หน้าหลัก >> สมุทรสาคร    
ตราประจำจังหวัด สมุทรสาคร
เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาตร์

สมุทรสาคร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มหาชัย” เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนปากน้ำท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวพระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางชลมารคกำเนิดเป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ผู้จงรักภักดี

   จังหวัดนี้เดิมเรียกว่า ”ท่าจีน” เพราะแต่เดิมเป็นตำบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทยมีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนนำสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมากจึงเรียกติดปากกลายเป็นตำบล ”ท่าจีน” ต่อมาในปี พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง ด้วยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นที่ระดมพลสำหรับสู้รบกับพม่า บ้านท่าจีนจึงยกฐานะเป็นเมือง “สาครบุรี” เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันศัตรูที่จะมารุกรานทางทะเลตั้งแต่นั้นมาจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็นเมืองสมุทรสาคร

   ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่ตำบลท่าฉลอมเมื่อปี พ.ศ. 2449

   ต่อมา พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่ง เมืองสมุทรสาครจึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” มาจนทุกวันนี้ ส่วนคำว่า “มหาชัย” ที่คนชอบเรียกกันนั้นเป็นชื่อของคลองที่ขุดขึ้นที่ตัดความคดเคี้ยวของคลองโคกขามอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์

   จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อที่ประมาณ 872 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 3 อำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับกรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดราชบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3441 2992, 0 3481 0123
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 3441 2533, 0 3442 9271-4
โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3442 7099
สถานีขนส่ง จ.สมุทรสาคร โทร. 0 3441 1046
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

Link ที่น่าสนใจ
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1251, 0 3441 1012 http://www.samutsakhon.go.th
ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม http://www.tourismthailand.org/samutsongkhram

ที่เที่ยวสมุทรสาคร

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นวัดราษฎร์ ที่ประชาชนที่อ...
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร (เจ้าพ่อวิเชียรโชติ)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร (เจ้าพ่อวิเชียรโชติ)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร หรือเจ้าพ่อวิเชียรโชต...
วัดท่าไม้
วัดท่าไม้
วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2520 ได้รับพระราชท...
อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ตำบลพันท...

หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อยู่ในอำเภอกระทุ่มแบน ชุม...
ท่าเรือมหาชัย
ท่าเรือมหาชัย
สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในการเดินทางระหว่างท่าเรือมหา...
นากุ้งนาเกลือ
นากุ้งนาเกลือ
นากุ้งนาเกลือ จังหวัดสมุทรสาครมีชายฝั่งที่เหมาะกับ...
ลานวัฒนธรรมคลองอำแพง (วัดสุนทรสถิต หรือวัดอำแพง)
ลานวัฒนธรรมคลองอำแพง (วัดสุนทรสถิต หรือวัดอำแพง)
ลานวัฒนธรรมริมคลองอำแพง หลากของกิน ถิ่นต้นจาก แกง...

วัดตึกมหาชยาราม
วัดตึกมหาชยาราม
การเดินทางสู่วัดโกรกกราก ซึ่งเป็นวัดสำคัญประจำจังห...
วัดนางสาว
วัดนางสาว
วัดนางสาว ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้ เดินทางตามทางหลวงห...
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ชาวบ้านมักเรียกว่า \"วัดบ้...
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)
วัดสุทธิวาตวราราม หรือ วัดช่องลม ตั้งอยู่ตรงปากอ่า...

วัดโกรกกราก
วัดโกรกกราก
วัดโกรกกราก ตั้งอยู่ที่ตำบลโกรกกราก ฝั่งมหาชัย อำเ...
วัดใหญ่จอมปราสาท
วัดใหญ่จอมปราสาท
วัดใหญ่จอมปราสาท ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีน ห่างจากตัวจ...
อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
พระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมื...แผนที่ท่องเที่ยว สมุทรสาคร

อ่านวิธีการหาเส้นทางอย่างละเอียดจากแผนที่ของเราได้ที่นี่


ดู สมุทรสาคร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ความคิดเห็นบนเฟสบุค

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กุมภาพันธ์
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-

กิจกรรมในสมุทรสาคร

ไม่มีกิจกรรมในสมุทรสาคร
ดูทั้งหมด