หน้าหลัก >> พิจิตร >> พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท)

พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท)


 

 พระพุทธเกตุมงคล หรือ หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 20 เมตร สูง 30 เมตร แท่นสูง 4 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อปี พ.ศ. 2508 และเสร็จเมือปี พ.ศ. 2513 นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามได้สัดส่วน และใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิจิตร หากเดินทางโดยรถไฟจะมองเห็นองค์พระเหลืองอร่ามแต่ไกล ทางเข้าวัดอยู่บริเวณเชิงสะพานแม่น้ำน่าน

การเดินทางไปพระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท) พิจิตร

ติดต่อสอบถาม:
Send email
https://www.facebook.com/TAT-Nakhonsawan-103513930140126/

คลิกชมรูปภาพพระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท) จาก Google

แผนที่ พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปพระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท) พิจิตร