หน้าหลัก >> น่าน >> เสาหลักเมือง และ วัดมิ่งเมือง

เสาหลักเมือง และ วัดมิ่งเมือง


 ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตรงดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน เสาหลักเมือง ซึ่งยู่ในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ติดต่อสอบถาม:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5477 3047
http://www.tourismthailand.org/phrae

การเดินทางไป ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง น่าน << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
ซุ้มประตูวัดมิ่งเมือง

ซุ้มประตูวัดมิ่งเมือง ด้านหน้าซุ้มประตูสร้างในลักษณะหลังคาเป็นชั้นๆ มีป้ายมากมายหลายอย่าง วัดมิ่งเมืองและศาลพระหลักเมืองเหมือนอยู่ในอาณาเขตเดียวกันจนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ศิลปะลักษณะของงานก่อสร้างอุโบสถ และศาลพระหลักเมืองก็คล้ายกันมาก ลานจอดรถอยู่ด้านในแต่จอดได้ไม่มากนัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาสักการะศาลพระหลักเมือง และกราบพระในวัดแล้วก็เดินทางกันต่อ ต้องรอจังหวะรถออกแล้วก็จะมีที่ว่างให้เราได้จอดบ้าง

สิงห์คาบตุง

สิงห์คาบตุง ยืนสง่างามเป็นคู่อยู่เหนือเสาประตูหน้าวัดมิ่งเมือง ที่ปากมีตุงแขวน

advertize

ศาลหลักเมืองน่าน

ศาลหลักเมืองน่าน จุดนี้มีลานจอดรถอยู่ไม่กว้างมากนักพอหาที่จอดได้ก็เริ่มต้นเก็บภาพศาลพระหลักเมือง ซึ่งอยู่ตรงหน้าอุโบสถวัดมิ่งเมือง (อยู่ขวามือของภาพนี้) ศาลหลักเมืองเป็นศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

ศาลหลักเมืองน่าน

ศาลหลักเมืองน่าน ประวัติเสาหลักเมืองน่านและศาลหลักเมืองน่าน เสาหลักเมืองน่าน สร้างขึ้นโดยสมเด็จเจ้าฟ้าอัตถะวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ ๕๗ โปรดให้ฝังเสาหลักเมือง ณ วัดมิ่งเมืองแห่งนี้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๓๓

 เดิมมีลักษณะเป็นเสาไม้สักทองขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๖๐ เซนติเมตร สูงประมาณ ๓ เมตร ทรงกลม หัวเสาเกลาเป็นรูปดอกบัวตูม ตัวเสาฝังลงกับพื้นดินโดยตรงไม่มีศาลครอบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่กระแสน้ำในแม่น้ำน่าานได้ไหลบ่าทะลักเข้าท่วมถึงตัวเสาหลักเมือง ทำให้เสาหลักเมืองโค่นล้มลงเพราะรากเสาผุกร่อนมากเนื่องจากฝังกับพื้นดินนานกว่าร้อยปี ต่อมาทางวัดมิ่งเมืองพร้อมด้วยคณะศรัทธาชาวบ้านมิ่งเมืองได้ร่วมกันก่อเสาหลักเมืองน่านจำลองด้วยอิฐถือปูนขึ้นในสถานที่เดิม

 ถึงปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ ดร.สุกิจ จุลละนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนที่ ๒๗ ได้นำราชการพ่อค้าประชาชนน่านทั้งปวง ร่วมกันสร้างเสาหลักเมืองน่านและสร้างศาลทรงไทยจตุรมุขครอบเสาหลักเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้อาราธนาหลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ มาเป็นช่างดำเนินการก่อสร้างโดยได้นำเอาศาลหลักเมืองน่านต้นเดิมที่โค่นล้มลงมานั้น มาตกแต่งใหม่และสลักหัวเสาเป็นพรหมสี่หน้า

 และในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างนั้น ได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โปรดเสด็จทรงบรรจุต้นท้าวเวสสุวรรณ ๘๔,๐๐๐ องค์ ในหลุมฐานเสาหลักเมือง ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ทางจังหวัดน่านได้กราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเสาหลักเมืองน่าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีตั้งเสาหลักเมืองน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.

 ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ และ ๒๕๔๒ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โปรดเสด็จสักการะเสาหลักเมืองน่าน ๒ ครั้ง ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ศาลหลักเมืองน่านได้ชำรุดทรุดโทรมลง พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ ฐานสิริ) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน โดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์จังหวัดน่านและทางราชการจึงได้ทำการรื้อถอนศาลหลักเมืองน่านหลังเดิมลง และทางราชการประชาชนชาวน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้ร่วมใจกันสร้างศาลหลักเมืองน่านหลังใหม่นี้ขึ้น โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ เวลา ๑๔ นาฬิกา ๔๙ นาที ๙ วินาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และทรงเจริญพรรษาครบ ๘๐ พรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยนายเสาร์แก้ว เลาดี เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง การสร้างศาลหลักเมืองน่านหลังนี้ได้สำเร็จลงเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน ๔,๔๕๔,๗๙๕ บาท

 ชาวจังหวัดน่าน ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดศาลหลักเมืองน่าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงยกยอดพุทธประทุมสวมเศียรท้าวมหาพรหมยอดศาลหลักเมืองน่าน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพัธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๓ ใต้ เดือน ๕ เหนือน่าน เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา

งานปูนบั้นพญานาคเลื้อยบันไดศาลหลักเมืองน่าน

งานปูนบั้นพญานาคเลื้อยบันไดศาลหลักเมืองน่าน ที่เห็นนี้เพียงบางส่วน ยากที่จะถ่ายทอดออกมาได้หมด ความสวยงามทั้งหมดนี้ไม่ไปไม่รู้จริงๆ ครับ สำหรับวัดมิ่งเมืองนั้นอาจจะไม่ใช่วัดแรกๆ ที่ผู้คนจะนึกถึงถ้าหากถามว่ารู้จักวัดไหนบ้างในจังหวัดน่าน แต่จากความสวยงามที่เห็นนี้ คงทำให้หลายคนอยากจะมาเห็นกับตาและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายต่อไป

advertize

ศาลหลักเมืองน่านและอุโบสถวัดมิ่งเมือง

ศาลหลักเมืองน่านและอุโบสถวัดมิ่งเมือง เนื่องจากศาลหลักเมืองน่านสร้างอยู่ตรงกับหน้าพระอุโบสถพอดี เมื่อมองมุมนี้จึงเห็นทั้งสองสิ่งนี้ซึ่งมีงานสถาปัตยกรรมปูนปั้นลวดลายวิจิตรบรรจงสวยงามเป็นลักษณะเดียวกัน

นกหัสดีลิงค์บนหลังคาอุโบสถวัดมิ่งเมือง

นกหัสดีลิงค์บนหลังคาอุโบสถวัดมิ่งเมือง นกหัสดีลิงค์ หัวเป็นช้าง หางเป็นหงส์ สัตว์คู่บารมีกษัตรา ตามประวัติศาสตร์ล้านนา ที่เล่าขานต่อกันมาว่า นกหัสดีลิงค์ เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ มีความพิเศษ คือ มีเพศเพียงดั่งช้าง เป็นนกที่มีหัวเป็นช้าง มีหางเป็นหงส์ มีพละกำลังดั่งช้างเอราวัณ ๓-๕ เชือกรวมกัน ซึ่งเป็นสัตว์คู่บารมีของกษัตรา เจ้าเมืองผู้มีอำนาจบารมีสูง ความเชื่อของชาวล้านนา แต่อดีตกาล นิยมสร้าง ปราสาทนกหัสดีลิงค์ เพื่อบรรจุศพของกษัตริย์เจ้านายฝ่ายเหนือ รวมถึงพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มรณภาพ เพื่อให้พิธีศพสง่างาม สมฐานะบารมี และเป็นการส่งดวงวิญญาณไปสู่ชาติสรวงสวรรค์ชั้นพรหมโลก เทวโลก แต่ในปัจจุบัน ปราสาทนกหัสดีลิงค์ นิยมใช้ในพิธีศพของพระเถระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้น * ข้อมูลจากการสร้างนกหัสดีลิงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พญานาคเลื้อยบันไดอุโบสถวัดมิ่งเมือง

พญานาคเลื้อยบันไดอุโบสถวัดมิ่งเมือง ลวดลายงานปูนปั้นที่สวยงามนี้เริ่มเห็นได้ทั้งศาลหลักเมือง และอุโบสถ ซึ่งมีอยู่ทั่วไป เช่นที่เสา หน้าบรรณ ผนัง กรอบประตู หน้าต่าง ฯลฯ เรียกว่าสวยทุกมุมเลยครับ จากมุมกล้องที่ถ่ายออกมาดูเหมือนเสาจะสร้างแบบเสาสอบเอียงเข้าหากันเล็กน้อยบนยอดเสา

พญานาคเลื้อยบันไดอุโบสถวัดมิ่งเมือง

พญานาคเลื้อยบันไดอุโบสถวัดมิ่งเมือง 

หน้าบรรณหลังคาชั้นแรก

หน้าบรรณหลังคาชั้นแรก แสดงให้เห็นถึงลวดลายละเอียดปราณีตของช่างผู้สร้างได้อย่างชัดเจนและสวยงาม

กรอบประตูอุโบสถวัดมิ่งเมือง

กรอบประตูอุโบสถวัดมิ่งเมือง ในวันที่เดินทางไปเก็บภาพตรงกับงานอุปสมบท จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บภาพภายในมาได้

เสาอุโบสถวัดมิ่งเมือง

เสาอุโบสถวัดมิ่งเมือง ถัดจากบันไดทางขึ้นลงด้านหน้าต่อมาจะมีเสาซึ่งมีเทพประจำเสาทุกต้น แต่มีเฉพาะคู่หน้าที่มีพญาครุฑ นั่งบนพญานาคเลื้อยไปจนถึงบันได

เสาอุโบสถวัดมิ่งเมือง

เสาอุโบสถวัดมิ่งเมือง ระหว่างเสาแต่ละต้นมีช่องหน้าต่างซึ่งมีงานปูนปั้นสวยงาม

เทพประจำเสาอุโบสถวัดมิ่งเมือง

เทพประจำเสาอุโบสถวัดมิ่งเมือง ทั้งสองด้านตามแนวยาวของอุโบสถมีเทพประจำเสาทุกต้น

ช่องหน้าต่างอุโบสถวัดมิ่งเมือง

ช่องหน้าต่างอุโบสถวัดมิ่งเมือง บนช่องหน้าต่างแต่ละช่องเป็นงานปูนปั้น ๑๒ นักษัตร

ปูนปั้น ๑๒ นักษัตร

ปูนปั้น ๑๒ นักษัตร 1 ใน 12 ช่องหน้าต่าง สำหรับทุกบานจะสร้างคล้ายกันแบบนี้ทั้งหมด

พระสยามเทวาธิราช

พระสยามเทวาธิราช ประดิษฐานอยู่ในซุ้ม ด้านข้างอุโบสถ

อุโบสถวัดมิ่งเมือง

อุโบสถวัดมิ่งเมือง จากประตูหลังของวัดมิ่งเมืองเป็นมุมที่จะได้เห็นอุโบสถได้ทั้งหลัง และมีเจดีย์อยู่ด้านข้าง

หน้าบรรณด้านหลังอุโบสถวัดมิ่งเมือง

หน้าบรรณด้านหลังอุโบสถวัดมิ่งเมือง เป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ สวยงามจับตา สำหรับการพาชมวัดมิ่งเมืองและศาลหลักเมืองน่านก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับ ขอย้ำว่า ต้องมาเห็นด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าสวยแค่ไหน

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 รับชม 11898

แผนที่ เสาหลักเมือง และ วัดมิ่งเมือง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง น่าน << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

Away Koh Kood Resort
Away Koh Kood Resort
โซเนว่า คีรี
โซเนว่า คีรี
เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท
เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท
ปีเตอร์แพน รีสอร์ท
ปีเตอร์แพน รีสอร์ท
กัปตันฮุก รีสอร์ท
กัปตันฮุก รีสอร์ท
ทิงเคอร์เบลล์ รีสอร์ต
ทิงเคอร์เบลล์ รีสอร์ต
สวนย่า เกาะกูด รีสอร์ท แอนด์ สปา
สวนย่า เกาะกูด รีสอร์ท แอนด์ สปา
เกาะกูด บีช รีสอร์ท
เกาะกูด บีช รีสอร์ท
เดอะ บีช เนเชอรัล รีสอร์ท เกาะกูด
เดอะ บีช เนเชอรัล รีสอร์ท เกาะกูด
เกาะกูด รีสอร์ท
เกาะกูด รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในน่าน

ไม่มีกิจกรรมในน่าน
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน น่าน


วัดพระธาตุแช่แห้ง

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ผาชู้ (ผาเชิดชู)

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดภูมินทร์

เสาดินนาน้อยและคอกเสือ

วัดภูเก็ต

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ต้นดิกเดียมวัดปรางค์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ใหม่/อัพเดต


ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

Reef Sports Bar & Restaurant เกาะเต่า

วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน