หน้าหลัก >> อ่างทอง >> วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณีวัดจุฬามณี สันนิษฐานว่าสร้างภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาปีพ.ศ. 2310 โดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่หนีภัยพม่ากลับมาได้ วิหารมีฐานโค้งสำเภาเจดีย์สูง 38 เมตร ถือว่าเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในอ่างทอง ศาลาการเปรียญจตุรมุขสร้างด้วยไม้ ฝีมือช่างท้องถิ่น มีขนาดใหญ่ หากได้สัดส่วนงดงาม


    แผนที่ | พยากรณ์อากาศอ่างทอง | ความคิดเห็นบนเฟสบุค | ที่พัก
ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3562 0071
http://www.tourismthailand.org/suphanburi

โฆษณา Advertisement พื้นที่โฆษณา

Gallery รูปภาพ วัดจุฬามณี

คลิกชมรูปภาพวัดจุฬามณี จาก Google

ความคิดเห็นบนเฟสบุค