มุมสมาชิก


 
พฤษภาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-

กิจกรรมที่ใกล้จะมาถึง

ดูทั้งหมดที่พักออนไลน์

อิมพีเรียลอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท
โรงแรมโฆษิตฮิลล์โรงแรมโฆษิตฮิลล์
สมันธิตารีสอร์ทสมันธิตารีสอร์ท
โฮมแลนด์โฮมแลนด์ รีสอร์ท
บรีซฮิลล์รีสอร์ทบรีซฮิลล์รีสอร์ท
ภูแก้วรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ปาร์คภูแก้วรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ปาร์ค
เพทายเพทาย สบาย โฮม รีสอร์ท
เขาค้อทะเลภูรีสอร์ทเขาค้อทะเลภูรีสอร์ท
ภูผาหมอกเขาค้อภูผาหมอกเขาค้อ รีสอร์ท
บ้านนายต๋อยรีสอร์ทบ้านนายต๋อยรีสอร์ท

ค้นหาที่พัก

ที่พักภาคเหนือ

ที่พักภาคกลาง

ที่พักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่พักภาคตะวันออก

ที่พักภาคใต้

ที่พักหมู่เกาะต่างๆ ของไทย

ที่พักยอดนิยมหน้าหลัก >> เพชรบูรณ์ >> วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว)
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยในเว็บทัวร์ออนไทยวัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว)


    

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5672 1733
http://www.tourismthailand.org/phitsanulok
วัดพระธาตุผาแก้ว ศาสนสถานที่สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่เงียบสงบ เทือกเขาสลับซับซ้อนโดยรอบมีพระเจดีย์ที่งดงามโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา คือ เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต เจดีย์ที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องหลากหลายสี เครื่องประดับ พลอย สร้อย กำไล ถ้วยชามเครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น นำมาตกแต่งทีละชิ้นๆ จนทั่วองค์พระเจดีย์ รอบๆ องค์พระเจดีย์แบ่งเป็นสถานที่พักของนักปฏิบัติธรรม และเขตสังฆาวาส แยกเป็นสัดส่วน ที่สะดุดตากว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งอื่นๆ อยู่ที่การสร้างกุฎิ อาคารที่พักของนักปฏิบัติธรรมอย่างสวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติ ด้วยยึดหลักที่ว่า หากได้อยู่ในสถานที่สงบสวยงาม จิดใจก็จะสงบได้โดยง่าย

    ประวัติความเป็นมา

    วัดพระธาตุผาแก้ว เดิมชื่อพุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามรอบด้านมองเห็นผาซ่อนแก้วและทิวเขาสลับซับซ้อน มีศาลาปฎิบัติธรรมประดิษฐานพระพุทธรูปหยกงดงามภายในตกแต่งด้วยภาพวาดศิลปะสวยงามแปลกตา ตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างในราวปลายปี 2547 โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่

    สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป

    วัตถุประสงค์การสร้าง
    เพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งความเบิกบานของธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ เรียกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ซึ่งศาสนาพุทธล้วนเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตัวเอง

    หลักคำสอนของการปฏิบัติธรรม
    สติปัฏฐาน 4 เป็นหัวใจและวัตถุประสงค์หลัก ของการสอนปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว โดยเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก เพื่อรู้จักฐานที่ตั้งของสติ ตั้งแต่กาย ซึ่งเรียกว่ารูปธรรม และ นามธรรม ตั้งแต่ อารมณ์ จิตใจ ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลา ดังนั้น คำสอนหลักของการปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานฯ เน้นเพื่อให้รู้จักหลักของการเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

    เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
    และพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท
    โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม
    โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา
    ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

    Phasornkaew is a place for meditation that practices "The Four Foundations of Mindfulness".
    Keeping quiet and showing respect to the Buddha and the monks is highly recommended.
    Please refrain from smoking and wear proper attire.
    Thank you for your co-operation

    *หมายเหตุ ทางเว็บไซต์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสถานที่แห่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในความบันเทิง รื่นรมย์ นักท่องเที่ยวควรรักษาความสงบ สำรวม เคารพสถานที่

