หน้าหลัก >> พิจิตร >> วัดทรงธรรม (วัดตลาดใต้)

วัดทรงธรรม (วัดตลาดใต้)


 วัดทรงธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดตลาดใต้ ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2477 ได้รบพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2487 โดยมีกำนันทรงธรรม และนางจำรัส บุรพรัตน์ เป็นเจ้าภาพถวายที่ดินในการสร้างวัด

สิ่งที่น่าสนใจ
    พระพุทธรูปเทวประชานาถบพิตร พระประธานในวิหารซึ่งเล่าลือกันว่าเมื่อยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าวิหาร จะมองเห็นจุดสีขาวที่พระนลาฎ (หน้าผาก) ขององค์พระพุทธรูป แต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆ องค์พระ จุดสีขาวนั้นจะหายไป ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเชื่อกันว่าจุดสีขาวที่เห็นเฉพาะเมื่อยืนอยู่ที่ประตูวิหารเป็นจุดที่เทวดามาเจิมไว้เมื่อครั้งสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้น

    ศาลาไม้สัก เป็นศาลาการเปรียญขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนเสา เป็นเสาขนาดใหญ่

การเดินทาง
    จากตัวเมืองพิจิตรใช้ทางหลวงหมายเลข 113 ผ่านอำเภอตะพานหิน ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร วัดทรงธรรมอยู่ซ้ายมือ

    จากนครสวรรค์ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ถึงแยกเขาทรายเลี้ยวซ้าย อีกประมาณ 5 กิโลเมตร วัดทรงธรรมอยู่ขวามือ
ติดต่อสอบถาม:Send email
https://www.facebook.com/TAT-Nakhonsawan-103513930140126/

การเดินทางไป วัดทรงธรรม (วัดตลาดใต้) พิจิตร << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
วัดทรงธรรม

วัดทรงธรรม เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร มีข้อมูลว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 สถานที่สำคัญๆ ภายในวัดก็คือวิหารซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ชาวบ้านในละแวกนี้เชื่อกันว่า มีการเจิมของเทวดาในการสร้างพระพุทธรูปที่พระนลาฎ หรือหน้าผาก รอยสีขาวจะปรากฏขึ้นเมื่อเราเดินไปถึงช่องประตูทางเข้าวิหาร แต่เมื่อเดินเข้าไปข้างในใกล้องค์พระจะมองไม่เห็นจุดสีขาวนั้นอีก พระพุทธรูปและความเป็นมาของการสร้างวิหารนี้จะกล่าวรายละเอียดต่อไปครับ ตอนนี้เราจอดรถที่หน้าวิหารซึ่งมีลานกว้างๆ อยู่ จากนั้นก็จะเดินเข้าไปในวิหารกันครับ

พระพุทธเทวประชานาถบพิตร

พระพุทธเทวประชานาถบพิตร พระประธานในวิหาร ที่เลื่องลือกันในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และรอยเจิมที่พระนลาฎ (หน้าผาก) ก่อนที่จะก้าวเข้าไปภายในให้สังเกตุที่องค์พระจะเห็นรอยสีขาวอยู่ระหว่างพระขนง (คิ้ว) ภาพที่ถ่ายมาก็เห็นได้ชัดเจนแต่พอย่อลงก็ทำให้จุดสีขาวนั้นเล็กลงไปด้วยแต่ก็ยังพอจะมองเห็นได้ สำหรับพระพุทธรูป พระพุทธเทวประชานาถบพิตร นี้สร้างเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2534 โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ปธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสสามพระยาเป็นประธานเททองหล่อพระพุทธรูปนี้ ที่วัดพุทธภาวนาราม จังหวัดสมุทรปราการ และได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่แท่นชั่วคราว ณ วัดทรงธรรม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2535 และท่านได้มาทำพิธีเบิกพระเนตรเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2535 ต่อมาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ปธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าประดิษฐานไว้ในวิหาร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2540 และเป็นประธานในพิธีถวายพระพุทธรูปไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541

