หน้าหลัก >> พิจิตร >> สวนเกษตรวังทับไทร

สวนเกษตรวังทับไทร


 สวนเกษตรวังทับไทร ตำบลวังทับไทร เป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพชรบ้านลาด ฟ้าลั่น โชคอนันต์ และมะปรางหวาน มะยงชิดพันธุ์พันธุ์ไข่ไก่ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อได้ ช่วงฤดูกาลเที่ยวสวนมะม่วง อยู่ระหว่างมกราคม– พฤษภาคม ฤดูกาลเที่ยวสวนมะปราง อยู่ระหว่างกุมภาพันธ์ – มีนาคม

การเดินทางไปสวนเกษตรวังทับไทร พิจิตร

ติดต่อสอบถาม:
Send email
https://www.facebook.com/TAT-Nakhonsawan-103513930140126/

คลิกชมรูปภาพสวนเกษตรวังทับไทร จาก Google

แผนที่ สวนเกษตรวังทับไทร และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปสวนเกษตรวังทับไทร พิจิตร