หน้าหลัก >> อุบลราชธานี    
ตราประจำจังหวัด อุบลราชธานี
เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์
ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

อุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี เล่ากันว่า ท้าวคำผง ท้าวทิศพรหม และท้าวคำบุตร พระวอ พระตา หนีภัยสงครามจากพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้าแห่งนคร เวียงจันทน์เจ้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าตากสินมหาราชและต่อมาได้สร้างเมืองขึ้นที่บริเวณดงอู่ผึ้ง ใกล้กับแม่น้ำมูล

  ครั้นพ.ศ. 2323 พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยาราชสุภาวดี เชิญตราพระราชสีห์มาพระราชทานนามเมืองว่า “อุบลราชธานี” ทรงให้ท้าวคำผงเป็นเจ้าเมืองคนแรกซึ่งต่อมาได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระปทุมวงศา” เมืองอุบลราชธานีมีเจ้าเมืองสืบกันมาถึง 4 คน ตราบจนถึงปีพ.ศ. 2425 จึงได้มีการแต่งตั้งข้าหลวงและผู้ว่าราชการจังหวัดมาปกครองดูแลจนถึงทุกวันนี้

  อุบลราชธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 629 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีแม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ และมีหน้าผาหินทรายบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาว

  จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 15,744 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย น้ำยืน พิบูลมังสาหาร โขงเจียม ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล เขมราฐ ม่วงสามสิบ เขื่องใน กุดข้าวปุ้น ตาลสุม โพธิ์ไทร สำโรง สิรินธร ดอนมดแดง ทุ่งศรีอุดม อำเภอนาเยีย อำเภอนาตาล อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอสว่างวีระวงศ์และอำเภอน้ำขุ่น

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาบรรทัด
ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ททท.สำนักงานอุบลราชธานี (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร) อ.เมือง อุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770, 0 4525 0714
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4524 4875
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 0 4524 5505, 1155
ตำรวจทางหลวง โทร. 0 4531 3220
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 4073
สถานีขนส่งแห่งที่ 1 โทร. 0 4524 4450
สถานีขนส่งแห่งที่ 2 โทร. 0 4531 5346
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โทร. 0 4524 4470
โรงพยาบาลราชเวช โทร. 0 4528 0048
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ โทร. 0 4526 6300
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียล โทร. 0 4525 4721
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4525 5505, 0 4525 4218
สถานีรถไฟอุบลราชธานี โทร. 0 4532 1004

Link ที่น่าสนใจ
ททท. สำนักงานอุบลราชธานี (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร) http://www.tourismthailand.org/ubonratchathani
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี http://www.ubonratchathani.go.th

Tour On Check in อัพเดทที่เที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก อุบลราชธานี


ถนนคนเดินเขมราฐ ตลาดเขมราษฎร์ธานี

วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

ที่เที่ยวอุบลราชธานี

วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง)
วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง)
วัดสระประสานสุข หรือวัดบ้านนาเมือง ตั้งอยู่ที่บ้าน...
ผาชะนะได
ผาชะนะได
จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม และเป็นจุดที่ทางก...
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย มีพื้นที่ประมาณ 686 ตารา...
น้ำตกสร้อยสวรรค์และทุ่งดอกหญ้า
น้ำตกสร้อยสวรรค์และทุ่งดอกหญ้า
จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มไปตามทางหลวงจังหวัด...

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดใต้เทิง) หรือวัดใต้ ...
พัทยาน้อย
พัทยาน้อย
หาดพัทยาน้อย หรือบางทีก็เรียกกันว่า ทะเลอีสานใต้ ต...
แก่งสะพือ
แก่งสะพือ
แก่งสะพือ เป็นแก่งหินที่สวยงามในแม่น้ำมูล ตั้งอยู่...
วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2222 ก่อ...

วัดภูเขาแก้ว
วัดภูเขาแก้ว
วัดภูเขาแก้ว อยู่บนเนินเขา ตามทางหลวงหมายเลข 217 ห...
ปราสาทบ้านเบ็ญหรือบ้านเบญจ์
ปราสาทบ้านเบ็ญหรือบ้านเบญจ์
ปราสาทบ้านเบ็ญ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองอ้ม ตำบลหนองอ้ม ...
ถนนคนเดินเขมราฐ เขมราษฎร์ธานี
ถนนคนเดินเขมราฐ เขมราษฎร์ธานี
ที่เที่ยวใหม่ของคนสายชิลมาอีกแล้ว คราวนี้ทัวร์ออนไ...
วัดหนองป่าพง
วัดหนองป่าพง
วัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ที่บ้านพงสว่าง ตำบลโนนผึ้ง อำ...

ผาแต้ม
ผาแต้ม
ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จั...
วัดมหาวนาราม
วัดมหาวนาราม
วัดมหาวนาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง ถนนสรรพสิทธิ์ ...
วัดพระธาตุหนองบัว
วัดพระธาตุหนองบัว
วัดพระธาตุหนองบัว อยู่ชานเมืองอุบลราชธานี ห่างจากต...
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ มีพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ ...

หาดชมดาว
หาดชมดาว
หาดชมดาว ตั้งอยู่ที่ ต.นาตาล กิ่งอ.นาตาล เป็นห้องแ...
3000 โบก (สามพันโบก)
3000 โบก (สามพันโบก)
สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย แก่งหินจำนวนมากมายน...
ด่านช่องเม็ก
ด่านช่องเม็ก
อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวงหม...
ที่พักคืนแรกในปากเซ โดย Poo-Poy
ที่พักคืนแรกในปากเซ โดย Poo-Poy
เป็นโรงแรมที่เลือกใช้ในทริปนี้ คืนแรกในลาวสะดวกกลา...

ทุ่งศรีเมือง
ทุ่งศรีเมือง
ทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณหน้าศาลากลาง...
ธรรมาสน์สิงห์
ธรรมาสน์สิงห์
ธรรมาสน์สิงห์ศิลปะญวนที่บ้านชีทวน ตั้งอยู่ที่ศาลาก...
น้ำตกคอนพะเพ็ง
น้ำตกคอนพะเพ็ง
ที่ตั้ง : อยู่ห่างจากบ้านนากะสังลงมาราว 10 กิโลเมต...
น้ำตกคอนพะเพ็ง โดย Poo-Poy
น้ำตกคอนพะเพ็ง โดย Poo-Poy
ที่ตั้ง : อยู่ห่างจากบ้านนากะสังลงมาราว 10 กิโลเมต...

น้ำตกตาดผาส้วม
น้ำตกตาดผาส้วม
ที่ตั้ง : มาตามทางหลวงหมายเลข 23 จนถึงบ้านห้วยแร่ป...
น้ำตกตาดผาส้วม Poo-Poy
น้ำตกตาดผาส้วม Poo-Poy
ที่ตั้ง : มาตามทางหลวงหมายเลข 23 จนถึงบ้านห้วยแร่ป...
น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง
น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง
น้ำตกตาดฟาน ที่ตั้ง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 23 เส้นทาง...
น้ำตกหลี่ผี (ตาดโสมพะมิด) Poo-Poy
น้ำตกหลี่ผี (ตาดโสมพะมิด) Poo-Poy
- น้ำตกหลี่ผี ตั้งอยู่ในเขตดอนคอน ช่วงที่เหมาะแก่ก...

น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)
น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตามหมายเลขทางหลวง...
บ้านพักในดอนคอน Poo-Poy
บ้านพักในดอนคอน Poo-Poy
นี่เป็นที่พักคืนที่สอง ที่เลือกที่นี่เพราะเป็นชุมช...
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ขอ...
ปราสาทหินวัดพู
ปราสาทหินวัดพู
สถาปัตยกรรมขอมโบราณ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจำปาสัก...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ถนนเขื...
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์
อันนี้อ่านออกอยู่นิดหน่อยว่าน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไ...
วัดดอนธาตุ
วัดดอนธาตุ
วัดดอนธาตุ ตั้งอยู่บนเกาะกลางลำน้ำมูลที่บ้านทรายมู...
วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2222 ก่อนถึงโขงเจียมประมา...

วัดทุ่งศรีวิไล
วัดทุ่งศรีวิไล
วัดทุ่งศรีวิไล อยู่ที่บ้านชีทวน การเดินทางทางเดียว...
วัดทุ่งศรีเมือง
วัดทุ่งศรีเมือง
วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนหลวงในเขตเทศบาลเมือง...
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม ตั้งอยู่ถนนบูรพาใน เป็นวัดที่เคยเป็นที...
วัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง)
วัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง)
วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง ตั้งอยู่ที่บ้านปากน้ำ หมู่ที่...

วัดป่านานาชาติ
วัดป่านานาชาติ
วัดป่านานาชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งหวาย ตำบลบุ่งหวา...
วัดป่าโพธิญาณ
วัดป่าโพธิญาณ
วัดป่าโพธิญาณ ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ...
วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง)
วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง)
วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง)ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต...
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อยู่ถนนสุปัฏน์ เป็นวัดธรรมยุต...

วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
ตั้งอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง เป็นวัดที่พระพรหมเทว...
หาดคูเดื่อ
หาดคูเดื่อ
หาดคูเดื่อ เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล ห่างจากตัวเ...
หาดทรายสูง
หาดทรายสูง
หาดทรายสูง อยู่ที่บ้านลาดเจริญ อ.เขมราฐ มีลักษณะเป...
หาดสลึง
หาดสลึง
หาดสลึง เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ที่บ้า...

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ตั้งอยู่ในเขตพิกัดทางภูมิศาสตร์ ละจิจูด ที่ 15. 23...
เก็บตกทางผ่าน วัดลาว โดย Poo-Poy
เก็บตกทางผ่าน วัดลาว โดย Poo-Poy
ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวไปน้ำตกต่างๆ ก็เหลือบไปเห็...
เขื่อนปากมูล
เขื่อนปากมูล
เขื่อนปากมูล เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสร้างกั้นแ...
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนสิรินธร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 70 กิโลเมตร ...

แก่งจุการ
แก่งจุการ
แก่งหินธรรมชาติกลางลําห้วยตุงลุง บ้านจุการ ตำบลคำไ...
แม่น้ำสองสี
แม่น้ำสองสี
แม่น้ำสองสี หรือดอนด่านปากแม่น้ำมูล อยู่ในเขตบ้านเ...แผนที่ท่องเที่ยว อุบลราชธานี

อ่านวิธีการหาเส้นทางอย่างละเอียดจากแผนที่ของเราได้ที่นี่


ดู อุบลราชธานี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ความคิดเห็นบนเฟสบุค

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กุมภาพันธ์
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-

กิจกรรมในอุบลราชธานี

ไม่มีกิจกรรมในอุบลราชธานี
ดูทั้งหมด