หน้าหลัก >> ตาก    
ตราประจำจังหวัด ตาก
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

เมืองตาก

  เมืองตาก ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่ มาก่อน ดังมี หลักฐานศิลปมอญปรากฏอยู่ที่ อำเภอบ้านตากมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในหัวเมืองที่มีอายุขัยเกินกว่าสองพันปีขึ้นไป เมื่อมีการอพยพของ ชนชาติไทยจากลุ่มน้ำแยงซีเกียงตอนใต้ลงมา ตามแนวลำน้ำดง (ลำน้ำสาละวิน) มีพวกหนึ่ง ได้ข้ามลำน้ำสาละวิน ผ่านลุ่มน้ำเมยหรือแม่น้ำต่องยินเข้ามาทางช่องเขาด้าน อำเภอแม่สอดและมาถึงบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่า “เมืองตาก” ผู้นำกลุ่มคนไทยที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองตากในยุคนั้น ได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี พ.ศ. 560 รัชสมัยพระเจ้าสักดำ ซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองตากที่ยิ่งใหญ่มาก มีอาณาเขตที่อยู่ในอำนาจแผ่ไปจนจรดทะเลอันดามันดังมีบันทึกในพงศาวดารเหนือกล่าวว่าในรัชสมัยพระเจ้าสักดำนั้นเมืองตาก มีการค้าขายกับเมืองอินเดียด้วย เมืองตากคงจะเสื่อมลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 พระยากาฬวรรณดิสผู้เป็นกษัตริย์เมืองตาก ที่อพยพมาจากตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง ได้โยกย้ายไปสร้างราชธานีขึ้นใหม่ที่เมืองละโว้ทางตอนใต้ของเมืองตากลงไปอีก

  มีบางยุคเมืองตากถูกทอดทิ้ง กลายเป็นเมืองร้างดังในพงศาวดารเหนือได้ กล่าวถึงการเสด็จทางชลมารคของพระนางจามเทวี พระราชธิดากษัตริย์ละโว้ (ระยากาฬวรรณดิส) เพื่อไปปกครองแคว้นหริภุญไชย (ลำพูน) ในราว พ.ศ. 1176 โดยทาง ลำน้ำปิง พระนางจามเทวีขึ้นไปสำรวจบนฝั่งแม่น้ำพบร่องรอยกำแพงเมืองเก่าๆ ถูกทิ้งร้างจึงโปรดให้สร้างเป็นบ้านเมืองใหม่ชื่อว่า “เมืองตาก” ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 1805 ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดได้ยกทัพ มาประชิดเมืองตาก

   ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของกรุงสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงจัดกองทัพออกไปรบ โดยมีพระราชโอรสองค์เล็กซึ่งมีพระชนมายุได้ 19 พรรษา ติดตามไปด้วย กองทัพ ทั้งสองฝ่ายปะทะกันที่บริเวณเชิงดอยนอกเมืองตากประมาณกิโลเมตรเศษ ราชโอรสองค์เล็กได้ทรงชนช้าง กับขุนสามชนกระทำยุทธหัตถีกัน ขุนสามชนสู้ไม่ได้แตกพ่ายไป ต่อมาภายหลังทรงพระนามว่า “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และได้โปรดสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นที่ระลึกถึงชัยชนะในการทำยุทธหัตถีครั้งนั้น องค์หนึ่งเป็นศิลปแบบสุโขทัย ซึ่งเจดีย์ยุทธหัตถีนี้อยู่ที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก ห่างจากตัวเมืองไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงราว 31 กิโลเมตร ต่อมาในแผ่นดินมหาธรรมราชา ได้ย้ายเมืองตากลงมาทางตอนใต้ตามลำน้ำปิง ไปตั้งอยู่ที่ป่ามะม่วง ฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำปิง ซึ่งอยู่ในเขตตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตากในปัจจุบันเมืองตากที่ย้ายมาตั้งใหม่นี้มิใช่เมืองหน้าด่าน สำหรับป้องกันกองทัพพม่าที่จะยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่กองทัพไทยใช้เป็นที่ชุมนุมพลในเวลา ที่จะยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่อีกด้วย ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้ทุก พระองค์

   โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชสมบัตินั้น พระองค์ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร ให้เป็นข้าหลวงเชิญท้องตราราชสีห์ ไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือและต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นหลวงยกกระบัตร เมืองตาก ปลัดเมืองตาก พระยาวชิรปราการแล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยลำดับ กล่าวโดยสรุป จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การสนใจ เป็นเมืองที่พระมหากษัตริย์ในอดีตได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้แล้ว ถึง 4 พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง และทรงยกทัพกลับราชอาณาจักรไทยโดยผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่งแรก สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนำทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ และได้สร้างวัดพระนารายณ์ที่เชิงสะพานกิตติขจรปัจจุบัน และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเจ้า เมืองตาก และครั้งที่ 2 เป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยจากพม่า

ที่ตั้ง

  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 426 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็น ภูเขา และป่าไม้ เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่า และธรรมชาติ นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย และนิยมการล่องแก่งต้องมาเยือนสักครั้ง คือ น้ำตกทีลอซู และน้ำตกทีลอเร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก โทร. 0 5551 3584
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก โทร. 0 5553 1596
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อุ้มผาง โทร. 0 5556 1338

Link ที่น่าสนใจ
สำนักงานจังหวัดตาก http://www.tak.go.th
ททท. สำนักงานตาก http://www.tourismthailand.org/tak

ที่เที่ยวตาก

กาดนั่งยอง คล้องย่าม
กาดนั่งยอง คล้องย่าม
นับเป็นถนนคนเดินแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวเมืองตาก ท...
จุดชมวิว 94 OK Coffee
จุดชมวิว 94 OK Coffee
ที่ตั้งชื่อแบบนี้เพราะจุดชมวิวแห่งนี้มีร้านกาแฟ 98...
ดอยหัวหมด
ดอยหัวหมด
ดอยหัวหมด อยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง เป็นภูเขาหินปูนที่...
ตลาดมูเซอ
ตลาดมูเซอ
ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ เดิมทีมีการสร้าง...

ตลาดริมเมย (สุดประจิมที่ริมเมย)
ตลาดริมเมย (สุดประจิมที่ริมเมย)
ตลาดริมเมย หรือ สุดประจิมที่ริมเมย สะพานมิตรภาพไทย...
ถ้ำตะโค๊ะบิ
ถ้ำตะโค๊ะบิ
ถ้ำตะโค๊ะบิ เป็นถ้ำแห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจในอุ้ม...
น้ำตกทีลอซู 2550
น้ำตกทีลอซู 2550
คำว่า ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ เป็น...
น้ำตกทีลอซู 2551
น้ำตกทีลอซู 2551
คำว่า ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ เป็น...

น้ำตกธารารักษ์
น้ำตกธารารักษ์
น้ำตกธารารักษ์ น้ำตกแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือมีเจดีย...
น้ำตกป่าหวาย
น้ำตกป่าหวาย
น้ำตกป่าหวายมีอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกพิศวง เพราะสายน...
น้ำตกลานเลี้ยงม้า
น้ำตกลานเลี้ยงม้า
น้ำตกลานเลี้ยงม้า อยู่ในอุทยานแห่งชาติลานสาง เป็นส...
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวงฯ
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวงฯ
แม่น้ำปิง ริมสายธารลานกระทงสาย จังหวัดตาก จัดขึ้น...

ผาสามเงา
ผาสามเงา
อยู่ในตำบลย่านรี จากอำเภอเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 11...
พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่
พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่
พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่ ตั้งอยู่ที่บ้านวังตะเคี...
พิธีเปิดประเพณีลอยกระทงสายฯ
พิธีเปิดประเพณีลอยกระทงสายฯ
เนื่องจากมีรูปมากมายที่ต้องการนำเสนอให้สมาชิกได้เห...
ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน
ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน
วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท หรือที่เรียกว่าวนอุทยานไ...

ภูเอกวิเลจคอฟฟี่ กาแฟฟรินท์สโตนส์บ้านตาก
ภูเอกวิเลจคอฟฟี่ กาแฟฟรินท์สโตนส์บ้านตาก
ภูเอกวิลเลจ เป็นชื่อของรีสอร์ทแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริม...
ม่อนปุยหมอก
ม่อนปุยหมอก
ม่อนปุยหมอกเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอุทยานแห...
วัดชลประทานรังสรรรค์
วัดชลประทานรังสรรรค์
วัดชลประทานรังสรรค์ อยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านจัดสรร ตำ...
วัดดอยข่อยเขาแก้วและวัดกลางสวนดอกไม้
วัดดอยข่อยเขาแก้วและวัดกลางสวนดอกไม้
วัดดอยข่อยเขาแก้ว และวัดกลางสวนดอกไม้ หรือวัดพระเ...

วัดพระบรมธาตุ
วัดพระบรมธาตุ
พระบรมธาตุจำลองแบบมาจากเจดีย์ ชเวดากอง ประเทศพม่า ...
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
วัดมณีบรรพตวรวิหาร อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหล...
วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)
วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)
วัดสีตลาราม หรือ วัดน้ำหัก ตั้งอยู่ที่บ้านจีน ถนนต...
วัดเขาถ้ำ
วัดเขาถ้ำ
วัดเขาถ้ำ ตั้งอยู่ที่บ้านแพะ ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งา...

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จ.ตาก ตั้งอยู่ที...
วัดในพม่า
วัดในพม่า
ขออภัย ไม่มีข้อมูลของวัดนี้ เนื่องมาจากต้องข้ามแดน...
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถี...
ศาลเจ้าพ่อพะวอ
ศาลเจ้าพ่อพะวอ
ศาลเจ้าพ่อพะวอ ตั้งอยู่บนเนินดินเชิงเขาพะวอ ถนนสาย...

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ เป็นอุทยานแห่งชาติเปิดใหม่ ท...
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตป่าแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ ตำบ...
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน...
อุทยานแห่งชาติลานสาง
อุทยานแห่งชาติลานสาง
อุทยานแห่งชาติลานสาง อยู่ที่บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ ...

อุทยานแห่งชาติแม่เมย
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
อุทยานแห่งชาติแม่เมย อยู่ในเขตอำเภอท่าสองยาง มีพื...
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งและเป็นเขื่อนอเน...
เจดีย์ยุทธหัตถี
เจดีย์ยุทธหัตถี
เจดีย์ยุทธหัตถี หรือ ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เ...แผนที่ท่องเที่ยว ตาก

อ่านวิธีการหาเส้นทางอย่างละเอียดจากแผนที่ของเราได้ที่นี่


ดู ตาก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ความคิดเห็นบนเฟสบุค

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กุมภาพันธ์
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-

กิจกรรมในตาก

ไม่มีกิจกรรมในตาก
ดูทั้งหมด