    แผนที่ | พยากรณ์อากาศเพชรบูรณ์ | ความคิดเห็นบนเฟสบุค | ที่พัก


โฆษณา Advertisement พื้นที่โฆษณา
Gallery รูปภาพ วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว)


วัดพระธาตุผาแก้ว

วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว) ยามเช้า ก่อนที่จะกล่าวรายละเอียดอื่นๆ ประกอบภาพที่ถ่ายมาให้ชมกันของวัดพระธาตุผาแก้ว จะขอทำความเข้าใจกันก่อนเล็กน้อยว่า ภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้มาจากการเดินทางไปสักการะเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต รวม 3 ครั้งด้วยกัน แต่เพื่อไม่ให้ภาพเรียกกลับไปกลับมา จะเอาตามลำดับการเข้าไปภายในวัด
 ครั้งหนึ่งที่ได้ไปที่วัดผาแก้วแห่งนี้ในตอนนั้นยังไม่ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นวัด จึงเรียกว่าพุทธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ไปตอนเช้ามืด ซื้อของใส่บาตรพระที่ตลาดที่อยู่บริเวณแคมป์สน (เยื้องๆ ทางเข้าวัดผาแก้ว) แล้วมารอใส่บาตรก่อนพระอาทิตย์ขึ้นadvertizeบันไดขึ้นเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว

บันไดขึ้นเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว หลังจากเดินทางเข้ามาถึงบริเวณหน้าวัดผาแก้วแล้วจะต้องหาลานจอดรถซึ่งยังมีไม่มากนักหากเทียบกับจำนวนประชาชนที่เดินทางมาเยี่ยมชมพระธาตุในแต่ละวัน จนมีการเปิดลานจอดรถของเอกชนซึ่งต้องเสียค่าจอดคันละ 20 บาท ตรงทางเข้าวัด หลังจากนั้นก็เดินตามเส้นทางมาที่ประตูวัด ที่ประตูจะเปิดช่องประตูบานเล็กให้เข้าได้ ก่อนที่จะเข้า จนกระทั่งเดินเข้าไปแล้วจะเห็นป้ายเตือนสติให้เคารพสถานที่และรักษาความสงบของสถานปฏิบัติธรรมอยู่เป็นระยะๆ

 ผ่านประตูเข้ามาได้แล้วก็เดินตามทางเดินมาทางขวามือ (มีประตูมีซุ้มและมีร่มให้ยืมใช้ด้วยครับ ระหว่างทางเดินขึ้นบันไดแดดแรงมาก) จากนั้นก็จะถึงบันไดทางขึ้น ปัจจุบันต้องถอดรองเท้าตั้งแต่บันไดขั้นแรก บันไดแต่ละขั้นจึงทำให้รู้สึกร้อนได้ไม่น้อย จึงแนะนำให้มาเช้าหรือ เย็น จะดีกว่าครับ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นกลางวันอย่างที่เราไปกัน ความร้อนที่พื้นก็ไม่ได้มากเสียจนเดินไม่ได้ เมื่อขึ้นบันไดมาระยะหนึ่งแล้วจะเห็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานสูง รอบฐานมีอ่างเล็กๆ ปลูกบัว ฐานพระพุทธรูปลวดลายสวยงามมากทั้ง 4 ด้าน และยังมีงาช้างประดับทั้ง 4 มุม เบื้องหน้าองค์พระพุทธรูปเป็นทิวทัศน์วิวสวยๆ ของบริเวณผาซ่อนแก้ว


เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต ที่จุดเดียวกันที่ยืนถ่ายรูปพระพุทธรูปในภาพบนและมองลงไปข้างล่าง เมื่อมองไปทางองค์พระเจดีย์ จะเห็นบันไดที่ทอดยาวขึ้นไปอีกหลายช่วง บันไดทุกขั้นตกแต่งด้วยกระเบื้องและเครื่องประดับต่างๆ ที่ได้รับการสมทบบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เกิดเป็นลวดลายความสวยงามไปจนถึงองค์เจดีย์


บันไดขึ้นเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วช่วงเช้า

บันไดขึ้นเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วช่วงเช้า ย้อนกลับมาเป็นบรรยากาศในช่วงเช้าสลับกันกับช่วงเวลากลางวันบ้างครับ บันไดทางขึ้นเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วทอดยาวลงมาทางด้านทิศตะวันตก ในช่วงเช้าจึงเห็นแสงค่อยๆ สว่างขึ้นมาอีกด้านหนึ่งขององค์เจดีย์


เล็กๆ

เล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเดิน ภาพชุดเล็กๆ ที่แสดงให้เห็นวิวระหว่างทางเดินขึ้นบันไดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ และมองเห็นบริเวณเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไป

 ภาพบนขวา ลวดลายการตกแต่งกระเบื้องและเครื่องประดับอื่นๆ ทีละชิ้นๆ

 ภาพล่างซ้าย แสดงให้เห็นขั้นตอนการตกแต่งกระเบื้องชิ้นเล็กชิ้นน้อยเข้าด้วยกันซึ่งต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมและใช้คนหลายคนจึงทำให้การก่อสร้างเจดีย์ต้องใช้เวลามาก

 ภาพล่างขวา เป็นศาลาหรือซุ้มสำหรับพักผ่อน สร้างเป็นรูปทรงกลม มีทางเข้า-ออก 3 ทาง ภาพในทรงกลมประดับตกแต่งอย่างสวยงาม อยู่ด้านข้างบันได


เสาและผนังเจดีย์พระธาตุผาแก้ว

เสาและผนังเจดีย์พระธาตุผาแก้ว เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต หรือวัดพระธาตุผาแก้ว เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย กว้างขวางและรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องด้วยความสวยงามของการก่อสร้างลวดลายการประดับตกแต่งที่ใช้ข้าวของมากมายที่มีลวดลายสวยงาม มีพลอยชนิดต่างๆ จำนวนมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน อย่างเช่นภาพนี้เป็นเสาต้นหนึ่งขององค์เจดีย์ เพียงพื้นที่ไม่กว้างมากนักของเสาต้นนี้ก็ยังไม่สามารถประมาณได้ว่ามีการประดับด้วยของต่างๆ กี่ชิ้น


พระธาตุผาแก้ว

พระธาตุผาแก้ว ด้านทิศเหนือของพระธาตุผาแก้วมีซุ้มสูงใหญ่สูงถึงชั้นที่ 4 ขององค์เจดีย์ สุดลานประทักษินทิศเหนือก็มีซุ้มขนาดเล็ก สร้างเป็นแบบเดียวกันกับซุ้มอื่นๆ ที่อยู่รอบองค์เจดีย์ ประดับเสาตกแต่งด้วยกระเบื้องและสิ่งของอื่นๆ อีกหลายอย่าง องค์พระเจดีย์มีทางเดินขึ้นชั้น 2 อยู่ 2 ด้าน คือทิศตะวันออกและทิศตะวันตก


ซุ้มทิศเหนือ

ซุ้มทิศเหนือ เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิตมีพื้นที่ลานประทักษินด้านทิศเหนือกว้างกว่าทิศอื่นๆ สุดลานประทักษินมีซุ้ม 1 ซุ้ม มองไกลออกไปเป็นวิวเทือกเขากับเมฆหมอก สวยงามเหมือนเป็นเมืองดินแดนบนสวรรค์


เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต ภาพองค์พระเจดีย์พระธาตุผาแก้ว ที่จะเก็บได้แบบสวยๆ ก็คงมีเพียงมุมจากบันไดทางขึ้นด้านทิศตะวันตก และลานประทักษินขนาดใหญ่ด้านทิศเหนืออย่างในภาพนี้ ด้วยความสูงใหญ่ขององค์พระเจดีย์จึงจำเป็นต้องมีระยะห่างมากเพียงพอที่จะเก็บภาพได้ บันไดด้านซ้ายมือของรูปนี้ เป็นบันไดที่ขึ้นไปถึงชั้น 3 ทางด้านทิศตะวันออกได้เลยครับ


เล็กๆ

เล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเดิน จากลานประทักษินด้านทิศเหนือ เดินขึ้นบันไดไปยังชั้น 3 จะเห็นว่าระหว่างทางมีการตกแต่งอย่างสวยงามแบบเดียวกันกับผนังขององค์เจดีย์


พระธาตุผาซ่อนแก้วด้านทิศตะวันออก

พระธาตุผาซ่อนแก้วด้านทิศตะวันออก หลังจากที่ได้เดินขึ้นบันไดขึ้นมาแล้ว จะเข้าภายในองค์เจดีย์ได้โดยการใช้ประตูด้านทิศตะวันออกนี้ ส่วนทางขวามือในภาพเป็นซุ้มสูงที่อยู่ด้านทิศเหนือที่เราเห็นว่าเป็นซุ้มที่สูงมาก ด้านซ้ายมือเป็นซุ้มขนาดปกติ มีทางเดินเชื่อมต่อออกไปด้านทิศใต้ สุดระเบียงทางเดินมีซุ้มอีก 1 ซุ้ม แต่เดี๋ยวจะพาชมให้ทั่วๆ ต่อไปครับ


ไหว้พระที่ชั้น

ไหว้พระที่ชั้น 2 ในระหว่างการก่อสร้างการประดับตกแต่งเจดีย์ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆ หลายชั้นยังคงว่างเปล่า แต่ที่ชั้น 2 ประดิษฐานพระพุทธรูปสำหรับประกอบพิธีทางศาสนา บริเวณชั้นนี้เป็นห้องโถงกว้างนั่งได้หลายคน สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมสมทบทุนสร้างเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว ก็มีตู้สำหรับรับบริจาคอยู่ที่ชั้นนี้ครับ


ซุ้มด้านทิศตะวันตก

ซุ้มด้านทิศตะวันตก ที่ชั้น 3 เป็นซุ้มที่ดูแตกต่างจากซุ้มอื่นๆ ก็ตรงที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เพียงซุ้มเดียวบนองค์พระเจดีย์ วิวทิวทัศน์บนนี้สามารถเดินชมได้รอบๆ สวยงามแตกต่างกันไป ด้านทิศตะวันตกจะมองเห็นบันไดที่เดินขึ้นมายังองค์เจดีย์ทอดยาวลงไป


ระเบียงด้านทิศใต้

ระเบียงด้านทิศใต้ เป็นเพียงด้านเดียวที่มีการสร้างระเบียงเชื่อมต่อกับองค์พระเจดีย์ยื่นออกไป คือทางทิศใต้ มีซุ้มตรงกลางและที่สุดระเบียง เป็นทางเดินที่จะได้เห็นวิวได้สวยงามมากอีกจุดหนึ่ง หากมองในมุมมองการปฏิบัติธรรม ระเบียงนี้เหมาะที่จะเป็นทางเดินจงกรมมากครับ จิตใจที่จดจ่อไม่ฟุ้งซ่านและสงบมาก


ระเบียงด้านทิศใต้ในตอนเช้า

ระเบียงด้านทิศใต้ในตอนเช้า สลับมาให้ชมภาพระเบียงที่เชื่อมต่อออกมาจากพระธาตุผาซ่อนแก้ว แต่แตกต่างกันตรงที่เวลาที่เก็บภาพครับ


วิวสวยวัดพระธาตุผาแก้ว

วิวสวยวัดพระธาตุผาแก้ว บนชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดสำหรับวันนี้ (เพราะพื้นที่บนนี้ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและยังไม่ให้เข้าไปในเขตที่มีการทำงานจึงต้องสุดทางที่ชั้นนี้ครับ) วิวบนนี้เป็นภาพที่สวยงามมากเพราะได้มองเห็นพื้นที่ในบริเวณวัดเกือบทั้งหมดครับ สถานที่สำหรับเป็นที่พักของนักปฏิบัติธรรมลดหลั่นกันลงไป มีหลายขนาด และจำนวนในการเข้าพักไม่เท่ากันแล้วแต่จำนวนผู้มาปฏิบัติธรรม เห็นลานพระสีวลีอยู่ไกลๆ กับฉากหลังภูเขาสูง สวยมากจริงๆ


วิวพระธาตุผาซ่อนแก้วด้านทิศเหนือ

วิวพระธาตุผาซ่อนแก้วด้านทิศเหนือ 


วิวทิวทัศน์รอบพระธาตุผาแก้ว

วิวทิวทัศน์รอบพระธาตุผาแก้ว บนองค์พระเจดีย์มีระเบียงเดินรอบๆ แต่ละชั้นมองเห็นวิวสวยๆ ไกลสุดสายตา กับเทือกเขาและเมฆหมอก หลังจากที่เลือกวิวที่สวยสุดๆ มาให้ชมแล้ว วิวในมุมอื่นๆ ก็เอามาย่อรวมกันไว้เป็นชุดให้ดูกันเยอะๆ ครับ


ยามเช้าที่ผาซ่อนแก้ว

ยามเช้าที่ผาซ่อนแก้ว สำหรับอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างที่เห็นอยู่ในรูปนี้เป็นส่วนพื้นที่สำหรับนักปฏิบัติธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นครับ บนนั้นสร้างเป็นลานกว้างมีซุ้มแบบเดียวกันกับซุ้มบนเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่ง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระเจดีย์ ระหว่างที่พระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาจากท้องฟ้ามีความสวยงามมากก็เลยเก็บมาฝาก

 จากคำบอกเล่าของศิษย์วัดผาแก้วและชาวบ้านบอกว่าภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาซ่อนแก้วนี้หลายๆ วันจะสวยงามมากแต่ต้องไปถ่ายภาพบนยอดเขาอีกด้านหนึ่งของวัดเพื่อให้วัดและเจดีย์อยู่ในฉากพระอาทิตย์ขึ้น


เล็กๆ

เล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเดิน รูปปั้นรอบๆ พระธาตุผาซ่อนแก้ว มีอยู่หลายจุดด้วยกัน ภาพด้านซ้ายเห็นสร้างมานานแล้ว ส่วนด้านขวาเพิ่งจะสร้างขึ้นหลังจากนั้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายองค์ด้วยกัน


วัดพระธาตุผาแก้ว

วัดพระธาตุผาแก้ว นับจากองค์เจดีย์ บริเวณด้านทิศตะวันตกของเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต เป็นที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรมและหมู่บ้าน ในเวลา 6.00 น. ของทุกวันพระภิกษุจะออกเดินบิณฑบาตรและกลับเข้ามาถึงเวลาประมาณ 7.00 น.ชาวบ้านจะมารอใส่บาตรพระตั้งแต่ก่อน 6 โมงเช้า


ลานพระสีวลีวัดพระธาตุผาแก้ว

ลานพระสีวลีวัดพระธาตุผาแก้ว ที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดในรูปนี้ก็คือลานพระสีวลี สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พุทธมหาสาวก "พระสีวลี" อยู่ห่างจากพระเจดีย์ไปทางด้านทิศเหนือไม่ไกลมาก รายล้อมด้วยที่เรือนพักของนักปฏิบัติธรรมที่มาวิปัสสนา


วัดพระธาตุผาแก้ว

วัดพระธาตุผาแก้ว ภาพบริเวณวัดผาแก้วทั้งหมด ประกอบด้วย เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต ที่มีวัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และเป็นที่สืบพระศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ และคนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไปบนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน, ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งนี้ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุผาซ่อนแก้ว ณ พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๙ น. ซึ่งเป็นพิธีฤกษ์อุทธังราชา อันเป็นฤกษ์แห่งความสมบูรณ์มั่งคั่งของพระราชา โดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มาเป็นประธานในพิธี และที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมรวมกว่า 40 หลังรายล้อมพระเจดีย์อยู่ตามเนินเขาในพื้นที่ 91 ไร่ และสถานที่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญๆ ต่างๆ


อาคารสำนักงานวัด

อาคารสำนักงานวัด สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวัดผาแก้ว การเข้าเยี่ยมชม ฯลฯ ด้านข้างอาคารหลังนี้มีทางเดินลงไปยังห้องน้ำ ซึ่งภายในบริเวณวัดจนถึงพระเจดีย์จะไม่มีห้องน้ำให้ครับ เลยเอามาบอกต่อกันก่อน


อาศรมอาจารย์ฤๅษีกะลา

อาศรมอาจารย์ฤๅษีกะลา สำหรับภาพมุมสูงบนเนินเขาฝั่งตรงกันข้ามกับวัดผาแก้วแล้วถ่ายมาทางนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อจากอาจารย์ฤๅษีกะลา ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ครับ ส่วนภาพบริเวณรอบๆ อาศรมก็มีสวยๆ เหมือนกัน ชมภาพที่อาศรมอาจารย์ฤๅษีกะลาคลิกที่ อาศรมอาจารย์ฤๅษีกะลา ครับ


    แผนที่ | พยากรณ์อากาศเพชรบูรณ์ |

อัพโหลดรูปภาพสำหรับสมาชิก

  เพื่อความรวดเร็วและสะดวก ทดลองใช้ ฟอร์มสำหรับโหลดรูปแบบครั้งละหลายๆ รูป ด้วยระบบอัตโนมัติ คลิกที่ Flash Upload ถ้า Browser ของคุณไม่รองรับการอัพโหลดด้วยระบบนี้ จะมีข้อความเตือนเกี่ยวกับ Flash 9.028 คลิกที่แท็บ Classic Upload เพื่อใช้ระบบปกติ


ที่เที่ยวแนะนำ/ยอดนิยมในจังหวัด เพชรบูรณ์
 • วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว)
 • Kho In Love ร้านกาแฟริมทางเขาค้อ ค้ออินเลิฟ
 • เขาค้อ
 • Khao Kho Route 12 ชิมกาแฟริมทางเขาค้อรูท 12
 • ภูทับเบิก
 • ไร่ บี เอ็น
 • อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
 • Coffee Hill คอฟฟี่ฮิล สวรรค์ร้านกาแฟ
 • น้ำตกศรีดิษฐ์ ทริปหมันแดง
 • ไร่กำนันจุล (ฟาร์มสเตย์)
 • อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา)
 • เขาค้อกาแฟสด
 • พระตำหนักเขาค้อ
 • จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก (ถ้ำผาหงษ์)
 • รุ่งอรุณริมธาร
 • อาศรมอาจารย์ฤๅษีกะลา
 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อเพชรบูรณ์ (สวนสัตว์เปิดเขาค้อ)
 • เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท
 • เขาค้อทะเลภู
 • พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก
 • 5 อันดับที่เที่ยวมาใหม่

  เกาะพยาม

  วัดหงาว

  โบสถ์สแตนเลสวัดหัวสวน

  ปราสาทสัจธรรม

  วัดถ้ำเสือ เขาแก้ว อ่าวลูกธนู
  5 ที่เที่ยวยอดนิยมในหมวดหมู่นี้

  เขาคิชฌกูฏ(ยอดเขาพระบาท) กลางคืน

  วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว)

  วัดม่วง

  วัดเจดีย์หอย

  ภูทอก (วัดเจติยาคีรีวิหาร หรือวัดภูทอก)  ความคิดเห็นบนเฟสบุค

  ที่พักและโปรโมชั่น


  จองตั๋วรถ ตั๋วเรือ ตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน

  อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท
   อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ในย่าน เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับเที่ยวชม เพชรบูรณ์ โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทางทุกประเภท เพลิดเพลินไปกับ ที่จอดรถ, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ห้องประชุม, รูมเซอร์วิส, ร้านอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับแขกผู้เข้าพักโดยเฉพาะ ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันให้คุณได้พักผ่อนอย่างสบาย อาทิเช่น อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), ฝักบัว, ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหากและอ่างอาบน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, ระเบียง/ชานเรือน. สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, ซาวน่า, ห้องอบไอน้ำ, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก), สวน จะยิ่งทำให้การเข้าพักของคุณน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท ผสมผสานการต้อนรับอันอบอุ่นเข้ากับบรรยากาศเป็นมิตรเพื่อให้การเข้าพักของคุณใน เพชรบูรณ์ นั้นยากจะลืมเลือน

  โรงแรมโฆษิตฮิลล์
   โรงแรมโฆษิตฮิลล์ เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน เพชรบูรณ์ ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพักอันสะดวกสบายแก่แขกผู้มาเยือน คุณสามารถพบบริการต่างๆ เช่น บริการซักรีด/ซักแห้ง, รูมเซอร์วิส, ร้านค้า, ลิฟท์, พนักงานต้อนรับ ได้ที่โรงแรม เชิญผ่อนคลายในห้องพักอันแสนสะดวกสบายที่มีพร้อมทั้ง โทรทัศน์, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), อินเทอร์เน็ตไร้สาย สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก), สวน, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ล้วนเข้ากันดีกับบรรยากาศอันสุขสงบของโรงแรม ความสะดวกสบายเป็นเลิศทำให้ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเข้าพักใน เพชรบูรณ์

  สมันธิตารีสอร์ท
   เชิญเข้าพักที่ สมันธิตารีสอร์ท เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ เพชรบูรณ์ ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น ร้านอาหาร, ที่จอดรถ, รูมเซอร์วิส นั้นพร้อมใช้บริการได้ทุกเวลา ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันให้คุณได้พักผ่อนอย่างสบาย อาทิเช่น ฝักบัว, ตู้เย็น, โต๊ะเขียนหนังสือ, โทรทัศน์ (เคเบิล), เครื่องปรับอากาศ. หยุดพักจากวันอันยาวนานแล้วมาผ่อนคลายไปกับ กีฬาทางน้ำ, สวน สมันธิตารีสอร์ท เป็นตัวเลือกที่วิเศษทั้งสำหรับเที่ยวชม เพชรบูรณ์ และผ่อนคลายเติมความสดชื่น

  โฮมแลนด์ รีสอร์ท
   โฮมแลนด์ รีสอร์ท ที่พักระดับ 2.5 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน เพชรบูรณ์ ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น บริการซักรีด/ซักแห้ง, ร้านอาหาร, รูมเซอร์วิส, ห้องประชุม, ที่จอดรถ นั้นพร้อมใช้บริการได้ทุกเวลา ห้องพักได้รับการออกแบบเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุด ด้วยการตกแต่งอันอบอุ่นอยู่สบายและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ โต๊ะเขียนหนังสือ, ตู้เย็น, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), เครื่องปรับอากาศ, ฝักบัว. อย่าลืมเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการของโรงแรม ซึ่งมีทั้ง สวน, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) ก่อนกลับไปพักผ่อนอย่างเต็มที่ในห้องพัก พนักงานน่ารักเป็นกันเอง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และที่ตั้งใกล้สถานที่น่าสนใจมากมายใน เพชรบูรณ์ คือสามเหตุผลว่าทำไมคุณจึงควรพักที่ โฮมแลนด์ รีสอร์ท

  บรีซฮิลล์รีสอร์ท
   บรีซฮิลล์รีสอร์ท เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน เพชรบูรณ์ ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว โรงแรมแห่งนี้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก เจ้าหน้าที่ที่ บรีซฮิลล์รีสอร์ท ยินดีต้อนรับและพร้อมให้บริการคุณด้วยความเต็มใจ ห้องพักแต่ละห้องได้รับการออกแบบและตกแต่งให้ผู้เข้าพักรู้สึกผ่อนคลายราวกับอยู่บ้านด้วย ฝักบัว, ตู้เย็น, ห้องปลอดบุหรี่, ระเบียง/ชานเรือน, น้ำขวดฟรี สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สวน จะยิ่งทำให้การเข้าพักของคุณน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น บรีซฮิลล์รีสอร์ท ผสมผสานการต้อนรับอันอบอุ่นเข้ากับบรรยากาศเป็นมิตรเพื่อให้การเข้าพักของคุณใน เพชรบูรณ์ นั้นยากจะลืมเลือน  มีที่พักทั้งหมด 20 รายการในเพชรบูรณ์ ดูทั้งหมดคลิก โรงแรมทั้งหมดของเพชรบูรณ์>

  กลับด้านบน