize

ศาลเจ้าแม่สุชาดา

ศาลเจ้าแม่สุชาดา เป็นตำนานที่มาประวัติของวัดพระแก้วดอนเต้า จำลองภาพเมื่อครั้งพระนางสุชาดาพบแก้วมรกตในแตงโมหรือหมากเต้าในภาษาเหนือ แล้วนำไปถวายพระเถร จึงได้มีการนำแก้วมรกตนั้นไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูป จนเป็นที่มาของชื่อวัดพระแก้วดอนเต้า

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

พระบรมธาตุดอนเต้า

พระบรมธาตุดอนเต้า  พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีวิหารหลวงอยู่ด้านขวา วิหารพระพุทธไสยาสน์อยู่ด้านซ้าย ด้านหน้าเป็นวิหารศิลปะล้านนาที่โดดเด่นสวยงาม บริเวณนี้ก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนบริการให้บูชามาจุดไหว้พระธาตุและพระพุทธรูป

advertize

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

พระบัวเข็ม

พระบัวเข็ม เป็นพระประธานอยู่ในวิหารล้านนาที่สวยงาม มีรูปครูบาศรีวิชัย และหลวงพ่อเกษม เขมโก ที่ชาวเหนือศรัทธานับถือมาก แล้วก็มีพระพุทธรูปปางอื่นๆ

วิหารพระพุทธไสยาสน์

วิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นวิหารหลังใหญ่ อยู่ข้างซ้ายมือของเรา วิหารหลังนี้สร้างตามแนวขวางต่างจากวิหารหลวงที่จะสร้างโดยหันด้านหลังเข้าหาพระธาตุ ลวดลายบนหน้าบันของวิหารสวยงามมาก จนถึงหลังตาที่ลดหลั่นสามชั้น ประดับด้วยพญานาค

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

พระพุทธไสยาสน์

พระพุทธไสยาสน์  เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีอายุเก่าแก่พอๆ กับวัดพระแก้วดอนเต้า ปกติทางวัดไม่ได้เปิดวิหารให้เข้าไปนมัสการด้านใน ก็เลยต้องไหว้พระนอนด้านหน้าวิหารที่พอจะมีช่องให้มองเข้าไปถึงด้านในได้

พระวิหารหลวง

พระวิหารหลวง  ด้านข้างสร้างวิหารหลังเล็กๆ เป็นวิหารราย มีหน้าบันสวยงามอีกหลังหนึ่ง

พระประธานในวิหารหลวง

พระประธานในวิหารหลวง 

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 เดินเข้ามาด้านในสุดของวัดมีวิหารหลังเล็กๆ อีกหลัง หน้าบันสวยงามศิลปะคนละแบบกับวิหารหลวง แต่สะท้อนถึงศิลปะอันปราณีตแบบล้านนาได้เป็นอย่างดี มองเผินๆ เหมือนกับผืนตุงหลายผืนมารวมกัน

วิหารลายคำสุชาดาราม

วิหารลายคำสุชาดาราม  จากวิหารหลังเล็กๆ ของวัดพระแก้ว จะมีกำแพงกั้น มีช่องประตูเดินเข้ามาได้ พื้นที่นี้คือวิหารและเจดีย์ เป็นวัดอีกวัดหนึ่ง คือวัดสุชาดาราม ในตำนานเล่าว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นบ้านของพระนางสุชาดา หลังจากที่วัดร้างลงก็มีการรวมวัดสุชาดารามกับวัดพระแก้วดอนเต้า แล้วนำชื่อวัดมารวมกันเป็น วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วิหารลายคำสุชาดารามเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัด ซึ่งกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ภายในมีภาพจิตรกรรมที่สวยงาม แต่ปัจจุบันทางวัดไม่ค่อยได้เปิดให้เข้าไปชมด้านใน

หน้าบันวิหารลายคำสุชาดาราม

หน้าบันวิหารลายคำสุชาดาราม  เป็นการตกแต่งที่ผสมศิลปะแบบพม่า ที่ทรงคุณค่าและหาดูได้ยาก

คันทวยไม้แกะสลัก

คันทวยไม้แกะสลัก 

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

แก้ไขล่าสุด 2017-07-25 21:42:39 รับชม 10557

แผนที่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

เมืองปาย รีสอร์ท
เมืองปาย รีสอร์ท
เบลล์ วิลลา รีสอร์ท ปาย
เบลล์ วิลลา รีสอร์ท ปาย
โรงแรมบ้านกระทิง ปาย
โรงแรมบ้านกระทิง ปาย
บุหลันบุรี รีสอร์ท
บุหลันบุรี รีสอร์ท
ปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท
ปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท
เดอะ ควอร์เตอร์ รีสอร์ท
เดอะ ควอร์เตอร์ รีสอร์ท
ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
บุระ ลำปาย รีสอร์ท
บุระ ลำปาย รีสอร์ท
โรงแรมโยมา
โรงแรมโยมา
มอนทิส รีสอร์ท
มอนทิส รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในลำปาง

ไม่มีกิจกรรมในลำปาง
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน ลำปาง


วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

เขื่อนกิ่วลม

วัดพระธาตุลำปางหลวง

มณฑป หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

บ้านเสานัก

ฟาร์มแกะฮักยู (Hug You)

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

เหมืองแม่เมาะ

ใหม่/อัพเดต


หินสามวาฬ บึงกาฬ

ร้านโอวทึ้ว นายกี่

หัวหิน ไวท์ วิลลา

สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท

ร้านกินเส้น (กิ๋นเส้น) เมืองน่าน

ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

5 ที่เที่ยวยอดนิยมในหมวดหมู่นี้เขาคิชฌกูฏ(ยอดเขาพระบาท) กลางคืน


วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว


วัดเจดีย์หอย


วัดม่วง


ภูทอก (วัดเจติยาคีรีวิหาร หรือวัดภูทอก)