หน้าหลัก >> ฉะเชิงเทรา    

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตราประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา
แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์

ฉะเชิงเทรา หรือแปดริ้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงและตามลำคลองต่างๆ โดยมี “หลวงพ่อโสธร” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว ในอดีตฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาเปลี่ยนมาขึ้นอยู่ในสังกัดกรมมหาดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เรื่อยมา จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทราจึงมีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี และในปี พ.ศ. 2459 จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา” คำว่า “ฉะเชิงเทรา” เป็นภาษาเขมร แปลว่า คลองลึก ส่วนชื่อ “แปดริ้ว” นั้น ได้มาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อนำมาตากทำเป็นปลาแห้งจะต้องแล่เนื้อปลาถึง 8 ริ้วฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 82 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5,351 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอราชสาส์น อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอคลองเขื่อน

อาณาเขต
ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก
ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดชลบุรี จันทบุรีและอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานีและกรุงเทพฯ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3851 4794
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 2520
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 1029, 0 3851 1185
สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 4482
สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 1007
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 1033
คลีนิกคริสเตียนบางคล้า โทร. 0 3854 1830, 0 3854 1033
โรงพยาบาลพนมสารคาม โทร. 0 3855 1444
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 3851 1111, 03851 4752
สถานีตำรวจอำเภอบางคล้า โทร. 0 3854 1111
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

Link ที่น่าสนใจ
สำนักงาน ททท.ภาคกลาง เขต 8 http://www.tat8.com
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา http://www.chachoengsao.go.th
ข้อมูลตำบลและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ http://www.thaitambon.com
คู่มือไหว้พระศักดิ์สิทธิ์แดนธรรมะ 66 วัด http://www.tat8.com/thai/news/greet.htm

Tour On Check in อัพเดทที่เที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ฉะเชิงเทรา

ที่เที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตลาดคลองสวน 100 ปี

ตลาดคลองสวน 100 ปี
ตลาดคลองสวน 100 ปี เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ในอดีตคลองสวนเป็นเส้นทางสำหรับเดินทางไปกรุงเทพมหานคร จากปร...
ตลาดน้ำบางคล้า

ตลาดน้ำบางคล้า
อยู่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบางคล้าและที่ว่าการอำเภอบางคล้า อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 30 กิโลเมต...
ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี

ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี
ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ (ทางไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยว) เป็นตลาดเก่าอายุกว่า 100 ปี เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจี...
ตลาดริมน้ำท่าสะอ้าน

ตลาดริมน้ำท่าสะอ้าน
ตลาดริมน้ำท่าสะอ้าน เป็นตลาดเล็กๆ ขายอาหารมากมายหลายชนิด มีอาหารทะเล ปลาเผา ยำ อาหารตามสั่ง ลานเครื่...
ปั้นทรายโลก(ปราสาททราย)

ปั้นทรายโลก(ปราสาททราย)
มหกรรมปั้นทรายโลก เป็นงานแสดงฝีมือการปั้นทรายระดับนานาชาติ อันประกอบไปด้วยพื้นที่จัดแสดงงาน 3 ส่วน ส...
ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา

ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา
ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา อยู่ที่ถนนมรุพงษ์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2337 โดยมีกรมหลวงรณเรศเป็นแม่...
พระพิฆเณศวรปางนอนเสวยสุขวัดสมานรัตนาราม

พระพิฆเณศวรปางนอนเสวยสุขวัดสมานรัตนาราม
วัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง หมู่ที่ 11 ตำบลบางแก้ว (ตำบลไผ่เสวกเด...
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กิโลเมตร ...
วัดชมโพธยาราม

วัดชมโพธยาราม
วัดชมโพธยาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลโสธร อำเภอเมือง ประวัติการก่อสร้างของวัดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยพระ...
วัดปากน้ำโจ้โล้

วัดปากน้ำโจ้โล้
เดิมเป็นสำนักสงฆ์ อยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย หน้าวัดมีคลองไหลผ่านมารวมกับแม่น้ำบางปะกง สร้างมาประมาณ ๒๐...
วัดป่าเขาล้อม

วัดป่าเขาล้อม
วัดป่าเขาล้อม เป็นวัดสาขาวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยนา ต.ค...
วัดหงษ์ทอง

วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน มีทางเด...
วัดเขาดิน

วัดเขาดิน
เป็นวัดที่จัดว่ามีธรรมชาติสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ยังคงสภาพของธรรมชาติ คือ ป่าไม้ ภูเข...
วัดโพธิ์บางคล้า

วัดโพธิ์บางคล้า
อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ ชื่อว่า \"วัดโพธิ์\" สันนิษฐานว่าส...
วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดโสธรวรารามวรวิหาร อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมแม่น้ำบางปะกง เดิมชื่อว่า \"วัดหงส์\" สร้างในสมัยกรุงศร...
ศาลมณฑลปราจีนบุรี

ศาลมณฑลปราจีนบุรี
ศาลมณฑลปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนมรุพงษ์ ใกล้กับศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ในอดีตเป็นที่ตั้งของศาลมณฑลปร...
สวนปาล์มฟาร์มนก

สวนปาล์มฟาร์มนก
สวนปาล์มฟาร์มนก ตั้งอยู่ที่ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวม นกแก้วหลากหลายสา...
อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำโจ้โล้ (คลองท่าลาด) ตำบลปากน้ำ...
อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืนบางคล้า)

อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืนบางคล้า)
อุทยานพระพิฆเนศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่สร้างองค์พระพิฆเณศ หรือพระพิฆเณศวร เนื้อสำริด องค์ใหญ่ท...
เขื่อนทดน้ำบางปะกง

เขื่อนทดน้ำบางปะกง
เขื่อนทดน้ำบางปะกง ตั้งอยู่บริเวณบ้านไผ่เสวก ตำบลบางแก้ว ห่างจากตัวเมืองไปตามลำน้ำบางปะกง ประมาณ 6 ก...
เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ

เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ
เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ ประดิษฐานอยู่ที่สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา ถนนศุภกิจ เป็นรูปยืนองค์ลอย สูงป...
โบสถ์สแตนเลสวัดหัวสวน

โบสถ์สแตนเลสวัดหัวสวน
วัดหัวสวน เป็นวัดในเส้นทางไหว้พระ ๙ วัดฉะเชิงเทรา ด้วยชื่อที่เป็นมงคลชื่อวัดหัวสวน เชื่อกันว่า ไหว้พ...
งานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว

งานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว
แปดริ้วหรือว่าฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งปลูกมะม่วงขนาดใหญ่มากของไทย แถมยังมีบางสายพันธุ์ที่ปลูกที่นี่แล้วอ...
งานนมัสการหลวงพ่อโสธร

งานนมัสการหลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามาช้านาน ตามตำนานเล่าขานว่า หลว...

ที่เที่ยวอื่นๆ

การท่องเที่ยวทางเรือตามลำน้ำบางปะกง | พิพิธภัณฑ์ล้อต๊อก | มูร่าห์ฟาร์ม | ล่องเรือชมปลาโลมา | วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) | วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์) | วัดสัมปทวนนอก | วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) | วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์) | วัดแจ้ง | ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | ศาลหลักเมือง | ศูนย์บอนสีเทพราชเฉลิมพระเกียรติ (หมู่บ้านบอนสี) | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน | ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้านวนเกษตร (บ้านศานติธรรม) | สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่ | สวนมะม่วง | สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา | หมู่บ้านน้ำตาลสด | อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) | อาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ | อ่างเก็บน้ำคลองสียัด | เกาะนก | เกาะลัด | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน | เขาหินซ้อน |

ร้านอาหารในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ร้านของฝาก ขนมเปี๊ยะ ตั้งเซ่งจั๊ว

ร้านของฝาก ขนมเปี๊ยะ ตั้งเซ่งจั๊ว
อาคารแบบจีนเคยได้รับรางวัลเหรียญทองทางสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารรวมกิจกรรมพาณิชยกรรมจากสมาคมสถาปนิ...
ร้านบ้านโพธิ์ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น

ร้านบ้านโพธิ์ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น
ร้านอาหารเปิดใหม่ที่บ้านโพธิ์ ริมถนนสายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา เปิดทุกวัน 8.00-14.00 น. เมนูหลากหลายให้เล...
แปดริ้ววิลเลจ

แปดริ้ววิลเลจ
จุดพักรถดีๆ จุดหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนชอบเดินทางทั้งไปเที่ยวหรือไปธุระ บางทีไม่เมื่อยไม่เหนื่อย...
หลบร้อนใกล้วัดโสธร ที่บ้านปลาชุมคาเฟ่

หลบร้อนใกล้วัดโสธร ที่บ้านปลาชุมคาเฟ่
ชื่อว่าบ้านปลาชุม ได้ยินทีแรกบอกเลยว่าเรานึกว่าที่นี่เป็นร้านอาหารชนิดจัดหนักมื้อใหญ่มีปลาอร่อยไปนู่...
อร่อยรับลมชมวิว ครัวอิ่มสุข

อร่อยรับลมชมวิว ครัวอิ่มสุข
ร้านอาหารมีอาหารอร่อยเป็นจุดขายกันทุกร้าน ยิ่งอร่อยยิ่งเป็นที่รู้จักเยอะและลูกค้าจะแน่นตามมาเป็นลำดั...
กินลมชมวิววัดโสธร ร้านอาหารบ้านเบญ

กินลมชมวิววัดโสธร ร้านอาหารบ้านเบญ
ร้านอาหารวิวสวยๆ ที่อยากแนะนำอีกสักร้านในฉะเชิงเทรา หรือเมืองแปดริ้ว ที่ใครๆ ก็รู้ว่าถ้ามาแปดริ้วควร...

ที่พักในจังหวัดฉะเชิงเทรา

สโลว์ไลฟ์ได้สุขภาพดี ที่เดวา รีสอร์ท

สโลว์ไลฟ์ได้สุขภาพดี ที่เดวา รีสอร์ท
ปัจจัยในการเลือกที่พักสักที่หนึ่งมีอะไรบ้าง? ทุกคนคงมีคำตอบในใจอยู่บ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นชอบเที่ยวแนวไ...


ความคิดเห็นบนเฟสบุค


จองที่พักทั่วโลก

ที่พักแนะนำ

ดิ ไอยาปุระ เกาะช้าง
ดิ ไอยาปุระ เกาะช้าง
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง
โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง
บาราลี บีช รีสอร์ท
บาราลี บีช รีสอร์ท
โรงแรมดิ เอ็มเมรัล โคฟ เกาะช้าง
โรงแรมดิ เอ็มเมรัล โคฟ เกาะช้าง
สันธิญา ทรี เกาะช้าง รีสอร์ต
สันธิญา ทรี เกาะช้าง รีสอร์ต
รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท
เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท
เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท
เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท
คลองพร้าว รีสอร์ท
คลองพร้าว รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในฉะเชิงเทรา

ไม่มีกิจกรรมในฉะเชิงเทรา
ดูทั้งหมด


ใหม่/อัพเดต


หินสามวาฬ บึงกาฬ

ร้านโอวทึ้ว นายกี่

หัวหิน ไวท์ วิลลา

สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท

ร้านกินเส้น (กิ๋นเส้น) เมืองน่าน

ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู