หน้าหลัก >> ราชบุรี    
ตราประจำจังหวัด ราชบุรี
คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า

   จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้สันนิษฐานได้ว่าราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่ง

   ราชบุรีในวันนี้จึงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม งานหัตถกรรมเครื่องปั้น เครื่องหล่อ ทอถักจักสาน ถ้ำธารป่าเขา และธรรมชาติที่งดงามท้ายทายการมาเยือนของผู้คนจากทุกมุมโลก

   จังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านโป่งและอำเภอบ้านคา

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดต่อประเทศพม่า

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ททท.สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) อ.ชะอำ เพชรบุรี โทร. 0 3247 1005-6
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวราชบุรี 41/1 ม.3 ต.วังเย็น อ.บางแพ ราชบุรี โทร.0 3238 1401, 0 3238 1404
สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร. 0 3232 7659-60, 0 3233 7890
เทศบาลเมืองราชบุรี โทร. 0 3233 7075, 0 3233 7076, โทร. 0 3233 7688, 0 3233 7134
โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี โทร. 0 3232 1826-8
โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี โทร. 0 3232 7999
โรงพยาบาลสวนผึ้ง โทร. 0 3236 4496-8
สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 3231 5494-6, 0 3233 7212
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง โทร. 0 3239 5111
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบ้านคา โทร. 0 3222 8573
ที่ทำการไปรษณีย์ โทร. 0 3233 7385, 0 3233 7168
สถานีเดินรถประจำทางปรับอากาศ โทร. 0 3232 2776, 0 3232 5152 โทร. 0 3233 8276, 0 3233 8439
บริษัท ราชบุรี กลุ่ม 76 จำกัด โทร. 0 3233 8439, 0 3233 8276
สถานีรถไฟราชบุรี โทร. 0 3233 7002
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

Link ที่น่าสนใจ
ททท.สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) http://www.tourismthailand.org/phetchaburi
ข้อมูลตำบลและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ http://www.thaitambon.com
สำนักงานจังหวัดราชบุรี http://www.ratchaburi.go.th

Tour On Check in อัพเดทที่เที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ราชบุรี


เขากระโจม (ร้อย ตชด.137) ราชบุรี

อุทยานกล้วยไม้เดอะบลูมส์ออร์คิดพาร์ค ราชบุรี

อุทยานหินเขางู

ที่เที่ยวราชบุรี

ถ้ำฤาษีเขางู
ถ้ำฤาษีเขางู
ถ้ำฤาษีเขางู ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ในบริเวณสวนสาธา...
เขากระโจม (ร้อย ตชด.137)
เขากระโจม (ร้อย ตชด.137)
เขากระโจม หรือที่ตั้งของหน่วย ตชด. 137 ตั้งอยู่ชาย...
อุทยานกล้วยไม้เดอะบลูมส์ออร์คิดพาร์ค
อุทยานกล้วยไม้เดอะบลูมส์ออร์คิดพาร์ค
The Blooms Orchid Park นับเป็นแนวความคิดใหม่สำหรับ...
น้ำตกเก้าชั้น (น้ำตกเก้าโจน)
น้ำตกเก้าชั้น (น้ำตกเก้าโจน)
น้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้าโจน (เก้ากระโจน) ตั้งอยู่ที...

ถ้ำเขาบิน
ถ้ำเขาบิน
ถ้ำเขาบิน ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง ในเทือกเขาบิน มีเน...
สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา
สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่โพธาราม จังหวัดราชบุรี...
โมอายคอฟฟี (Moai Coffee) สวนผึ้ง
โมอายคอฟฟี (Moai Coffee) สวนผึ้ง
ป้ายโฆษณา อะไรเอ่ยใหญ่มากมาก ที่ติดตั้งอยู่ทั่วสวน...
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามตลาดน้ำคลองต้นเข็ม เป็น...

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลแพงพวย ถนนบ...
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ตั้งอยู่ที่วัดขนอน ตำบลส...
วัดพระศรีอารย์
วัดพระศรีอารย์
เป็นวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นด้วยพระอุโบสถทองคำร้อ...
บ้านหอมเทียน
บ้านหอมเทียน
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในสวนผึ้ง จุดเด่นของบ...

เขาแก่นจันทน์
เขาแก่นจันทน์
เขาแก่นจันทน์ เดิมชื่อ เขาจันทน์แดง มีความสูงประมา...
สวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
สวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
สวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประ...
ครัวม่อนไข่ (ร้านแนะนำประจำทริปเขากระโจม)
ครัวม่อนไข่ (ร้านแนะนำประจำทริปเขากระโจม)
ครัวม่อนไข่อยู่ก่อนทางขึ้นเขากระโจม (โรงเรียนสินแร...
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2416 ตั้งอ...

ค้างคาววัดเขาช่องพราน
ค้างคาววัดเขาช่องพราน
อยู่ที่ตำบลเตาปูน ห่างจากตัวอำเภอโพธารามไปทางทิศตะ...
Coro Field โคโรฟิลด์ ที่เที่ยวใหม่สวนผึ้ง
Coro Field โคโรฟิลด์ ที่เที่ยวใหม่สวนผึ้ง
คำว่าที่เที่ยวใหม่ ได้ยินกันบ่อยนะไม่ว่าที่ไหนๆ ใน...
วัดมหาธาตุวรวิหาร
วัดมหาธาตุวรวิหาร
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหน้าพระธาตุ หรือ วัดพ...
วัดวังมะนาว
วัดวังมะนาว
วัดวังมะนาวเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับแยกวังมะนาว ซึ่งมี...

วัดอรัญญิกาวาส
วัดอรัญญิกาวาส
วัดอรัญญิกาวาส เป็นวัดที่มีพระปรางค์เก่าแก่ ประมาณ...
วัดเขาถ้ำทะลุ
วัดเขาถ้ำทะลุ
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำทะลุ ถนนปากท่อ-ทุ่งหลว...
วัดเขาหลาว
วัดเขาหลาว
วัดเขาหลาวแต่เดิมเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดรา...
วัดเขาอีส้าน เทพประทาน
วัดเขาอีส้าน เทพประทาน
วัดเขาอีส้าน เทพประทาน ตั้งที่ หมู่ 6 ต.ดอนหวาย อ...

สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน
สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน
สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาแก...
หลวงพ่อแก่นจันทน์วัดช่องลม
หลวงพ่อแก่นจันทน์วัดช่องลม
หลวงพ่อแก่นจันทน์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดช่องลม ใกล้บร...
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
Siam Cultural Park ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลว...แผนที่ท่องเที่ยว ราชบุรี

อ่านวิธีการหาเส้นทางอย่างละเอียดจากแผนที่ของเราได้ที่นี่


ดู ราชบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ความคิดเห็นบนเฟสบุค

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กุมภาพันธ์
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-

กิจกรรมในราชบุรี

ไม่มีกิจกรรมในราชบุรี
ดูทั้งหมด