หน้าหลัก >> กำแพงเพชร    
ตราประจำจังหวัด กำแพงเพชร
กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่
กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก

 กำแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำของลำธารต่าง ๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุด

  กำแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฎหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กำแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนมีเมืองกำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อน 2 เมือง คือเมืองชากังราว ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง และเมืองนครชุม อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิง

  กำแพงเพชร จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และธรรมชาติป่าเขา น้ำตก อันงดงาม มีอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2534 และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ นก สัตว์ต่าง ๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามอีกด้วย

  จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 358 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ Link ที่น่าสนใจ
ที่ว่าการอำเภอ โทร. 0 5571 1310
เทศบาลเมือง โทร. 0 5572 0409
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. 0 5571 1234, 0 5571 4223-5
สำนักงานจังหวัด โทร. 0 5570 5004-7
สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5571 1199, 0 5571 6868, 191
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. 0 5579 9103
ศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุ สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5571 6868, 191
สถานีบริการรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร. 0 5571 7275

สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร http://www.kamphaengphet.go.th

ที่เที่ยวกำแพงเพชร

ตลาดกล้วยไข่
ตลาดกล้วยไข่
ตลาดกล้วยไข่ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สา...
น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย)
น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย)
น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย) อยู่ห่างจากที่ทำการ...
น้ำตกคลองลาน
น้ำตกคลองลาน
น้ำตกคลองลาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 200 เมตร เ...
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ...

บ้านห้าง ร.5
บ้านห้าง ร.5
บ้านห้าง ร.5 ตั้งอยู่ เขตเทศบาลนครชุม เดินเลียบคลอ...
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้าน...
วัดช้างรอบ-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วัดช้างรอบ-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วัดช้างรอบ เป็นวัดที่สร้างบนยอดเนิน มีพระเจดีย์ทรง...
วัดพระนอน-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วัดพระนอน-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วัดพระนอน มีกำแพงศิลาแลงปักล้อมรอบวัดไว้ทั้ง 4 ด้า...

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม
วัดพระบรมธาตุเจดียาราม
วัดพระบรมธาตุเจดียาราม มีเจดีย์แบบพม่า 1 องค์ สันน...
วัดพระสิงห์-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วัดพระสิงห์-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วัดพระสิงห์ ถัดจากวัดพระสี่อิริยาบถไปทางทิศเหนือปร...
วัดพระสี่อิริยาบถ-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วัดพระสี่อิริยาบถ-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วัดพระสี่อิริยาบถ หรือวัดพระยืน วัดนี้มีบ่อน้ำและท...
วัดพระแก้ว-พระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วัดพระแก้ว-พระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่...

วัดเทพโมฬี
วัดเทพโมฬี
วัดเทพโมฬี (วัดหลวงพ่อโม้) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง...
วัดเสด็จ
วัดเสด็จ
เป็นวัดมหานิกาย (ธรรมยุต) ที่เก่าแก่ไม่ปรากฏชื่อแล...
ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ...
สวนอาหารไก่ย่างนิภาภรณ์
สวนอาหารไก่ย่างนิภาภรณ์
ร้านอาหารใหญ่ติดถนนขาขึ้นไปตาก ก่อนถึงโรงแรมสลกบาต...

สิริจิตอุทยาน
สิริจิตอุทยาน
สิริจิตอุทยาน เป็นสวนสาธารณะเอนกประสงค์ริมฝั่งแม่น...
หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์
หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์
หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์ อยู่ใ...
หลวงพ่อเพชร วัดบาง
หลวงพ่อเพชร วัดบาง
หลวงพ่อเพชร ณ วัดบาง ตำบลในเมือง อ.เมือง จังหวัดกำ...
หอไตรวัดคูยาง
หอไตรวัดคูยาง
หอไตรวัดคูยาง ตั้งอยู่ที่ถนนวิจิตร เขตเทศบาลเมือง...

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ทางเข้าตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมาณ 5 กิโลเมต...
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองลานพัฒน...
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด ...
เมืองไตรตรึงษ์
เมืองไตรตรึงษ์
เมืองไตรตรึงษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลไตรตรึงษ์ เป็นเมืองเ...
แผนที่ท่องเที่ยว กำแพงเพชร

อ่านวิธีการหาเส้นทางอย่างละเอียดจากแผนที่ของเราได้ที่นี่


ดู กำแพงเพชร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ความคิดเห็นบนเฟสบุค

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กุมภาพันธ์
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-

กิจกรรมในกำแพงเพชร

ไม่มีกิจกรรมในกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด