หน้าหลัก >> ลำปาง >> ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา

ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา


 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา เป็นหน่วยทหารจัดนำเที่ยวเดินป่าเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ค่ายและบริเวณใกล้เคียงจัดฝึกอบรมวิชาการเดินป่า แนะนำการดำรงชีวิตในป่า การไต่หน้าผาจำลอง การตั้งค่ายพักแรม การเดินชมทิวทัศน์บนยอดเขา และมีวิทยากรนำชมแหล่งโบราณดีค่ายประตูผา

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5424 7712, 0 5422 5441 หรือ ตู้ ปณ. 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

การเดินทางไปค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ลำปาง

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 6919, 0 5431 2254
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

คลิกชมรูปภาพค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา จาก Google

แผนที่ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ลำปาง