หน้าหลัก >> สมุทรสงคราม    
ตราประจำจังหวัด สมุทรสงคราม
เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.๒
แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึง หากใครชอบการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำสวนผักผลไม้ การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว หรือ เที่ยวชมตลาดน้ำท่าคาที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้านชาวสวนของชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นจังหวัดที่น่าไปเยี่ยมเยือนสำหรับผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

   เมืองสมุทรสงครามสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของราชบุรี เรียกว่า “สวนนอก” ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี เรียกว่า “เมืองแม่กลอง”

   สมุทรสงครามมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี พม่าส่งกองทัพผ่านเข้ามาถึงบริเวณตำบลบางกุ้ง พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนสร้างค่ายป้องกันทัพพม่าจนข้าศึกพ่ายแพ้ไป ณ บริเวณค่ายบางกุ้ง นับเป็นการป้องกันการรุกรานของพม่าเข้ามายังไทยครั้งสำคัญในช่วงเวลานั้น

   จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 72 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 416 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3471 6962
สถานีรถไฟสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 1906
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3471 4881
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 1338, 0 3472 0530-5
สถานีตำรวจภูธรอำเภออัมพวา โทร. 0 3475 1300, 0 3472 5625-7
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที โทร. 0 3476 1866, 0 3473 0062-4
โรงพยาบาลอัมพวา โทร. 0 3475 1846-7, 0 3475 2560
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โทร. 0 3472 3044-9
หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 3053, 0 3471 8154
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โทร. 0 3471 1711, 0 3472 0784
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

Link ที่น่าสนใจ
ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม http://www.tourismthailand.org/samutsongkhram
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม http://www.samutsonghram.go.th

ที่เที่ยวสมุทรสงคราม

ตลาดน้ำท่าคา
ตลาดน้ำท่าคา
ตลาดน้ำท่าคา อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตั้งอยู่ที่...
วัดบางกุ้งหรือวัดค่ายบางกุ้ง
วัดบางกุ้งหรือวัดค่ายบางกุ้ง
ตั้งอยู่บริเวณค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที เดิมเคยเป็น...
ตลาดร่มหุบ (ตลาดรถไฟ)
ตลาดร่มหุบ (ตลาดรถไฟ)
ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กลอง ความยาวข...
ตลาดน้ำยามเย็น อัมพวา
ตลาดน้ำยามเย็น อัมพวา
อัมพวา เป็นอำเภอหนึ่งในสามของจังหวัดสมุทรสงคราม เท...

วัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร)
วัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร)
วัดบ้านแหลม หรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมือง จ.ส...
วัดอัมพวันเจติยาราม
วัดอัมพวันเจติยาราม
วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม อยู่...
ร้านอาหารบ้านทองโบราณ
ร้านอาหารบ้านทองโบราณ
อีกสักร้านกับการแนะนำอาหารอร่อยเมื่อมาเดินตลาดน้ำอ...
สวนอาหารลุงขันธ์
สวนอาหารลุงขันธ์
ขึ้นชื่อว่าร้านลุงขันธ์ คนรู้จักคงมีไม่น้อยโดยเฉพา...

หลวงพ่อแสนเหรียญวัดบางน้อย
หลวงพ่อแสนเหรียญวัดบางน้อย
หลวงพ่อแสนเหรียญ คือพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนองค์ท...
วัดบางแคน้อย
วัดบางแคน้อย
วัดบางแคน้อย อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตั้งอยู่ที่...
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม ตั้งอยู่เลขที่ 18 บ้านคุ้งลมทวน หมู่ที่ ...
ดอนหอยหลอด
ดอนหอยหลอด
เป็นสันดอนปากน้ำแม่กลอง ที่เกิดจากการตกตะกอนของดิน...

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตั้ง...
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ต...
วัดปากสมุทร
วัดปากสมุทร
เป็นวัดที่รู้จักกันดีของคนในท้องถิ่น อันเนื่องมาจา...
งานวันน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลอง
งานวันน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลอง
งานวันน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลอง จัดขึ้นในบริเวณวัดภุ...

ตลาดน้ำบางน้อย (วัดเกาะแก้ว)
ตลาดน้ำบางน้อย (วัดเกาะแก้ว)
ตลาดน้ำบางน้อย เป็นตลาดน้ำที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมขอ...
บ้านครูเอื้อ...อัมพวา
บ้านครูเอื้อ...อัมพวา
บ้านครูเอื้อ...อัมพวา ตั้งอยู่เลขที่ 193-195 ริมคล...
พิพิธภัณฑ์ขนมไทยอัมพวา
พิพิธภัณฑ์ขนมไทยอัมพวา
แหล่งอนุรักษ์เรียนรู้และพัฒนาผู้ประกอบการ บริ...
ร้านข้าวต้มสมศักดิ์ ร้านแนะนำประจำทริปโฮมกระเตง
ร้านข้าวต้มสมศักดิ์ ร้านแนะนำประจำทริปโฮมกระเตง
ร้านข้าวต้มสมศักคิ์ เป็นร้านข้าวต้มแบบเรียบง่าย บร...

ลอยกระทงกาบกล้วย
ลอยกระทงกาบกล้วย
กระทงกาบกล่วยเป็นงานประเพณีที่จังหวัดสมุทรสงครามหร...
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตั้งอยู่บนทาง...
วัดนางตะเคียน
วัดนางตะเคียน
วัดนางตะเคียน ตั้งอยู่ริมคลองแม่กลองตำบลคลองเขิน อ...
วัดบางกะพ้อม
วัดบางกะพ้อม
วัดบางกะพ้อมเป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 231...

วัดบางแคใหญ่
วัดบางแคใหญ่
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง บริเวณปากคลองบางแค ตำ...
วัดศรัทธาธรรม
วัดศรัทธาธรรม
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงครามระห...
วัดสวนหลวง
วัดสวนหลวง
วัดสวนหลวง จ.สมุทรสงคราม คนเฒ่าคนแก่เล่ากันมาจากรุ...
วัดเขายี่สาร
วัดเขายี่สาร
เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอย...

ศูนย์อนุรักษ์แมวไทย
ศูนย์อนุรักษ์แมวไทย
บ้านแมวไทยเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์แมวไทยโบราณตั้ง...
อุทยาน ร.๒
อุทยาน ร.๒
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า...
เที่ยวกระเตง.ปลูกป่า.หาหอย
เที่ยวกระเตง.ปลูกป่า.หาหอย
คำว่ากระเตง หลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างแต่คงเข้าใจว่าก...
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลอัมพว...

โฮมกระเตงคลองโคน
โฮมกระเตงคลองโคน
โฮมกระเตง ท่านอาจสงสัยว่าอะไรคือโฮมกระเตง ซึ่งจริง...แผนที่ท่องเที่ยว สมุทรสงคราม

อ่านวิธีการหาเส้นทางอย่างละเอียดจากแผนที่ของเราได้ที่นี่


ดู สมุทรสงคราม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ความคิดเห็นบนเฟสบุค

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กุมภาพันธ์
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-

กิจกรรมในสมุทรสงคราม

ไม่มีกิจกรรมในสมุทรสงคราม
ดูทั้งหมด