หน้าหลัก >> อุทัยธานี    

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

ตราประจำจังหวัด อุทัยธานี
อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

อุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง สภาพป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การดูแลรักษาและนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน ดินแดนบางส่วนพบหลักฐานว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง ได้แก่ เมืองโบราณบึงคอกช้างในสมัยทวารวดี เมืองโบราณบ้านใต้ เมืองโบราณบ้านคูเมือง และ เมืองโบราณการุ้ง

 ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัยท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า (อำเภอหนองฉาง) แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญจึงเรียกว่า "เมืองอู่ไทย" ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ต่อมาเกิดความแห้งแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทางเมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ "พะตะเบิด" เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทยโดยขุดทะเลสาบขังน้ำไว้ใกล้เมืองและเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเก่าคนแรก ชื่อเมืองจึงเรียกเพี้ยนเป็น "เมืองอุไทย" ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอกสกัดกั้นกองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน

 อุทัยธานีมีสถานที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีหลายแห่งที่น่ามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ อีกทั้งมีสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมและอาหารการกินมากมาย เช่น หน่อไม้รวก ข้าวเกรียบปลา ผลไม้แช่อิ่ม ผ้าทอ เครื่องจักสานซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของฝากได้

อาณาเขต
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวัดสิงห์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตแดน
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
  ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
  สำนักงานจังหวัด โทร. 0 5652 0737, 0 5651 1063
  ที่ว่าการอำเภอ โทร. 0 5651 1200
  โรงพยาบาลอุทัยธานี โทร. 0 5652 4455-8
  สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5651 1581, 0 5651 1055
  ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
  ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155, 0 5657 1205
  กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182

Link ที่น่าสนใจ
 สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี http://www.uthaithani.go.th
 ททท. สำนักงานอุทัยธานี http://www.tourismthailand.org/uthaithani

Tour On Check in อัพเดทที่เที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก อุทัยธานี

ที่เที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี

การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ

การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ
การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ การแข่ขันเรือยาวเป็นประเพณีไทยมาช้านานในจังหวัดที่มีแม่น้ำไหล...
ถ้ำพุหวาย

ถ้ำพุหวาย
ถ้ำพุหวาย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน ถ้ำพุหวาย เ...
น้ำตกผาร่มเย็น

น้ำตกผาร่มเย็น
น้ำตกผาร่มเย็น สามารถมองเห็นได้จากริมถนน เป็นสายน้ำสีขาวทิ้งตัวลงมาในป่าทึบอยู่เบื้องล่าง ชาวอุทัยว่...
ประเพณีตักบาตรทางน้ำแม่น้ำสะแกกรัง

ประเพณีตักบาตรทางน้ำแม่น้ำสะแกกรัง
ประเพณีตักบาตรทางน้ำแม่น้ำสะแกกรัง เป็นงานประเพณีย้อนยุคเพื่อแสดงให้เห็นวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ...
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประวัติ / ความเป็นมา ตามความเชื่อทางพุทธประวัติกล่าวว่า ครั้งหนึ่งใ...
ลำน้ำสะแกกรัง

ลำน้ำสะแกกรัง
ลำน้ำสะแกกรัง ไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานี มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยก่อน เมื่อพ่อค้าล่องเรือผ่านม...
วนอุทยานถ้ำเขาวง

วนอุทยานถ้ำเขาวง
วนอุทยานถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกติดกั...
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
เดิมเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยา มีโบสถ์ขนาดเล็ก ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นบ้าน เข้าใจว่าเขีย...
วัดถ้ำเขาวง

วัดถ้ำเขาวง
วัดถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อยู่ห่างจากอำเภอ 12 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3011 จะผ่านทางโค้...
วัดสังกัสรัตนคีรี

วัดสังกัสรัตนคีรี
วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้าง ในเขตเทศบาลเมือง ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพ...
วัดอุโบสถาราม

วัดอุโบสถาราม
วัดอุโบสถาราม เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรังในเข...
หุบป่าตาด

หุบป่าตาด
หุบป่าตาด ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนางาม เข้าทางเดียวกับกับเขาปลาร้า อยู่ก่อนถึงเขาปลาร้าประมาณ 1 กิโลเมตร...
เขาสะแกกรัง

เขาสะแกกรัง
เขาสะแกกรัง จากบริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรีมีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขาสะแกกรัง หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 3220 จ...
เมืองอุไทยธานีเก่า

เมืองอุไทยธานีเก่า
เมืองอุไทยธานีเก่า อยู่ที่บ้านอุทัยธานีเก่า เป็นที่ตั้งของเมืองอุไทยธานีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุ...

ที่เที่ยวอื่นๆ

ตลาดนัดวัว-ควาย หนองหญ้าปล้อง | ถ้ำเกร็ดดาว | ถ้ำเขาฆ้องชัย | น้ำตกตาดดาว | น้ำตกไซเบอร์ (น้ำตกหินลาด) | น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง | บึงทับแต้ | บ้านนาตาโพ | พระแสงดาบศัสตราวุธประจำเมืองอุทัยธานี | พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น | วัดถ้ำเขาตะพาบ | วัดทัพทัน | วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) | วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม | วัดหนองขุนชาติ | วัดหนองพลวง | วัดเขาวงพรหมจรรย์ | ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาด-อีทราย | ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | ศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้าพื้นเมือง(กลุ่มทอผ้าไพจิตต์) | สวนป่าห้วยระบำ | สวนพฤกษศาสตร์ | หลวงพ่อโตวัดผาทั่ง | ฮกแซตึ๊ง | เกาะเทโพ | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง | เขาปฐวี | เขาปลาร้า | เขาผาแรด | เขาพระยาพายเรือ | เขื่อนทับเสลา | เมืองโบราณบึงคอกช้าง | เมืองโบราณบ้านการุ้ง | แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ |

ร้านอาหารในจังหวัดอุทัยธานี

ที่พักในจังหวัดอุทัยธานีความคิดเห็นบนเฟสบุค


จองที่พักทั่วโลก

ที่พักแนะนำ

ไอยรา เลค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
ไอยรา เลค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
โรงแรมอวตาร มิราเคิลส์
โรงแรมอวตาร มิราเคิลส์
บ้านภูผา
บ้านภูผา
หุบป่าตาด โฮมสเตย์
หุบป่าตาด โฮมสเตย์
ปลายฟ้า รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แอท บ้านไร่
ปลายฟ้า รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แอท บ้านไร่

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในอุทัยธานี

ไม่มีกิจกรรมในอุทัยธานี
ดูทั้งหมด


ใหม่/อัพเดต


หินสามวาฬ บึงกาฬ

ร้านโอวทึ้ว นายกี่

หัวหิน ไวท์ วิลลา

สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท

ร้านกินเส้น (กิ๋นเส้น) เมืองน่าน

ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู