มุมสมาชิก


 
พฤษภาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-

กิจกรรมในลำปาง

ไม่มีกิจกรรมในลำปาง
ดูทั้งหมดที่พักออนไลน์

โรงแรมลำปางโรงแรมลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์
โรงแรมลำปางเวียงทองโรงแรมลำปางเวียงทอง
โรงแรมทิพย์ช้างโรงแรมทิพย์ช้าง ลำปาง
นานานานา อพาร์ทเม้น ลำปาง
เอื้องคำเอื้องคำ รีสอร์ท
ทีทีทีเกสท์เฮาส์ลำปางทีทีทีเกสท์เฮาส์ลำปาง
โรงแรมแกรนด์อเมซอนโรงแรมแกรนด์อเมซอน
อาร์อาร์ ลำปาง เกสต์เฮาส์
โรงแรมซีทูเรสซิเดนซ์โรงแรมซีทูเรสซิเดนซ์
โรงแรมบีทูโรงแรมบีทู ลำปาง

ค้นหาที่พัก

ที่พักภาคเหนือ

ที่พักภาคกลาง

ที่พักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่พักภาคตะวันออก

ที่พักภาคใต้

ที่พักหมู่เกาะต่างๆ ของไทย

ที่พักยอดนิยมหน้าหลัก >> ลำปาง >> ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยในเว็บทัวร์ออนไทยศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย


    

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 6919, 0 5431 2254
http://www.tourismthailand.org/chiangmai
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และ สวนป่าทุ่งเกวียน ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อยู่ในความดูแลของฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) แต่เดิม ออป. เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้ขณะที่แม่ช้างไปทำงานในป่า และเนื่องจากมีนโยบายปิดป่าซึ่งทำให้ช้างต้องว่างงาน ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย และที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลช้างด้วย ออป.จึงได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2535

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ได้แก่

การแสดงของช้างในวันธรรมดา มี 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 11.00 น.

    สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มรอบ 13.30 น.
    มีการอาบน้ำช้างก่อนเวลาการแสดง เวลา 09.45 น. สำหรับวันธรรมดา
    และเวลา 13.15 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
    มีบริการนั่งช้างรอบบริเวณซึ่งเป็นสวนป่า บริการอาหารเครื่องดื่มและร้านขายของที่ระลึก ค่าเข้าชมสำหรับ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ส่วนช้างแท็กซี่ หรือบริการนั่งช้างชมธรรมชาติรอบ ๆ ศูนย์ฯ มีทุกวัน เวลา 08.00-15.30 น.

    นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้หลายเส้นทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5424 7871, 0 5424 7874 (โรงพยาบาลช้าง)

    ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Awards) ประเภทรางวัลดีเด่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พ.ศ.2541 ปัจจุบันศูนย์ฯ มีโครงการโรงเรียนฝึกควาญช้าง เพื่อฝึกควาญหรือผู้ที่ประสงค์จะเป็นควาญให้สามารถดูแลช้างได้อย่างถูกต้อง มีชาวต่างชาติให้ความสนใจมาสมัครเป็นนักเรียนหลายคน

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6919 1892, 08 7201 9935
    และมีกิจกรรม โฮมสเตย์ (Homestay) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตที่ผูกพันระหว่างช้างกับคนเลี้ยงช้างอย่างใกล้ชิด เป็นรายการ 3 วัน 2 คืน คนละ 8,000 บาท 2 วัน 1 คืน คนละ 5,500 บาท (ครั้งละไม่เกิน 18 คน) โดยรวมค่าอาหาร (ประกอบอาหารได้) ที่พัก
    บ้านพักโฮมสเตย์มีทั้งหมด 3 หลัง พักได้หลังละ 3 คน ราคา 500 บาท รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ สอบถามได้ที่ โทร. 0 5424 7875, 08 9264 1091
    และที่พักแบบรีสอร์ท ช้างไทยรีสอร์ท มี 20 ห้อง พักได้ 2-5 คน ราคา 1,000-1,500 บาท (นักท่องเที่ยวควรติดต่อก่อนเข้าพัก 1อาทิตย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5424 7871, 08 4612 1678

    และผู้ประสงค์บริจาคเงินช่วยเหลือช้างไทย ติดต่อได้ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ โทร. 0 5424 7876หรือ http://www.thailandelephant.org

    นอกจากเรื่องท่องเที่ยวแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ พลังงานที่ใช้ภายในศูนย์ฯ มาจากพลังงานทดแทนในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ มีก๊าซชีวภาพจากมูลช้างใช้ในการหุงต้ม และกระแสไฟฟ้าผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์

    ในบริเวณใกล้กันมี สวนป่าทุ่งเกวียน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวลำปาง มีป่าสนเมืองหนาว เป็นสน 3 ใบ และพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ใบที่มีสีสันสวยงาม อีกทั้งไม้จำพวกตะบองเพชร ปาล์ม และสวนพันธุ์ไม้ 76 จังหวัด ตลอดจนพืชสมุนไพรต่าง ๆ นักท่องเที่ยวสามารถแค้มป์ปิ้งที่นี่ได้ โดยนักท่องเที่ยวต้องนำเต็นท์มาเอง หรือจะพักบ้านพัก มีจำนวน 2 หลัง ราคา 350-400 บาท

    ช่วงที่สวยที่สุดเหมาะแก่การพักแรมคือเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกบัวตองกำลังบาน เนื่องจากจังหวัดลำปางมีพื้นที่เป็นแอ่งกระทะจึงมีอากาศที่ร้อนกว่าแม่ฮ่องสอน ดอกบัวตองที่ลำปางจึงบานเร็วกว่าที่ดอยแม่อูคอประมาณ 15 วัน ประมาณเดือนตุลาคมมีการจัดกิจกรรมทุ่งเกวียนเมาเท้นไบค์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 1885 3697

    ภายในบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียนยังมี สวนสัตว์เปิด นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น เก้ง กวาง เนื้อทราย นกยูง เป็นต้น และทางสวนป่าทุ่งเกวียนยังมีพันธุ์ไม้ที่หายากไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย

    การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองลำปาง 24 กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข 11 (สายลำปาง-ลำพูน) บริเวณกิโลเมตรที่ 28-29 หากโดยสารรถประจำทาง ขึ้นรถที่จะไปเชียงใหม่จากสถานีขนส่งลำปาง มาลงที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

    แผนที่ | พยากรณ์อากาศลำปาง | ความคิดเห็นบนเฟสบุค | ที่พัก


โฆษณา Advertisement พื้นที่โฆษณา
Gallery รูปภาพ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย


ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

  ริมทางหลวงหมายเลข 11 ลำปางลำพูน มีสถานที่แห่งหนึ่งที่มีป้ายด้านหน้าใหญ่และยาวมากส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางเที่ยวภาคเหนือคงต้องเคยเห็นกันบ้าง อยู่ห่างจากกาดทุ่งเกวียนเพียงไม่กี่กิโลเมตร ทางเข้าศูนย์อนุรกษ์ช้างไทยอยู่ตรงทางโค้ง บริเวณนี้จะมีการสร้างทางขยายไหล่ทางและเป็นจุดกลับรถ การจะเลี้ยวเข้าศูนย์อนุรักษ์ช้างขอบอกว่าให้เปิดไฟเลี้ยวแต่เนิ่นๆ เพราะทางลงเขาช่วงนี้อันตรายพอสมควร ขนาดผมเปิดไฟล่วงหน้าเป็น 100 เมตร ยังเกือบโดนรถทัวร์ชนท้ายเลย
 พอเข้าไปในศูนย์อนุรักษ์ช้างจะมีป้ายบอกทางให้เราเอารถเข้าไปจอดที่ลานจอดรถที่อยู่ใกล้ๆ พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าไปสักการะกันก่อนแล้วค่อยเดินไปที่ห้องจำหน่ายบัตรเข้าชม สนนราคาคนละ 100 บาท ราคานี้รวมการแสดงช้างและรถนำเที่ยวแบบวนรอบตลอดวันเรียบร้อยแล้ว จากนั้นไปนั่งรอบนรถสักพักรถนำเที่ยวก็จะพาเราเดินทางเที่ยวบริเวณศูนย์ฯ ทั้งหมด
 ในวันธรรมดา มีการแสดงช้าง 2 รอบ คือ 10.00 และ 11.00 ส่วนเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดมีการเพิ่มรอบ 13.30 น. ถ้าจะให้ดีควรจะมาก่อน 10.00 น. นั่นแหละครับ เผื่อว่ามาถึงช้าไปหน่อยจะได้ชมรอบ 11.00 ถ้าไม่ทันจริงๆ แล้วก็มาในวันหยุดก็ยังมีรอบ 13.30 น. รอรับเราอยู่ แต่ถ้าเรากะเวลาจะมารอบบ่าย แต่มาถึงช้าเพียงนิดเดียวก็จะพลาดไปเลยครับ หลังจากนั้นก็คงมีแต่กิจกรรมนั่งช้างเที่ยวเท่านั้น ขาดรสชาดการเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไปเยอะเลย แล้วถ้ามาถึงก่อนเวลาแสดงมากๆ ก็นั่งรถไปชมโรงพยาบาลช้าง และอนุบาลช้าง คือเที่ยวเล่นกับช้างเด็กแม่ลูกอ่อน น่ารักมากๆ ทีเดียว รอบๆ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีร้านอาหารเครื่องดื่มมากมายให้เลือก ของที่ระลึกก็เยอะ เป็นกิจกรรมการฆ่าเวลารอรอบการแสดงได้ดีทีเดียวadvertizeพิพิธภัณฑ์แห่งแผ่นดิน

พิพิธภัณฑ์แห่งแผ่นดิน  จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวรถนำเที่ยวจะพาเรามาที่นี่เป็นป้ายแรก ก่อนถึงที่นี่นิดหน่อยจะมีทางแยกไปโรงช้างต้น ช้างสำคัญคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่บุคคลทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปชมได้ รถจะพาเราแยกมาอีกทางถึงที่นี่จะลงหรือไม่ลงก็ให้เหมาะกับเวลาและการวางแผน ถ้าใกล้ถึงเวลาการแสดงช้างแล้วก็ลงป้ายนี้ แล้วไปชมช้างอาบน้ำ ช้างจะอาบน้ำวันละ 2 รอบ เวลา 9.45 แล้วก็ 13.15 ก่อนการแสดงรอบแรกและรอบที่ 3 (ในกรณีวันหยุด) แต่ถ้ามาถึงก่อนเวลามากๆ เดินเข้าไปชมนิทรรศการช้างสำคัญของไทย คำว่าช้างสำคัญก็คือช้างต้นเป็นช้างคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ เริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์โดยมีช้างต้นคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ศึกษาหาความรู้กันด้วย
 สงสัยมั้ยละครับว่าทำไมช้างสำคัญจึงมาอยู่ที่ลำปาง หรือทำไมจึงมีการก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยไว้ที่นี่แทนที่จะเป็นจังหวัดอื่นๆ ผมจะเล่าเรื่องลำปางกับช้างเผือกให้สักหน่อยพอสังเขปก็แล้วกัน

นครลำปาง...เมืองช้างเผือก ในยุคการปกครองนครลำปาง เมื่อพ.ศ. 2440 (ร.ศ.116) ที่มีเจ้าบุญวาทวงษ์มานิต เป็นเจ้านครปกครองได้นำรี้พลโยธา พร้อมด้วยข้าทาสบริวาร มาจัดสร้างพลับพลาที่ประทับที่บ้านทุ่งฝาย ประกอบด้วยช้างประมาณ 100 เชือก และม้าจำนวนหนึ่ง ชุมชนบ้านทุ่งฝายอยู่ใกล้ลำน้ำวัง จึงได้นำช้างทั้งหมดไปเลี้ยงและฝึกตลอดแนวลำน้ำวังทั้งสองฝั่ง ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2448 (ร.ศ.124) ปีมะเส็ง ช้างพังชื่อ แม่กองคำ อายุ 50 ปี ได้ตกลูกริมน้ำวัง ห่างจากวัดทุ่งฝายประมาณ 20 เส้น (800 เมตร) เป็นช้างพลายสีประหลาด มีลักษณะผิดกว่าช้างธรรมดา คือ ตาขาวทั้ง 2 ข้าง เล็บขาวทั้ง 18 เล็บ ขนขาว ผิวเนื้อเป็นสีหม้อใหม่ และมีกระดำบ้างเล็กน้อย เจ้าบูญวาทย์ฯ ได้มอบให้ควาญช้างชื่อผาย เป็นผู้ดูแลช้างพลายสีประหลาดนี้ และได้มีใบบอกถึงเสนาบดี กระทรวงมหาไทย เพื่อกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ส่งเจ้าพนักงานกรมพระคชบาล ประกอบด้วย พระกำแพงภักดี เจ้ากรมพระคชบาลขวา ขุนศรีสงคราม เจ้ากรมเพนียดขวา ขุนหมื่นหมอฝึก 2 คน พร้อมด้วยหลวงพรหมปกาสิทธิ ช่างเขียน ขุนสนิท บรรจง ช่างปั้น
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกอบพระราชพิธีรัก และขึ้นระวางสมโภชช้างสำคัญเมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2449 เช้า 5 โมง 24 นาที 34 วินาที เป็นปฐมฤกษ์ ทรงพระราชทานนามช้างสำคัญว่า "พระเศวตอุดมวารณ์ บรมคชาธารประเสิรฐศักดิ์ ศุภเนตรนัชโครวรรณ โลมพรรณเลื่อนประภัสสร ตามกุญชรดิลกชาติพงษ์ กมลราชนรังสฤษดิ์ อดุลยฤทธิ์เดชาดิเรก พาหนะเอกอิศราธิบดินทร์ ปรมินทรมหาราชาธิราช ประกาศเกษตรสิทธิสถาพร มโหฬารพรรษคุณวิบูลยลักษณ์เลิศฟ้า"

 นี่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติอันยาวนานของลำปาง นครแห่งช้างเผือก หลังจากนั้นก็มีช้างสำคัญที่พบในลำปางอีก อย่างเช่นช้างพลายทองสุก เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2517 ผ่านการตรวจสอบช้างสำคัญหลายขั้นตอนและใช้เวลานานนับปี จนถึงปี 2536 จึงได้รับรองว่าเป็นช้างสำคัญในตระกูล พิษณุพงศ์ จำพวก อัฐคช ชื่อ ชมลบ สีกายชมพูอ่อน ตาแมว อัณฑโกศสีม่วงอ่อน หางเขิน ช่องแมงภู่ลึก 4.6 ซ.ม. ขุมขนกระจายเส้น เสียงร้องดังเสียงโค เสียงกรนดั่งลมพัดในปล้องไม่ไผ่ สูง 2.25 เมตร ฯ

 ข้อมูลความรู้มากมายเกี่ยวกับช้างสำคัญคู่ประวัติศาสตร์ไทยให้เราได้ศึกษา ช้างต้นในพระมหากษัตริย์สมัยต่างๆ ก็มีบันทึกเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจมากครับ เราคงไม่สามารถนำมาบรรยายไว้ได้ทั้งหมด คงจะต้องไปดูกันเอง


รอบๆ

รอบๆ บริเวณพิพิธภัณฑ์แห่งแผ่นดิน ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจใกล้ๆ บริเวณเดียวกันอีกมากครับ อย่างไปรษณีย์ช้างไทย มีตู้ไปรษณีย์บนหลังช้าง ซื้อไปรษณียบัตรแล้วส่งได้เลย อีกด้านหนึ่งเป็นโรงเลี้ยงช้าง มีช้างยืนกินอ้อยอยู่มากมายหลายเชือกเข้าไปชมกันได้ เมื่อถึงเวลาช้างทั้งหมดก็จะลงอาบน้ำพร้อมๆ กัน จากนั้นก็จะเดินไปลานแสดงช้าง อีกด้านก็จะมีร้านของที่ระลึก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อลายช้าง มีมากมายหลายแบบด้วยกัน ร้านกาแฟสำหรับนั่งพักผ่อนก็มี บริการกาแฟสดจริงๆ


วิวัฒนาการช้างไทย

วิวัฒนาการช้างไทย ในพิพิธภัณฑ์แห่งแผ่นดิน มีห้องเล็กๆ แบ่งออกเป็นห้องแยกต่างหากออกไป ทางเดินเข้ามีลูกศรให้เดินตามลูกศร จะเป็นรูปปั้นช้างในยุคต่างๆ เริ่มเมื่อหลายสิบล้านปีก่อน มาจนถึงช้างในปัจจุบัน ในห้องนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับช้างมากมายหลายแบบ เราจะได้เรียนรู้ว่าทำไมช้างในประเทศไทยกับช้างในประเทศอื่นๆ จึงมีลักษณะไม่ค่อยจะเหมือนกัน


วิวัฒนาการช้างไทย

วิวัฒนาการช้างไทย  การค้นพบฟอสซิลของสัตว์สายพันธุ์เดียวกับช้างในประเทศต่างๆ มีอายุต่างๆ กัน แล้วได้นำมาสร้างเป็นรูปปั้นประกอบข้อมูลการเรียนรู้เรื่องราววิวัฒนาการของช้าง เท่าที่เห็นหน้าตาของช้างเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนไม่ค่อยจะเหมือนช้างปัจจุบันเท่าไหร่ หนึ่งในนี้เป็นบรรพบุรุษของช้างไทย แต่เป็นที่น่าแปลกเหมือนกันว่าเจ้าตัวที่หน้าตาใกล้เคียงช้างปัจจุบันที่สุดกับไม่ใช่บรรพบุรุษของช้างปัจจุบัน อยากรู้ว่าตัวไหน ให้เข้าไปศึกษาดูครับแล้วจะพบว่ามันแปลกจริงๆ


จุดพักช้าง

จุดพักช้าง จากพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการช้างสำคัญ เดินไปเรื่อยๆ ถึงร้านอาหารและกาแฟ เดินตรงไปอีกมีจุดพักช้าง ช้างที่จะแสดงจะมารออยู่ที่นี่เฉพาะเวลาที่จะอาบน้ำ คือช่วง 9.45 น. กับ 13.15 น. ก่อนที่จะถึงเวลาอาบน้ำช้างเหล่านี้จะใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับการกิน ควาญช้างบอกว่าตราบใดที่มีของกินช้างก็กินได้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ปริมาณที่แน่นอน การใช้งวงหยิบอ้อยใส่ปากทีละลำดูช่างเป็นกิจกรรมที่มันชื่นชอบมันค่อยๆ กินไปเรื่อยๆ แบบไม่รีบเหมือนเราเอาป๊อกกี้ใส่ปากทีละแท่ง


ช้างอาบน้ำ

ช้างอาบน้ำ  พอถึงเวลาที่กำหนด ควาญช้างจะนำเอาช้างทั้งหมดลงน้ำ เนื่องจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นสถานที่สอนควาญช้างรับคนที่สนใจจะเรียนรู้วิธีการฝึกช้างมีทั้งคอร์สระยะสั้นและระยะยาว ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคนที่มาเรียน สนใจข้อมูลเพิ่มเติมลองโทร. ไปสอบถามดูครับ ในภาพนี้เราจะเห็นทั้งควาญช้างที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติที่มาเรียนโรงเรียนสอนควาญช้าง พอพาช้างลงน้ำควาญจะนั่งอยู่บนหลังช้าง เจ้าช้างก็ขี้เล่นแกล้งควาญช้างด้วยการดำน้ำมุดลงไปทั้งตัว จนควาญช้างชาวต่างชาติก็เลยลงไปลอยคออยู่ในน้ำ พอโผล่ขึ้นมามันก็เอางวงดูดน้ำมาพ่นคนไปทั่ว สร้างความสนุกสนานทั้งควาญช้างและคนที่มานั่งดูตลอดเวลา


เดินทางสู่ลานแสดงช้าง

เดินทางสู่ลานแสดงช้าง  หลังจากที่ได้อาบน้ำและเล่นน้ำอย่างสนุกสนานของหมู่ช้างและควาญช้าง จากนั้นอีกพักใหญ่ๆ ช้างทั้งหมดจะจัดแถวสำหรับการเดินจากสระน้ำไปยังลานแสดงช้าง โดยการเรียงลำดับความอาวุโสของช้าง ภาพช้างเล็กเอางวงเหนี่ยวหางช้างใหญ่เหมือนๆ กับช้างป่าที่เดินทางในป่า เป็นภาพที่น่ารักและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พยายามจะเดินถ่ายรูปช้างเรียงแถวแบบนี้ไปพร้อมๆ กับช้าง


แนะนำตัวช้าง

แนะนำตัวช้าง เมื่อเข้ามาถึงลานแสดงช้าง ก็จะมีช้างตัวเล็กสุดออกมาตีระฆัง แนะนำตัวช้างทุกเชือก ช้างแต่ละเชือกทำท่าสวัสดี จากนั้นก็จะแสดงการนั่ง การนอน


แสดงความสามารถช้าง

แสดงความสามารถช้าง  ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างมีการแสดงช้างโดยการแสดงอาจจะไม่เหมือนกับการแสดงในปางช้างเอกชน อย่างเช่นช้างเตะบอล ช้างใต่สลิง อะไรทำนองนั้น แต่ที่นี่เน้นการแสดงความสามารถของช้าง งานที่ช้างไทยจะต้องทำในอดีตโดยเกี่ยวกับการชักลากไม้ การทำไม้ เรียงไม้ การลากเดี่ยวลากคู่การใช้งวงและงาในการยกท่อนไม้ การใช้งวงดุนท่อนซุง ฯลฯ ส่วนเจ้าช้างเด็กอายุยังน้อยใช้งวงดุนไม้ไม่ได้ก็เอาขาเตะเอา สร้างเสียงหัวเราะให้คนดูทั้งอัฒจรรย์


ช้างชู้ตบอล

ช้างชู้ตบอล เป็นการแสดงสนุกๆ เล็กๆ น้อยๆ ของเหล่าช้างที่จะหยิบลูกบอลลูกเล็กๆ มาโยนลงตะกร้า บางเชือกฉลาดกว่านั้นไม่ยอมโยน หยิบเอาบอลมาแล้วเดินมาใส่ตะกร้าเลย


ช้างวาดภาพ

ช้างวาดภาพ  อีกการแสดงหนึ่งของเหล่าช้างที่สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวหลังจากที่ช้างวาดภาพสวยๆ เสร็จแล้วถ้าอยากจะได้กลับไว้มาดูที่บ้านก็ซื้อได้ในราคา 500 บาท เงินที่ได้ก็จะนำเข้ามาใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ช้างต่อไป


วงดนตรีช้าง

วงดนตรีช้าง ท้ายที่สุดคือการแสดงที่ยากที่สุดที่ยังไม่เคยมีมาก่อนก็คือการฝึกให้ช้างเล่นดนตรี มีโปงลางขนาดใหญ่สำหรับช้างด้วย แต่ยังเล่นติดๆ ขัดๆ อยู่ระหว่างการฝึกฝนและดูท่าทางว่าถ้าเล่นได้คล่องเมื่อไหร่จะได้ดังกันแน่ๆ พอจบการแสดงช้างก็กลับไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งแผ่นดิน เพื่อรอรถนำเที่ยวมารับ เดินทางต่อไปยังโรงอนุบาลช้าง เล่นกับช้างเด็กแม่ลูกอ่อน ผ่านโรงพยาบาลช้าง แล้ววกกลับไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้ราคาแค่ 100 เดียว ถ้าอยากนั่งช้างก็จะมีค่าบริการเพิ่ม หลังจบการแสดงช้างมีอ้อยขายเอามาให้ช้างที่เราชอบได้เลยครับมัดละ 20 บาท โดยมากคนดูก็จะแห่เอาไปให้ช้างเด็ก วันนี้ผมยังได้ความประทับใจเพิ่มอีกเรื่องก็ตอนเห็นช้างเด็กเอาอ้อยส่งให้คนเลี้ยงแทนที่จะเอาใส่ปากทั้งหมด คงเพราะอิ่มอยู่ แต่ยังมีใจเอื้อเฟื้อ ส่งให้เชือกอื่น ก็นักท่องเที่ยวเอาส่งให้ช้างเด็กหมด ช้างโตก็อดสิครับ

 จบเรื่องราวการเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอย่างภาคภูมิใจครับ ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ช้างผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินแล้ว แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนน้อยนิดแต่ก็ยังดี แล้วคุณละครับไปอนุรักษ์ช้างกันหรือยัง...


    แผนที่ | พยากรณ์อากาศลำปาง |

อัพโหลดรูปภาพสำหรับสมาชิก

  เพื่อความรวดเร็วและสะดวก ทดลองใช้ ฟอร์มสำหรับโหลดรูปแบบครั้งละหลายๆ รูป ด้วยระบบอัตโนมัติ คลิกที่ Flash Upload ถ้า Browser ของคุณไม่รองรับการอัพโหลดด้วยระบบนี้ จะมีข้อความเตือนเกี่ยวกับ Flash 9.028 คลิกที่แท็บ Classic Upload เพื่อใช้ระบบปกติ


ที่เที่ยวแนะนำ/ยอดนิยมในจังหวัด ลำปาง
 • วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
 • เขื่อนกิ่วลม
 • วัดจองคำ พระอารามหลวง
 • วัดพระธาตุลำปางหลวง
 • ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
 • วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)
 • บ้านเสานัก
 • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
 • ฟาร์มแกะฮักยู (Hug You)
 • มณฑป หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์
 • เหมืองลิกไนต์ (กฟผ.แม่เมาะ)
 • วัดม่อนพญาแช่
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
 • วัดอักโขชัยคีรี
 • ลำปางรักษ์สมุนไพร
 • บ่อน้ำแร่ บ่อน้ำร้อน
 • วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
 • วัดศรีชุม
 • วัดเจดีย์ซาวหลัง
 • วัดประตูป่อง
 • 5 รีวิวที่เที่ยวมาใหม่


  เกาะพยาม

  วัดหงาว

  โบสถ์สแตนเลสวัดหัวสวน

  ปราสาทสัจธรรม

  วัดถ้ำเสือ เขาแก้ว อ่าวลูกธนู
  5 ที่เที่ยวยอดนิยมในหมวดหมู่นี้

  สวนสนุกพัทยาปาร์ค

  สวนสัตว์นครราชสีมา

  ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์สมุทรปราการ

  สวนเสือศรีราชา

  สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน Vana Nava  ความคิดเห็นบนเฟสบุค

  ที่พักและโปรโมชั่น


  จองตั๋วรถ ตั๋วเรือ ตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน

  โรงแรมลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์
   เชิญเข้าพักที่ โรงแรมลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์ เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ ลำปาง ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยววันหยุดก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการบริการและสิ่งอำนวยสะดวกของโรงแรมแห่งนี้ได้เช่นกัน เจ้าหน้าที่ที่ โรงแรมลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์ ยินดีต้อนรับและพร้อมให้บริการคุณด้วยความเต็มใจ ห้องพักที่ตกแต่งเป็นอย่างดีมีบริการทั้ง ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, อินเทอร์เน็ต (เสียค่าใช้จ่าย), ระเบียง/ชานเรือน, โทรทัศน์ สวน, บริการนวด, กีฬาทางน้ำ, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก), สระว่ายน้ำกลางแจ้ง จะยิ่งทำให้การเข้าพักของคุณน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น บรรยากาศอันอบอุ่นเชื้อเชิญและการบริการดีเยี่ยมคือสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสระหว่างเข้าพักที่ โรงแรมลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์

  โรงแรมลำปางเวียงทอง
   ด้วยที่ตั้งในทำเลทองของ ลำปาง โรงแรมลำปางเวียงทอง นำเสนอทุกความน่าสนใจของเมืองส่งตรงถึงหน้าประตูคุณ ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยววันหยุดก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการบริการและสิ่งอำนวยสะดวกของโรงแรมแห่งนี้ได้เช่นกัน เพลิดเพลินไปกับ รูมเซอร์วิส, บริการซักรีด/ซักแห้ง, บริการพี่เลี้ยงเด็ก, คอฟฟี่ช็อป, ร้านอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับแขกผู้เข้าพักโดยเฉพาะ ห้องพักที่ตกแต่งเป็นอย่างดีมีบริการทั้ง ตู้เย็น, โทรทัศน์, โทรทัศน์ (เคเบิล), ห้องปลอดบุหรี่, ฝักบัว หยุดพักจากวันอันยาวนานแล้วมาผ่อนคลายไปกับ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง เที่ยวชมสถานที่น่าสนใจใน ลำปาง เริ่มต้นที่ โรงแรมลำปางเวียงทอง

  โรงแรมทิพย์ช้าง ลำปาง
   โรงแรมทิพย์ช้าง ลำปาง ที่พักระดับ 3 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน ลำปาง โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทางทุกประเภท รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ห้องประชุม, ร้านอาหาร เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่มีให้บริการ ห้องพักได้รับการออกแบบเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุด ด้วยการตกแต่งอันอบอุ่นอยู่สบายและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์ (เคเบิล), โทรทัศน์, ห้องปลอดบุหรี่, อินเทอร์เน็ตไร้สาย. หยุดพักจากวันอันยาวนานแล้วมาผ่อนคลายไปกับ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, บริการนวด ความสะดวกสบายเป็นเลิศทำให้ โรงแรมทิพย์ช้าง ลำปาง คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเข้าพักใน ลำปาง

  นานา อพาร์ทเม้น ลำปาง
   นานา อพาร์ทเม้น ลำปาง เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน ลำปาง ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจ Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, บริการซักรีด/ซักแห้ง, ร้านค้า, ร้านอาหาร, ห้องพักชั้นพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งของบริการมากมายที่ผู้เข้าพักสามารถเข้าใช้ได้ ด้วยแนวคิดการออกแบบที่เน้นให้พักผ่อนสบาย ห้องพักของที่นี่มีบริการ อินเทอร์เน็ต (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), โทรทัศน์, ห้องปลอดบุหรี่, โทรทัศน์ (เคเบิล), เครื่องชงกาแฟ/ชา เพื่อรับประกันค่ำคืนอันผ่อนคลาย โรงแรมนำเสนอโอกาสในการพักผ่อนสันทนาการที่หลากหลาย นานา อพาร์ทเม้น ลำปาง เป็นตัวเลือกที่วิเศษทั้งสำหรับเที่ยวชม ลำปาง และผ่อนคลายเติมความสดชื่น

  เอื้องคำ รีสอร์ท
   เอื้องคำ รีสอร์ท อยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจใน ลำปาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพักอันสะดวกสบายแก่แขกผู้มาเยือน คุณสามารถพบบริการต่างๆ เช่น จักรยานให้เช่า, บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน, พื้นที่สูบบุหรี่, ที่จอดรถ, บริการซักรีด/ซักแห้ง ได้ที่โรงแรม ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันให้คุณได้พักผ่อนอย่างสบาย อาทิเช่น อินเทอร์เน็ตไร้สาย, ฝักบัว, ระเบียง/ชานเรือน, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), น้ำขวดฟรี. อย่าลืมเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการของโรงแรม ซึ่งมีทั้ง สวน ก่อนกลับไปพักผ่อนอย่างเต็มที่ในห้องพัก เอื้องคำ รีสอร์ท ผสมผสานการต้อนรับอันอบอุ่นเข้ากับบรรยากาศเป็นมิตรเพื่อให้การเข้าพักของคุณใน ลำปาง นั้นยากจะลืมเลือน  มีที่พักทั้งหมด 11 รายการในลำปาง ดูทั้งหมดคลิก โรงแรมทั้งหมดของลำปาง>

  กลับด้านบน