หน้าหลัก >> อุทัยธานี    
ตราประจำจังหวัด อุทัยธานี
อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

อุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง สภาพป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การดูแลรักษาและนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน ดินแดนบางส่วนพบหลักฐานว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง ได้แก่ เมืองโบราณบึงคอกช้างในสมัยทวารวดี เมืองโบราณบ้านใต้ เมืองโบราณบ้านคูเมือง และ เมืองโบราณการุ้ง

 ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัยท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า (อำเภอหนองฉาง) แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญจึงเรียกว่า "เมืองอู่ไทย" ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ต่อมาเกิดความแห้งแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทางเมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ "พะตะเบิด" เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทยโดยขุดทะเลสาบขังน้ำไว้ใกล้เมืองและเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเก่าคนแรก ชื่อเมืองจึงเรียกเพี้ยนเป็น "เมืองอุไทย" ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอกสกัดกั้นกองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน

 อุทัยธานีมีสถานที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีหลายแห่งที่น่ามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ อีกทั้งมีสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมและอาหารการกินมากมาย เช่น หน่อไม้รวก ข้าวเกรียบปลา ผลไม้แช่อิ่ม ผ้าทอ เครื่องจักสานซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของฝากได้

อาณาเขต
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวัดสิงห์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตแดน
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
  ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
  สำนักงานจังหวัด โทร. 0 5652 0737, 0 5651 1063
  ที่ว่าการอำเภอ โทร. 0 5651 1200
  โรงพยาบาลอุทัยธานี โทร. 0 5652 4455-8
  สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5651 1581, 0 5651 1055
  ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
  ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155, 0 5657 1205
  กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182

Link ที่น่าสนใจ
 สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี http://www.uthaithani.go.th
 ททท. สำนักงานอุทัยธานี http://www.tourismthailand.org/uthaithani

ที่เที่ยวอุทัยธานี

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
เดิมเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยา มีโบสถ์ขนาดเล็ก ภา...
วัดสังกัสรัตนคีรี
วัดสังกัสรัตนคีรี
วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่...
วัดถ้ำเขาวง
วัดถ้ำเขาวง
วัดถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อยู่ห่างจากอำเภอ...
การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ
การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ
การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ การแข่ขันเร...

ขบวนตักบาตรเทโว โต๊ะหมู่งาช้างเมืองอุทัยธานี
ขบวนตักบาตรเทโว โต๊ะหมู่งาช้างเมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี เป็นเมืองเล็กๆ ของจังหวัด มีปั๊มน้ำ...
งานแสดงแสงสีเสียงประวัติการตักบาตรเทโว
งานแสดงแสงสีเสียงประวัติการตักบาตรเทโว
งานแสดงแสงสีเสียงประวัติการตักบาตรเทโว เพื่อให้ประ...
ถ้ำพุหวาย
ถ้ำพุหวาย
ถ้ำพุหวาย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย สภาพโดย...
น้ำตกผาร่มเย็น
น้ำตกผาร่มเย็น
น้ำตกผาร่มเย็น สามารถมองเห็นได้จากริมถนน เป็นสายน้...

ประเพณีตักบาตรทางน้ำแม่น้ำสะแกกรัง
ประเพณีตักบาตรทางน้ำแม่น้ำสะแกกรัง
ประเพณีตักบาตรทางน้ำแม่น้ำสะแกกรัง เป็นงานประเพณีย...
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประวัติ / ความเป็นมา ...
ลำน้ำสะแกกรัง
ลำน้ำสะแกกรัง
ลำน้ำสะแกกรัง ไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานี มีเรื่องเ...
วนอุทยานถ้ำเขาวง
วนอุทยานถ้ำเขาวง
วนอุทยานถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจ...

วัดอุโบสถาราม
วัดอุโบสถาราม
วัดอุโบสถาราม เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียก...
หุบป่าตาด
หุบป่าตาด
หุบป่าตาด ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนางาม เข้าทางเดียวกับ...
เขาสะแกกรัง
เขาสะแกกรัง
เขาสะแกกรัง จากบริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรีมีบันไดขึ...
เมืองอุไทยธานีเก่า
เมืองอุไทยธานีเก่า
เมืองอุไทยธานีเก่า อยู่ที่บ้านอุทัยธานีเก่า เป็นที...
แผนที่ท่องเที่ยว อุทัยธานี

อ่านวิธีการหาเส้นทางอย่างละเอียดจากแผนที่ของเราได้ที่นี่


ดู อุทัยธานี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ความคิดเห็นบนเฟสบุค

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กุมภาพันธ์
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-

กิจกรรมในอุทัยธานี

ไม่มีกิจกรรมในอุทัยธานี
ดูทั้งหมด