หน้าหลัก >> ลำปาง >> ถนนตลาดเก่า (ถนนตลาดจีน)

ถนนตลาดเก่า (ถนนตลาดจีน)


 ถนนตลาดเก่า หรือ ถนนตลาดจีน หรือ กาดกองต้าถนนคนเดิน เป็นตลาดตรอกท่าน้ำวัง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลาดมีความรุ่งเรืองมาก ชุมชนที่เข้ามาทำธุรกิจ เช่น อังกฤษ พม่า และจีน โดยเฉพาะชาวจีนทำการค้ามากที่สุดจนกลายเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ จึงมีชื่อเรียกว่า ถนนตลาดจีน ร้านค้าบริเวณสองฝั่งแม่น้ำมีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุโรป และจีน ทั้งอาคารไม้และอาคารตึกปนไม้ที่สวยงามยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่

การเดินทางไปถนนตลาดเก่า (ถนนตลาดจีน) ลำปาง

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 6919, 0 5431 2254
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

คลิกชมรูปภาพถนนตลาดเก่า (ถนนตลาดจีน) จาก Google

แผนที่ ถนนตลาดเก่า (ถนนตลาดจีน) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปถนนตลาดเก่า (ถนนตลาดจีน) ลำปาง