 นายจรัญ-นางกาญจนา บุรพรัตน์ และครอบครัว สร้างพระพุทธรูปนี้ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดา นายทรงธรรม-นางจำรัส บุรพรัตน์ และเจริญรอยตามศรัทธาของท่านทั้งสองที่ได้อุทิศที่ดินสร้างวัดทรงธรรมและโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารเมื่อปี พ.ศ. 2477

advertize

พระพุทธเทวประชานาถบพิตร

พระพุทธเทวประชานาถบพิตร เมื่อเดินเข้ามาในวิหารใกล้ๆ องค์พระจุดสีขาวนั้นก็จะหายไป กลับกลายเป็นมองไม่เห็น ตามความเชื่อของชาวบ้านในละแวกนี้ที่ได้เล่าให้เราฟัง ชาวบ้านเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เมื่อครั้งที่สร้างขึ้นมาได้มีเทวดามาเจิมจุดสีขาวนี้ที่องค์พระพุทธรูป จึงทำให้มองเห็นได้จากหน้าประตูวิหาร แต่เมื่อเดินเข้าใกล้แล้วจะมองไม่เห็น

ช่องประตูวิหาร

ช่องประตูวิหาร วิหารหลังนี้สร้างขึ้นหลังจากที่สร้างพระพุทธรูปเสร็จแล้ว เป็นวิหารสีขาวทั้งหลังมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน ด้านหน้ามีประวัติของพระพุทธรูปและวิหารเขียนไว้

วิหารพระพุทธเทวประชานาถบพิตร

วิหารพระพุทธเทวประชานาถบพิตร วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ปธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดสามพระยาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2536 ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ทำพิธีถวายวิหารไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ปธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธี

 รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ รูปทรงของวิหารนี้เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือตอนล่าง นายจรัญ บุรพรัตน์ เป็นวิศกรโครงสร้าง

advertize

ศาลาไม้สัก

ศาลาไม้สัก อยู่ด้านหน้าของวิหารห่างกันไม่ไกลมาก ศาลาหลังนี้อยู่ข้างอุโบสถด้านหน้ามีเพียงสนามโล่งกว้าง ปกติไม่ได้เปิดให้เข้าชมภายในแต่เดินชมรอบๆ ศาลาได้

ศาลาไม้สัก

ศาลาไม้สัก เสาขนาดใหญ่หลายต้น เป็นจุดเด่นของศาลาหลังนี้

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 รับชม 8052

แผนที่ วัดทรงธรรม (วัดตลาดใต้) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดทรงธรรม (วัดตลาดใต้) พิจิตร << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน
ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน
โรงแรมเนปจูน วิลล่า
โรงแรมเนปจูน วิลล่า
สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา
สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา
ปาริญา รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หาดยวน เกาะพงัน
ปาริญา รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หาดยวน เกาะพงัน
บลูฮิลล์ รีสอร์ท
บลูฮิลล์ รีสอร์ท
ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมมันดาลัย
โรงแรมมันดาลัย
หาดเทียน บีช รีสอร์ท
หาดเทียน บีช รีสอร์ท
หาดสน รีสอร์ท
หาดสน รีสอร์ท
อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลลา
อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลลา

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในพิจิตร

ไม่มีกิจกรรมในพิจิตร
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน พิจิตร


วัดท่าหลวง

บึงสีไฟ

วัดพระพุทธบาทเขารวก

วัดทรงธรรม (วัดตลาดใต้)

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

ร้านครัวปลาใหญ่ พิจิตร

ใหม่/อัพเดต


หินสามวาฬ บึงกาฬ

ร้านโอวทึ้ว นายกี่

หัวหิน ไวท์ วิลลา

สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท

ร้านกินเส้น (กิ๋นเส้น) เมืองน่าน

ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

5 ที่เที่ยวยอดนิยมในหมวดหมู่นี้เขาคิชฌกูฏ(ยอดเขาพระบาท) กลางคืน


วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว


วัดเจดีย์หอย


วัดม่วง


ภูทอก (วัดเจติยาคีรีวิหาร หรือวัดภูทอก)