หน้าหลัก >> นครปฐม    

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

ตราประจำจังหวัด นครปฐม
ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน
สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า

นครปฐม จังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ“พระปฐมเจดีย์” ซึ่งนับเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเผยแพร่อารยธรรมพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย ทั้งยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด

    เมืองนครปฐมเดิมตั้งอยู่ริมทะเลเคยเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยทวาราวดีเพราะเป็นราชธานีที่สำคัญ มีหลักฐานเชื่อว่าศาสนาพุทธและอารยธรรมจากประเทศอินเดียเผยแพร่เข้ามาที่นครปฐมเป็นแห่งแรก โดยสันนิษฐานจากองค์พระปฐมเจดีย์และซากโบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบที่จังหวัดนครปฐม นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพ

ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ำ และสร้างเมืองใหม่ขึ้น ชื่อว่า “นครชัยศรี” หรือ “ศิริชัย” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาหลายร้อยปี

    จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ยังทรงผนวชได้เสด็จธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์และ ทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ไหนจะเทียบเท่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เริ่มทำทางรถไฟสายใต้ แต่ตอนนั้นเมืองนครปฐมยังเป็นป่ารกอยู่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีย์เหมือนที่เคยตั้งมาแล้วในสมัยโบราณ เมืองนครปฐมจึงอยู่ต่อมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

    ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นที่ตำบลสนามจันทร์เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐาน และโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย ให้สร้างสะพานใหญ่ข้ามคลองเจดีย์บูชาขึ้น ทรงพระราชทานนามว่า “สะพานเจริญศรัทธา” ต่อมาให้เปลี่ยนชื่อเมือง “นครชัยศรี” เป็น “นครปฐม” แต่ชื่อมณฑลยังคงเรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” อยู่ จนกระทั่งยุบเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปัจจุบันนครชัยศรีมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดนครปฐม

    จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม พื้นที่ทั่วไปของจังหวัดนครปฐมเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองและอำเภอกำแพงแสนเท่านั้น ส่วนที่ราบลุ่มบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน (แม่น้ำนครชัยศรี) ได้แก่ ท้องที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอบางเลน เป็นที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม การทำสวน ทำไร่ และสวนผลไม้ โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดนครปฐมจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองส้มโอหวาน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โทร. 0 3434 0011-2

Link ที่น่าสนใจ
ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม http://www.tourismthailand.org/samutsongkhram
จังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.go.th

Tour On Check in อัพเดทที่เที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก นครปฐม

ที่เที่ยวในจังหวัดนครปฐม

Woodland เมืองไม้

Woodland เมืองไม้
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่รูปแบบใหม่อย่างไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนในเมืองไทย เจ้าของบ้านซึ่งเป็นนักสะสมงาน...
ตลาดดอนหวาย

ตลาดดอนหวาย
ตลาดดอนหวาย ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เป็นตลาดที่ยังเหลือสภาพตลาดเก่าในอดีตสมัยรัชกาลท...
ตลาดสุขใจสวนสามพราน

ตลาดสุขใจสวนสามพราน
สวนสามพราน เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 32 กิโลเมตร อยู่ติดแม่น้ำ...
พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชวังสนามจันทร์) ตั้งอยู่ในตัวเมือง ห่างจาก...
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด ตั้งอยู่ในวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 20...
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตั้งอยู่เลขที่ 43/2 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กิโลเมตรที่ ...
พุทธมณฑล

พุทธมณฑล
พุทธมณฑล เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ พุทธมณฑลเป็นสถ...
วัดกลางคูเวียง

วัดกลางคูเวียง
ประวัติวัดกลางคูเวียง วัดกลางคูเวียง สร้างมาแต่เมื่อใด พ.ศ.ใด ไม่ปรากฏทราบแน่ชัด ตามความสอบส...
วัดบางพระ

วัดบางพระ
วัดบางพระ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วฟ้า ไปตามทางหลวงหมายเลข 3233 กิโลเมตรที่ 10-11 ชาวบ้านเรียกกันว่าวัด...
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม เป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ...
วัดไร่ขิง

