หน้าหลัก >> เพชรบุรี    
ตราประจำจังหวัด เพชรบุรี
เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

 เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 123 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดี ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา

  เพชรบุรี มีพื้นที่ 6,255.138 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางกลอย และแม่น้ำบางตะบูน ประชากรจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการทำนา สวนผลไม้ ทำน้ำตาลโตนด เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง

  จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอชะอำ


หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3242 5573
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3242 8047
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. 0 3242 5544
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทร. 0 3240 1251-3
โรงพยาบาลเพชรรัชต์ โทร. 0 3241 7070 - 2
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 3242 5500, 0 3241 7106
บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาเพชรบุรี โทร. 0 3242 5307
สถานีรถไฟเพชรบุรี โทร. 0 3242 5211ไปรษณีย์เพชรบุรีโทร. 0 3242 5146, 0 3242 5571
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. 0 3240 2220, 0 3242 7579

อำเภอชะอำ
ททท. สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) อ.ชะอำ เพชรบุรี โทร. 0 3247 1005-6
ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร. 0 3247 1361, 0 3247 2502, 0 3247 1078
โรงพยาบาลชะอำ โทร. 0 3247 1007
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ โทร. 0 3247 1321, 0 3243 4021-2
ไปรษณีย์ชะอำ โทร. 0 3247 1252
สถานีรถไฟชะอำ โทร. 0 3247 1159
สถานีรถปรับอากาศ (ปอ.1) โทร. 0 3247 1615 (สี่แยกชะอำ) โทร. 0 3247 1654, 0 3243 3288 (ชายหาดชะอำ)
ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวเฉพาะกิจหัวหิน-ชะอำ โทร. 0 3251 5995
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

Link ที่น่าสนใจ
ททท.สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) http://www.tourismthailand.org/phetchaburi
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี http://www.phetchaburi.go.th

Tour On Check in อัพเดทที่เที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก เพชรบุรี


บ้านไม้ไร่เจริญรีสอร์ท แก่งกระจาน

พระนครคีรี (เขาวัง) เพชรบุรี

ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ็กเม้ง เพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพชรบุรี

ยอดเขาพะเนินทุ่ง เพชรบุรี

The Field Animals Dream

ที่เที่ยวเพชรบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) เป็นโบร...
พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)
พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหม้อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า...
หาดเจ้าสำราญ
หาดเจ้าสำราญ
เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากตั้งแ...
วัดกำแพงแลง
วัดกำแพงแลง
ตั้งอยู่ที่ถนนพระทรง อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี ห่างจาก...

โฮมสเตย์บ้านถ้ำเสือ
โฮมสเตย์บ้านถ้ำเสือ
บ้านถ้ำเสือ มีความเป็นมาจากคำบอกเล่าตั้งแต่เมื่อปร...
วัดลักษณาราม
วัดลักษณาราม
ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัด...
น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง
น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง
ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุร้อน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภ...
วัดใหญ่สุวรรณาราม
วัดใหญ่สุวรรณาราม
วัดนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้มีการบูรณะใน...

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
ตั้งอยู่ที่ตำบลพุสวรรค์ มีพื้นที่ประมาณ 180 ไร่ ภา...
แหลมผักเบี้ย
แหลมผักเบี้ย
เป็นแหลมเล็กๆ ยื่นลงไปในอ่าวทะเลไทย เป็นจุดที่เรีย...
ถ้ำเขาหลวง
ถ้ำเขาหลวง
ถ้ำนี้อยู่ที่อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี อยู่บนเขาหลวง ห...
เปิดฤดูกาลเที่ยวพะเนินทุ่ง 58
เปิดฤดูกาลเที่ยวพะเนินทุ่ง 58
ยอดเขาพะเนินทุ่ง แห่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็น...

ยอดเขาพะเนินทุ่ง
ยอดเขาพะเนินทุ่ง
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานฯในเขตประเทศไทย อยู...
The Field Animals Dream
The Field Animals Dream
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเพชรบุรี ซึ่งก็เป็นที่เที่ยวใ...
วัดกุฏิ
วัดกุฏิ
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี ตา...
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเขื่อนแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเขื่อนแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อ...

เดอะเวเนเซียหัวหิน
เดอะเวเนเซียหัวหิน
เดอะ เวเนเซีย หัวหิน "ที่สุดแห่งประสบการณ์การ...
หาดชะอำ
หาดชะอำ
อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 41 กิโลเมตร มีทางแยกซ้...
วัดเนรัญชราราม
วัดเนรัญชราราม
ตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณด้านทิศเหนือของหาดชะอำ ชื่อวั...
Santorini Park ชะอำ
Santorini Park ชะอำ
Santorini Park สวนเครื่องเล่นและศูนย์ช้อปปิ้ง ใกล้...

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี ตั้งอย...
โครงการชั่งหัวมัน
โครงการชั่งหัวมัน
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่มีชื...
วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)
วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)
วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ตั้งอยู่ถนนคีรีรัถยา...
ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ
ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ
ตลาดน้ำข้ามภพ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ท่าย์น้ำข้ามภพ เ...

Swiss Sheep Farm
Swiss Sheep Farm
มาอีกแล้วครับกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังน...
วัดข่อย
วัดข่อย
\"พุทธสถานศิลป์\" หนึ่งเดียวในโลก เป็นคำกล่าวขานถึ...
City Tour เมืองเพชร
City Tour เมืองเพชร
city tour เมืองเพชร เส้นทางท่องเที่ยวรอบตัวเมืองเพ...
ถ้ำหัวช้าง
ถ้ำหัวช้าง
อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯ กจ.4 ไปทางทิศตะวันออก 1 ก...

ถ้ำเขาย้อย
ถ้ำเขาย้อย
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาย้อย ใกล้ที่ว่าการอำเภ...
บ้านพุเข็ม มุมสงบแห่งแก่งกระจาน
บ้านพุเข็ม มุมสงบแห่งแก่งกระจาน
บ้านพุเข็มเป็นหนึ่งในหลายๆ หมู่บ้านที่เราไม่ค่อยคุ...
พระราชนิเวศน์มฤคทายวันนอกหมู่พระที่นั่ง
พระราชนิเวศน์มฤคทายวันนอกหมู่พระที่นั่ง
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี ตั้งอย...
ยืนซีฟู๊ดส์ (ร้านอาหารแนะนำหาดชะอำ)
ยืนซีฟู๊ดส์ (ร้านอาหารแนะนำหาดชะอำ)
ยืนซีฟู๊ดส์ เป็นร้านอาหารทะเลที่มีสมาชิกแนะนำเข้าม...

ล่องแก่งเขื่อนแก่งกระจาน
ล่องแก่งเขื่อนแก่งกระจาน
เป็นลำธารหลังเขื่อนแก่งกระจานที่ปกติจะมีน้ำไหลตลอด...
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านเขาไม้นวล หมู่...
วัดต้นสน
วัดต้นสน
ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแหลม เป็นวัดสำคัญของชาวบ้านแหลม...
วัดปากลัด
วัดปากลัด
วัดปากลัด เป็นวัดที่อยู่ใกล้ปากอ่าวบางตะบูน อำเภอบ...

วัดพระทรง
วัดพระทรง
วัดพระทรงเป็นวัดแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองเพชรบุรีสถาน...
วัดมหาธาตุวรวิหาร
วัดมหาธาตุวรวิหาร
วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ริ...
วัดห้วยโรง
วัดห้วยโรง
เป็นวัดเก่าแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันกับวัดวังมะนาว...
วัดเขาตะเครา
วัดเขาตะเครา
ตั้งอยู่ตำบลบางครก จากตัวเมืองเพชรบุรี ข้ามทางรถไฟ...

วัดในกลาง
วัดในกลาง
เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 250 ปี เป็นวัดที่ ...
ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
ตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียนบางตะบูนวิทยา ระหว่างทางไป...
หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยง
หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยง
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้เปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยว...
หัตถกรรมป่านศรนารายณ์
หัตถกรรมป่านศรนารายณ์
งานหัตถกรรมจากป่านศรนารายณ์เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของต...

เก็บตกอื่นๆ จากทริปแก่งกระจาน
เก็บตกอื่นๆ จากทริปแก่งกระจาน
เป็นการนำภาพที่ถ่ายกันเล่นๆ แต่ดูแล้วออกมาดี เช่นแ...
เที่ยววิถีไทยบ้านถ้ำรงค์
เที่ยววิถีไทยบ้านถ้ำรงค์
เที่ยววิถีไทย เป็นแนวทางการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ย...
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาก...
แหลมเหลว
แหลมเหลว
ห่างจากอำเภอบ้านแหลมประมาณ 1 กิโลเมตร ระหว่างทางจา...

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ
เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...แผนที่ท่องเที่ยว เพชรบุรี

อ่านวิธีการหาเส้นทางอย่างละเอียดจากแผนที่ของเราได้ที่นี่


ดู เพชรบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ความคิดเห็นบนเฟสบุค

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กุมภาพันธ์
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-

กิจกรรมในเพชรบุรี

ไม่มีกิจกรรมในเพชรบุรี
ดูทั้งหมด