มุมสมาชิก


 
เมษายน
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-

กิจกรรมที่ใกล้จะมาถึง

  ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
  17 เมษายน 2558-
  21 เมษายน 2558

ดูทั้งหมดที่พักออนไลน์

โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
โรงแรมแมนฮัตตันโรงแรมแมนฮัตตัน
โรงแรมประตูน้ำโรงแรมประตูน้ำ ปาร์ค
โรงแรมเฟิร์สโรงแรมเฟิร์ส
โรงแรมโกลเดนโรงแรมโกลเดน ทิวลิป เอสเซนเชี่ยล วสุ
โรงแรมคอนราดโรงแรมคอนราด กรุงเทพ
โรงแรมสีลมโรงแรมสีลม ซิตี้
โรงแรมบัดดี้โรงแรมบัดดี้ ลอดจ์
โรงแรมสวิสโซเทลโรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค
โรงแรมรอยัลโรงแรมรอยัล ซิตี้

ค้นหาที่พัก

ที่พักภาคเหนือ

ที่พักภาคกลาง

ที่พักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่พักภาคตะวันออก

ที่พักภาคใต้

ที่พักหมู่เกาะต่างๆ ของไทย

ที่พักยอดนิยมหน้าหลัก >> กรุงเทพมหานคร >> วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยในเว็บทัวร์ออนไทยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


    

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ http://www.tourismthailand.org/bangkok
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อยู่ที่ถนนเฟื่องนคร เป็นวัดที่มีเสมาขนาดใหญ่ทำเป็นเสาศิลาสลักรูปเสมาธรรมจักรอยู่บนเสาตั้งอยู่ที่กำแพงวัดทั้ง 8 ทิศ บริเวณวัดนี้เดิมเป็นวังของพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ วัดราชบพิธฯ เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 2412 เสร็จในปี พ.ศ. 2413 โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงคหริรักษ์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ และเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว. ปุ้ม มาลากุล) เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินสร้าง “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีมหาเสมาหรือเสมาใหญ่ แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโสมนัสวรวิหารมาจำพรรษาอยู่ พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธนิรันตรายมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ ศิลปกรรมที่สำคัญในวัดได้แก่ บานประตู และหน้าต่างของพระอุโบสถที่มีลายไทยลงรักประดับมุกเป็นรูปดวงตราครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ สวยงามมาก

    วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นับเป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

    สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารมีสุสานหลวงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่ออุทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา ตลอดจนพระราชโอรสธิดา และมีบางส่วนที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงสร้างขึ้นในสมัยหลัง อนุสาวรีย์ที่สุสานหลวงนี้ทำเป็นรูปเจดีย์ ปรางค์ และอาคารศิลปะยุโรป เช่น
    สุนันทานุสาวรีย์ บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ บรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนียลักษณ์ อัครวรราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    รังษีวัฒนา บรรจุพระสรีรางคารพระราชโอรส พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า    มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
    เสาวภาประดิษฐาน บรรจุพระสรีรางคาร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
    สุขุมาลย์นฤมิตร บรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
    อนุสาวรีย์รูปปรางค์ 3 ยอด บรรจุพระสรีรางคารพระวิมาดาเธอ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และพระประยูรญาติ
    อนุสาวรีย์พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เรียบเรียงใหม่โดยทัวร์ออนไทยดอทคอม

    เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00–20.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2222 3930, 0 2221 0904

    แผนที่ | พยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานคร | ความคิดเห็นบนเฟสบุค | ที่พัก


Gallery รูปภาพ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ทริปนี้เป็นการเดินทางด้วยการเดิน ด้วยจุดประสงค์จะเดินทางไหว้พระ 9 วัดรัตนโกสินทร์ เราเดินมาจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามซึ่งยังอยู่ในระหว่างการบูรณปฏิสังขรณ์ ข้ามคลองมายังราชบพิตรทางถนนราชบพิตร ทันทีที่ก้าวเดินเข้าประตูด้านทิศเหนือมาภายในวัดจะได้พบภาพที่งดงามของพระอุโบสถวัดราชบพิตรที่สร้างในรูปแบบไทยผสมตะวันตก ลักษณะของพระอุโบสถสร้างเป็นอาคารหนึ่งใน 4 อาคารที่ล้อมรอบพระมหาเจดีย์ทรงกลม อาคารทั้งสี่เชื่อมถึงกันด้วยพระวิหารคดรอบพระมหาเจดีย์ ทั้งหมดประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ตลอด จึงได้รับการขนานนามว่า "พระอารามเครื่องเบญจรงค์" อาคารอีกหลังหนึ่งคือพระวิหาร ส่วนอีก 2 หลังเป็นพระวิหารทิศadvertizeช่องประตูด้านหน้าพระอุโบสถ

ช่องประตูด้านหน้าพระอุโบสถ  ด้านหน้าของพระอุโบสถมีช่องประตู 3 ช่อง โดยมีช่องกลางสูงที่สุดอีก 2 ช่องมีขนาดลดลงมาตามแบบอย่างการสร้างประตูอุโบสถทั่วไป จุดเด่นของวัดราชบพิตรอีกอย่างหนึ่งก็คือบานประตูและหน้าต่างประดับด้วยมุกเป็นรูปเครื่องหมายพระราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ สวยงามมาก


เริ่มต้นเดินชมวัด

เริ่มต้นเดินชมวัด ด้านข้างช่องประตูทางเข้าพระอุโบสถที่เห็นมีส่วนยื่นออกมาสั้นๆ เรียกว่า "มุกเด็จ" เป็นความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้เรียกส่วนต่างๆ ของอาคารครับ ก่อนที่จะเดินเข้าไปในพระอุโบสถ สักการะพระปฏิมาประธาน พระพุทธอังคีรส และพระพุทธรูปสำคัญ พระนิรันตราย (จำลอง) เราจะพาไปชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างวัดที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย เราเริ่มเดินเวียนขวารอบพระอุโบสถและรอบพระมหาเจดีย์เพื่อชมบริเวณวัดภายใน


หน้าต่างพระอุโบสถวัดราชบพิตร

หน้าต่างพระอุโบสถวัดราชบพิตร  เพียงแค่ได้เห็นจากภายนอกก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ความสวยงามของวัดราชบพิตรนั้นสวยมากจริงๆ


อาคารอื่นๆ

อาคารอื่นๆ ในวัด ระหว่างที่เดินอยู่บนลานทักษินรูปวงกลมก็จะได้เห็นอาคารอื่นๆ ของวัด และอาคารที่ใช้เป็นที่พำนักจำวัดของสงฆ์ในเขตสังฆาวาส บนลานทักษินปูด้วยหินอ่อนทั้งหมด มีศาลาราย รอบนอกของลานทักษินทั้งสี่ทิศ


พระมหาเจดีย์วัดราชบพิตร

พระมหาเจดีย์วัดราชบพิตร  พระมหาเจดีย์ เป็นแบบทรงกลมตั้งอยู่บนฐานทักษิณ ประดับกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์อัดพิมพ์นูนทั้งองค์ ฐานทักษิณเจาะเป็นซุ้ม 16 ซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ 14 ซุ้ม และพระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช ในด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก อีก 2 ซุ้ม เป็นประตูเข้าออกภายในพระเจดีย์ ภายในพระเจดีย์มีชุกชี ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาปางนาคปรกอยู่ เป็นศิลปะแบบลพบุรี เล่ากันว่า มีการขุดพบใต้ต้นตะเคียนริมคลองหลอด ซึ่งเชื่อกันว่าคนที่อยากมีลูกมาขอพรก็จะมีลูกสมใจ พระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังหรือที่เรียกกันว่าทรงลังกา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ ให้สร้างตามแบบวัดโบราณ คือยึดพระเจดีย์เป็นหลักของวัดแล้วสร้างผังของวัด ในส่วนที่เหลือ พระระเบียงคด หรือพระวิหารคด ล้อมรอบแบ่งเขตพุทธาวาส ออกจากเขตสังฆาวาส ยอดพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ


ข้างบานประตูเข้า-ออกพระมหาเจดีย์

ข้างบานประตูเข้า-ออกพระมหาเจดีย์ ระหว่างพระมหาเจดีย์ พระอุโบสถ และพระวิหารจะมีประตูเข้าออก ด้านละ 3 ช่อง แต่ละช่องประตูจะมีเทพเฝ้าประตูที่เรียกกันว่า เซี่ยวกาง ประดับอย่างสวยงามทั้ง 2 ข้างของแต่ละช่องประตูรวมทั้งหมดมี 6 ข้าง เช่นเดียวกันกับด้านหน้าพระอุโบสถและด้านหน้าของพระวิหารก็มีเช่นเดียวกัน


ลวดลายบานประตูประดับมุก

ลวดลายบานประตูประดับมุก  ช่องประตูด้านหลังพระอุโบสถซึ่งหันเข้าด้านในพระวิหารคดจึงมองเห็นบานประตูนี้ได้เมื่อเข้ามาในบริเวณพระมหาเจดีย์แล้ว บานประตูทั้งสองบานมีลักษณะแบบเดียวกัน คือลวดลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 ดวงเรียงตามลำดับ ได้แก่ นพรัตน์ราชวราภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์ ปฐมจุลจอมเกล้า ประถมาภรณ์ช้างเผือก และ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย


บานหน้าต่างพระวิหาร

บานหน้าต่างพระวิหาร  นอกจากจะสร้างบานหน้าต่างและบานประตูด้วยลายประดับมุกที่พระอุโบสถ ส่วนพระวิหารก็มีลวดลายสีทองประดับกระจกสีที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่ง


ลวดลายเบญรงค์ตลอดพระวิหารคด

ลวดลายเบญรงค์ตลอดพระวิหารคด จากภาพนี้จะเห็นได้ว่าพระวิหารคดที่เชื่อมถึงอาคารทั้ง 4 มีลวดลายที่สวยงามประดับอยู่โดยตลอดแลดูกลมกลืนกับลวดลายบนอาคาร


เขตสังฆาวาสในปัจจุบัน

เขตสังฆาวาสในปัจจุบัน ด้านทิศใต้ของพระมหาเจดีย์เป็นเขตสังฆาวาส ประกอบด้วยอาคารหลายหลัง มีอยู่หลังหนึ่งที่เป็นตึก 3 ชั้น รูปแบบอาคารในสมัยก่อน


พระมหาเจดีย์จากมุมด้านทิศใต้

พระมหาเจดีย์จากมุมด้านทิศใต้ เมื่อเดินมาจนสุดเขตบริเวณนี้แล้วก็จะเดินกลับออกด้านหน้าที่เข้ามา สถานที่ที่น่าสนใจในวัดราชบพิตรยังมีสุสานหลวงด้วยครับแต่ในวันนี้คงยังไม่ได้เข้าไป เท่านี้ก็ได้เห็นสิ่งสวยงามมากแล้ว ไหว้พระสบายใจแล้วเดินทางกันต่อเพื่อให้ครบ 9 วัดครับ


หอกลองวัดราชบพิธฯ

หอกลองวัดราชบพิธฯ หอกลองและหอระฆังวัดราชบพิธสร้างในลักษณะเดียวกัน หอกลองอยู่ด้านทิศตะวันตก ส่วนหอระฆังอยู่ด้านทิศตะวันออก ตกแต่งอย่างสวยงาม


พระพุทธอังคีรส

พระพุทธอังคีรส  หลังจากที่เดินชมรอบๆ อาคารต่างๆ รอบพระมหาเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร พระวิหารทิศ จากนั้นก็ถึงเวลาเข้าสักการะพระปฏิมาประธานในพระอุโบสถ

พระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี พระนาม "พระพุทธอังคีรส" แปลว่ามีรัศมีซ่านออกจากพระวรกาย หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ กระไหล่ทองคำเนื้อแปดหนัก 180 บาท เป็นท่องที่แต่งพระองค์รัชกาลที่ ๕ ที่ฐานบัลลังก์กระไหล่ทองเนื้อหกหนัก 48 บาท ภายในบรรจุ
 - พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 - พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - พระบรมอัฐิพระศรีสุลาลัย สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 3
 - และพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร ผู้ทรงอภิบาลรัชกาลที่ 5 แต่ทรงพระเยาว์


ภายในพระอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถ  พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าวัดแห่งอื่นๆ ของไทยหลายอย่างเช่น สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ภายนอกเป็นศิลปะแบบไทย ประดับกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ที่งามวิจิตรแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในเป็นศิลปะแบบโกธิค บานประตูหน้าต่างด้านนอกประดับมุกลวดลายจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภายในปิดทองลายรดน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ แต่ภายหลังเมื่อปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ. 2472 มีการเขียนลายดอกไม้ร่วงสีทองแทนภาพพุทธประวัติเดิม


ด้านในพระอุโบสถตรงบานประตู

ด้านในพระอุโบสถตรงบานประตู ลวดลายบนบานประตูด้านในพระอุโบสถทั้ง 3 ช่องที่ปิดสนิทเพราะวันนี้เป็นวันที่ทางวัดต้องเตรียมทำความสะอาดเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนในวันพรุ่งนี้ ทำให้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นด้านหลังของบานประตูพระอุโบสถ


กระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ประดับพระวิหาร

กระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ประดับพระวิหาร  พระวิหารซึ่งอยู่ในทิศตรงกันข้ามกับพระอุโบสถซึ่งสร้างในลักษณะแบบเดียวกัน


กระเบื้องเคลือบเบญจรงค์

กระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ ภาพขยายลวดลายที่สวยงามและการประดิษฐ์ลายด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์จำนวนนับไม่ถ้วนบนพระอุโบสถและพระวิหารรอบพระมหาเจดีย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


เสาศิลาจำหลักใบเสมา

เสาศิลาจำหลักใบเสมา เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัดแห่งนี้ที่ไม่มีให้เห็นที่ไหนก็คือเสาศิลาจำหลัก ยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งประจำกำแพงทั้ง 8 ทิศ อันเป็นที่มาของสร้อยนาม "สถิตมหาสีมาราม" หมายถึงอารามที่มีมหาสีมาหรือมีเสมาขนาดใหญ่ สามารถทำสังฆกรรมใดๆ ก็ได้ในเขตเสมานี้ ปกติใบเสมาซึ่งเป็นสิ่งกำหนดเขตของพระอุโบสถหรือเขตพุทธาวาส จะอยู่รอบๆ พระอุโบสถห่างกันไม่มากนัก โดยมากอาจจะสร้างใบเสมาไว้บนลานทักษินรอบพระอุโบสถ แต่ใบเสมาของวัดราชบพิธฯ เป็นเสาที่ตั้งอยู่ที่กำแพงวัด ทำให้มีเขตพุทธาวาสที่กว้างใหญ่ เสาหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าพระอุโบสถพอดีเสานี้เป็นเพียงหนึ่งในทั้งหมด 8 เสา


สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อยู่นอกเขตกำแพงรอบวัดด้านตะวันตกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่ออุทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา ตลอดจนพระราชโอรสธิดา และมีบางส่วนที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงสร้างขึ้นในสมัยหลัง อนุสาวรีย์ที่สุสานหลวงนี้ทำเป็นรูปเจดีย์ ปรางค์ และอาคารศิลปะยุโรป เช่น
 สุนันทานุสาวรีย์ บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ บรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนียลักษณ์ อัครวรราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 รังษีวัฒนา บรรจุพระสรีรางคารพระราชโอรส พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
 เสาวภาประดิษฐาน บรรจุพระสรีรางคาร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
 สุขุมาลย์นฤมิตร บรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
 อนุสาวรีย์รูปปรางค์ 3 ยอด บรรจุพระสรีรางคารพระวิมาดาเธอ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และพระประยูรญาติ
 อนุสาวรีย์พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

 สำหรับภาพในสุสานหลวงคงไม่สามารถที่จะลงภาพได้ทั้งหมด ขอลงเพียงบางส่วนให้เห็นเป็นตัวอย่างเท่านั้นครับ


สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จบการแนะนำสถานที่สำคัญของไทยวัดประจำรัชกาลที่ ๕ และบริเวณต่างๆ รอบๆ วัดอย่างสมบูรณ์ไว้เพียงเท่านี้ครับ หากมีเวลาได้เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร และมีโอกาสได้ไหว้พระในวัดสำคัญๆ ต่างๆ ซึ่งมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษาเช่นวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แห่งนี้ก็ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะรู้จักวัดแห่งนี้โดยละเอียดอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดครับ


    แผนที่ | พยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานคร |

อัพโหลดรูปภาพสำหรับสมาชิก

  เพื่อความรวดเร็วและสะดวก ทดลองใช้ ฟอร์มสำหรับโหลดรูปแบบครั้งละหลายๆ รูป ด้วยระบบอัตโนมัติ คลิกที่ Flash Upload ถ้า Browser ของคุณไม่รองรับการอัพโหลดด้วยระบบนี้ จะมีข้อความเตือนเกี่ยวกับ Flash 9.028 คลิกที่แท็บ Classic Upload เพื่อใช้ระบบปกติ


ที่เที่ยวแนะนำ/ยอดนิยมในจังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนต์ (Asiatique the river front)
 • ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
 • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
 • ตลาดน้ำขวัญเรียม
 • วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)
 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
 • วัดไตรมิตรวิทยาราม
 • วัดปากน้ำ
 • ตลาดน้ำมหานคร
 • วัดยานนาวา
 • วัดภาษี
 • วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
 • พระที่นั่งอนันตสมาคม
 • สวนสยาม
 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 • วัดราชนัดดาราม
 • วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์)
 • พระบรมมหาราชวัง
 • วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
 • 5 อันดับที่เที่ยวมาใหม่

  เกาะพยาม

  วัดหงาว

  โบสถ์สแตนเลสวัดหัวสวน

  ปราสาทสัจธรรม

  วัดถ้ำเสือ เขาแก้ว อ่าวลูกธนู
  5 ที่เที่ยวยอดนิยมในหมวดหมู่นี้

  เขาคิชฌกูฏ(ยอดเขาพระบาท) กลางคืน

  วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว)

  วัดม่วง

  วัดเจดีย์หอย

  ภูทอก (วัดเจติยาคีรีวิหาร หรือวัดภูทอก)  ความคิดเห็นบนเฟสบุค

  ที่พักและโปรโมชั่น


  จองตั๋วรถ ตั๋วเรือ ตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน

  โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
   เชิญเข้าพักที่ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ กรุงเทพ โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทางทุกประเภท ห้องแฟมิลี่รูม, ลิฟท์, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, พนักงานต้อนรับ, ตู้นิรภัย เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่มีให้บริการ เชิญผ่อนคลายในห้องพักอันแสนสะดวกสบายที่มีพร้อมทั้ง น้ำขวดฟรี, ฝักบัว, โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า, มินิบาร์, เครื่องปรับอากาศ สวน, บริการนวด, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สปา จะยิ่งทำให้การเข้าพักของคุณน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น ความสะดวกสบายเป็นเลิศทำให้ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเข้าพักใน กรุงเทพ

  โรงแรมแมนฮัตตัน
   โรงแรมแมนฮัตตัน ตั้งอยู่ในย่าน สุขุมวิท ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับเที่ยวชม กรุงเทพ โรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น บริการพี่เลี้ยงเด็ก, ที่จอดรถ, ตู้นิรภัย, พนักงานต้อนรับ, ร้านค้า นั้นพร้อมใช้บริการได้ทุกเวลา โทรทัศน์ (เคเบิล), ห้องปลอดบุหรี่, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (เสียค่าใช้จ่าย), เครื่องชงกาแฟ/ชา, โทรทัศน์ ล้วนมีบริการในห้องพักทุกห้อง อย่าลืมเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการของโรงแรม ซึ่งมีทั้ง ซาวน่า, บริการนวด, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สปา ก่อนกลับไปพักผ่อนอย่างเต็มที่ในห้องพัก ความสะดวกสบายเป็นเลิศทำให้ โรงแรมแมนฮัตตัน คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเข้าพักใน กรุงเทพ

  โรงแรมประตูน้ำ ปาร์ค
   เชิญเข้าพักที่ โรงแรมประตูน้ำ ปาร์ค เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ กรุงเทพ โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทางทุกประเภท เชิญใช้บริการ บริการซักรีด/ซักแห้ง, จุดบริการทัวร์, บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน, ตู้นิรภัย, รูมเซอร์วิส ที่โรงแรมได้จัดเตรียมไว้สำหรับคุณ ห้องพักได้รับการออกแบบเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุด ด้วยการตกแต่งอันอบอุ่นอยู่สบายและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ อ่างอาบน้ำ, โต๊ะเขียนหนังสือ, ฝักบัว, เครื่องเป่าผม, โทรทัศน์ (เคเบิล). เซิญบันเทิงเริงใจไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการของโรงแรม ซึ่งมีทั้ง บริการนวด โรงแรมประตูน้ำ ปาร์ค ผสมผสานการต้อนรับอันอบอุ่นเข้ากับบรรยากาศเป็นมิตรเพื่อให้การเข้าพักของคุณใน กรุงเทพ นั้นยากจะลืมเลือน

  โรงแรมเฟิร์ส
   โรงแรมเฟิร์ส ตั้งอยู่ในย่าน ประตูน้ำ ที่มีชื่อเสียงและเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยววันหยุดก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการบริการและสิ่งอำนวยสะดวกของโรงแรมแห่งนี้ได้เช่นกัน บาร์ริมสระน้ำ, พนักงานต้อนรับ, ตู้นิรภัย, ร้านเสริมสวย, คอฟฟี่ช็อป เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่มีให้บริการ ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันให้คุณได้พักผ่อนอย่างสบาย อาทิเช่น มินิบาร์, เครื่องเป่าผม, โทรทัศน์ (เคเบิล), โทรทัศน์, ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหากและอ่างอาบน้ำ. เซิญบันเทิงเริงใจไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการของโรงแรม ซึ่งมีทั้ง ห้องฟิตเนส, ซาวน่า, ห้องอบไอน้ำ, บริการนวด, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง โรงแรมเฟิร์ส ผสมผสานการต้อนรับอันอบอุ่นเข้ากับบรรยากาศเป็นมิตรเพื่อให้การเข้าพักของคุณใน กรุงเทพ นั้นยากจะลืมเลือน

  โรงแรมโกลเดน ทิวลิป เอสเซนเชี่ยล วสุ
   โรงแรมโกลเดน ทิวลิป เอสเซนเชี่ยล วสุ ที่พักระดับ 3 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน กรุงเทพ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพักอันสะดวกสบายแก่แขกผู้มาเยือน เพลิดเพลินไปกับ พื้นที่สูบบุหรี่, บริการซักรีด/ซักแห้ง, ห้องประชุม, คอฟฟี่ช็อป, ห้องแฟมิลี่รูม ที่เตรียมไว้สำหรับแขกผู้เข้าพักโดยเฉพาะ เชิญผ่อนคลายในห้องพักอันแสนสะดวกสบายที่มีพร้อมทั้ง โต๊ะเขียนหนังสือ, ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหากและอ่างอาบน้ำ, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), ระเบียง/ชานเรือน, อ่างอาบน้ำ อย่าลืมเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการของโรงแรม ซึ่งมีทั้ง สระว่ายน้ำในร่ม, สวน ก่อนกลับไปพักผ่อนอย่างเต็มที่ในห้องพัก บรรยากาศอันอบอุ่นเชื้อเชิญและการบริการดีเยี่ยมคือสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสระหว่างเข้าพักที่ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป เอสเซนเชี่ยล วสุ  มีที่พักทั้งหมด 1136 รายการในกรุงเทพ ดูทั้งหมดคลิก โรงแรมทั้งหมดของกรุงเทพ>

  กลับด้านบน