หน้าหลัก >> เชียงราย >> วัดพระเจ้าล้านทอง

วัดพระเจ้าล้านทอง


 

 วัดพระเจ้าล้านทอง อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมือง เจ้าทองงั่ว ราชโอรสพระเจ้าติโลกราชเป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2032 ได้ทรงหล่อพระพุทธรูปองค์หนึ่งหนักล้านทอง (1,200 กิโลกรัม) ขนานนามว่า พระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธาน ในวัดนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งได้มาจากวัดทองทิพย์ซึ่งเป็นวัดร้าง เรียกกันว่า พระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง พระพักตร์งดงามมาก ลักษณะเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย

การเดินทางไปวัดพระเจ้าล้านทอง เชียงราย

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5371 1870
http://www.tourismthailand.org/chiangrai

คลิกชมรูปภาพวัดพระเจ้าล้านทอง จาก Google

แผนที่ วัดพระเจ้าล้านทอง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดพระเจ้าล้านทอง เชียงราย