หน้าหลัก >> พิจิตร >> วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์)

วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์)


 

 วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิ์สัตว์) ตั้งอยู่ตำบลทับคล้อ ซอยเทศบาลทับคล้อ 5 ภายในมีสถานที่สำหรับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีความสวยงาม เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และพระตำหนักรับรอง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536

การเดินทางไปวัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์) พิจิตร

ติดต่อสอบถาม:
Send email
https://www.facebook.com/TAT-Nakhonsawan-103513930140126/

คลิกชมรูปภาพวัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์) จาก Google

แผนที่ วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์) พิจิตร