วัดไร่ขิง
วัดไร่ขิง ตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน บนฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี ห่างจากกรุงเทพฯ ป...
สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิต

สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิต
สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตตั้งอยู่ที่ตำบลวัดละมุด ไปตามทางหลวงหมายเลข 3233 กิโลเมตรที่ 13-14 เป็นสนา...
แอร์ออร์คิด

แอร์ออร์คิด
แอร์ออร์คิด สวนกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์บนพื้นที่ 120 ไร่ ที่นี่มีห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ที่อ...
ชมพูพันธุ์ทิพย์ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ชมพูพันธุ์ทิพย์ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
เป็นกระแสที่มาแรงเป็นประจำทุกปีจนเกิดเป็นแฟนพันธุ์แท้อุโมงค์สีชมพูที่เบ่งบานเป็นประจำให้หลายๆ คนได้ฟ...
รักจัง ฟินจุง ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน

รักจัง ฟินจุง ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน
ที่เที่ยวใหม่มาอีกแล้ว มีคนเอารูปมาให้ดูมันเป็นหนองน้ำที่เต็มไปด้วยบัว เขียนว่าตลาดน้ำทุ่งบัวแดงแต่ใ...

ที่เที่ยวอื่นๆ

ตลาดท่านา | ตลาดน้ำวัดลำพญา | ตลาดบางหลวง | ตลาดโบราณ 100 ปี รางกระทุ่ม | พระประโทณเจดีย์ | พระราชวังนครปฐม | พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ | พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ | พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง | พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย | พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (สวนพฤกษศาสตร์) | มานะ ออร์คิด ฟาร์ม | ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน | ล่องเรือเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ | ล่องเรือแม่น้ำนครชัยศรี | วัดกลางบางแก้ว และพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก | วัดพระเมรุ | วัดศีรษะทอง | ศาลพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์(อวโลกิเตศวร) | ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง) | ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บึงลาดโพธิ์ | สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก | สวนป่าสมุนไพรวัดปลักไม้ลาย | สวนศิลป์ มีเซียม ยิบอินซอย | สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ | สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส | หมู่บ้านไทยโซ่ง | อุทยานปลาวัดห้วยพลู | อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ | เจษฎาเทคนิคมิวเซี่ยม | เนินธรรมศาลา | เนินพระ (เนินยายหอม) | เนินวัดพระงาม | เมืองเก่ากำแพงแสน | โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น | โรงเรียนการบินกำแพงแสน |

ร้านอาหารในจังหวัดนครปฐม

อ้อยหวานอาหารไทยโบราณ ดอนหวาย

อ้อยหวานอาหารไทยโบราณ ดอนหวาย
อาหารไทยโบราณริมน้ำ บางทีก็เรียกกันว่า อ้อยหวานริเวอร์ไซด์ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำดอนหวายปากซอยเข้า...

ที่พักในจังหวัดนครปฐมความคิดเห็นบนเฟสบุค


จองที่พักทั่วโลก

ที่พักแนะนำ

สามพราน ริเวอร์ไซด์
สามพราน ริเวอร์ไซด์
เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
หม่อมไฉไล ริเวอร์ รีทรีท
หม่อมไฉไล ริเวอร์ รีทรีท
ปานเทวี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ปานเทวี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
สุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
สุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
โรงแรมริเวอร์
โรงแรมริเวอร์
เดอะ เซ็ปเท็มเบอร์ ศาลายา
เดอะ เซ็ปเท็มเบอร์ ศาลายา
สุคนธาแมนชั่น
สุคนธาแมนชั่น
โรงแรมซิลเวอร์วูดส์
โรงแรมซิลเวอร์วูดส์

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในนครปฐม

ไม่มีกิจกรรมในนครปฐม
ดูทั้งหมด


ใหม่/อัพเดต


หินสามวาฬ บึงกาฬ

ร้านโอวทึ้ว นายกี่

หัวหิน ไวท์ วิลลา

สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท

ร้านกินเส้น (กิ๋นเส้น) เมืองน่าน

ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู