หน้าหลัก >> กาฬสินธุ์    

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ตราประจำจังหวัด กาฬสินธุ์
เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา
ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล

“กาฬ” แปลว่า “ดำ” “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ำดำ” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรกกาฬสินธุ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 คือ

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอท่าคันโท อำเภอเขาวง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอคำม่วง อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอร่องคำ อำเภอสามชัย อำเภอนาคู อำเภอดอนจาน และอำเภอฆ้องชัย

จังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,055.07 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพาน ตอนกลางเป็นเนินเขาสลับป่าโปร่ง

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และอุดรธานี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 1142-3
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 1020
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 4381 1298,0 4381 3451,0 4381 2191,0 4381 1070
สถานีตำรวจภูธร 0 4381 1111,0 4381 2191
สำนักงานเทศบาลเมือง โทร. 0 4381 1284,
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 1695,0 4381 5331

Link ที่น่าสนใจ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.kalasin.go.th

Tour On Check in อัพเดทที่เที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก กาฬสินธุ์

ที่เที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์

บุญพวงมาลัยไม้ไผ่

บุญพวงมาลัยไม้ไผ่
บุญพวงมาลัย ในงานบุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก ถือเป็นประเพณีของชาวผู้ไทที่อาศัยอยู่ในอำเภอกุฉินารายณ์...
พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร
ตั้งอยู่ที่เชิงภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ (ทางหลวง 227)...
พุทธสถานภูสิงห์

พุทธสถานภูสิงห์
อยู่บนยอดเขาภูสิงห์ ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือประมาณ 34 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2319 มีทางขึ้น 2 ท...
วัดวังคำ วัดไทยศิลปะหลวงพระบาง

วัดวังคำ วัดไทยศิลปะหลวงพระบาง
วัดวังคำตั้งอยู่ที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวัดไทยที่ได้จำลองเอาแบบของวัดเชียงทองในหลวงพระบาง...
สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน)

สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน)
อยู่บริเวณทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว มีเนื้อที่ 1,420 ไร่ เป็นสวนป่าธรรมชาติ หน่วยงานราชกา...
เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว
เป็นเขื่อนดินซึ่งสร้างปิดกั้นลำน้ำปาว และห้วยยาง มีบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธ...
เมืองฟ้าแดดสงยาง และพระธาตุยาคู

เมืองฟ้าแดดสงยาง และพระธาตุยาคู
ตั้งอยู่ที่บ้านเสมา ตำบลหนองแปง ห่างจากตัวจังหวัด 19 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 214 (กาฬสินธุ์-ร้อยเ...
งานสู่ขวัญข้าวบุญคูณลาน ปราสาทรวงข้าว

งานสู่ขวัญข้าวบุญคูณลาน ปราสาทรวงข้าว
    ขึ้นชื่อว่าความเชื่อคนไทยมีความเชื่อมากมายจนเล่าไม่รู้จักหมดเพราะเป็นประเทศที่มีชนกลุ่...
ประเพณีบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า

ประเพณีบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า
บั้งไฟตะไล หรือที่ชาวอีสานเรียกสั้นๆ ว่า บั้งตะไล เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ชาวอีสานจะจุดเพื่อถวายพญาแถน...
มากาฬสินธุ์ต้องกินกุ้งกาฬสินธุ์ รู้ยัง

มากาฬสินธุ์ต้องกินกุ้งกาฬสินธุ์ รู้ยัง
หัวหินละเป็นถิ่นมีหอยยยย เรามั่นใจมากว่าหลายคนคงเคยได้ยินเพลงนี้แม้ว่าจะได้ยินอยู่ท่อนเดียววนไปวนมาก...

ที่เที่ยวอื่นๆ

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน | กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หนองห้าง | น้ำตกตาดทอง | น้ำตกผานางคอย | น้ำตกแก้งกะอาม | บ้านลุงเปลื้อง ฉายรัศมี | ผาเสวย | พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ | พุทธสถานภูปอ | วงเวียนโปงลาง | วนอุทยานภูพระ | วนอุทยานภูแฝก (แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์) | วัดกลาง | วัดพุทธนิมิตภูค่าว | วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) | วัดโพธิ์ชัยเสมาราม (วัดบ้านก้อม) | หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง | อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร) | แหลมโนนวิเศษ |

ร้านอาหารในจังหวัดกาฬสินธุ์

สวนอาหารกลิ่นลำดวน เขื่อนลำปาว

สวนอาหารกลิ่นลำดวน เขื่อนลำปาว
แนะนำร้านอาหารกันสักร้านสำหรับทริปบั้งไฟตะไลล้านบ้านกุดหว้า งานประเพณีบั้งไฟที่ไม่เหมือนที่เรารู้จัก...

ที่พักในจังหวัดกาฬสินธุ์ความคิดเห็นบนเฟสบุค


จองที่พักทั่วโลก

ที่พักแนะนำ

โรงแรมสุภัค
โรงแรมสุภัค
โรงแรมไพบูลย์เพลส
โรงแรมไพบูลย์เพลส
โรงแรมบลูเทล
โรงแรมบลูเทล
โรงแรมเอ.พี. การ์เดน
โรงแรมเอ.พี. การ์เดน
โพนทอง การ์เดน รีสอร์ท
โพนทอง การ์เดน รีสอร์ท
ราชพฤกษ์ รีสอร์ท
ราชพฤกษ์ รีสอร์ท
ฮักกัน รีสอร์ท
ฮักกัน รีสอร์ท
ชดา วิว รีสอร์ท
ชดา วิว รีสอร์ท
เตชิต ฮิลล์
เตชิต ฮิลล์
ทีเค เรสซิเดนซ์
ทีเค เรสซิเดนซ์

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในกาฬสินธุ์

ไม่มีกิจกรรมในกาฬสินธุ์
ดูทั้งหมด


ใหม่/อัพเดต


หินสามวาฬ บึงกาฬ

ร้านโอวทึ้ว นายกี่

หัวหิน ไวท์ วิลลา

สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท

ร้านกินเส้น (กิ๋นเส้น) เมืองน่าน

ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู